දැන්විම් 177 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ඉඩම්

ඉඩම්-පුත්තලම - Coconut land for sale in sethapola
Coconut land for sale in sethapola

7.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 4,000,000 අක්කරයකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Sale in Chilaw Lot 27
Land for Sale in Chilaw Lot 27

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

පැය 2
ඉඩම්-පුත්තලම - Land in Mahawewa, Nattandia Lot 16
Land in Mahawewa, Nattandia Lot 16

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 79,000 පර්ච් එකකට

පැය 3
ඉඩම්-පුත්තලම - Land in Kirimatiyana, Bothalegama Lot 04
Land in Kirimatiyana, Bothalegama Lot 04

16.0 පර්චස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 80,000 පර්ච් එකකට

පැය 3
ඉඩම්-පුත්තලම - Nattandiya Land for Sale
Nattandiya Land for Sale

75.5 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 185,000 පර්ච් එකකට

පැය 4
ඉඩම්-පුත්තලම - Land Sale in Madampe
Land Sale in Madampe

16.0 පර්චස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 75,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-පුත්තලම - Squire Land for sale Chilaw
Squire Land for sale Chilaw

80.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 80,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-පුත්තලම - Lands for sale in Marawilla (City Range)
Lands for sale in Marawilla (City Range)

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 445,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-පුත්තලම - Land For Sale In Chilaw
Land For Sale In Chilaw

5.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 8,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-පුත්තලම - 5 acre cashew land for sale
5 acre cashew land for sale

5.0 අක්කර

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Sale in Marawila
Land for Sale in Marawila

411.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 70,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Sale in Dankotuwa
Land for Sale in Dankotuwa

3.5 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 28,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Sale in Wanathawilluwa
Land for Sale in Wanathawilluwa

20.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-පුත්තලම - Coconut land for sale in sethapola
Coconut land for sale in sethapola

7.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 4,000,000 අක්කරයකට

දින 4
ඉඩම්-පුත්තලම - ඉඩමක් හදිසියේ විකිණීමට- Chilaw
ඉඩමක් හදිසියේ විකිණීමට- Chilaw

13.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-පුත්තලම - Marawila City Range
Marawila City Range

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 445,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-පුත්තලම - Marawila City Range
Marawila City Range

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 445,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-පුත්තලම - Marawila City Range
Marawila City Range

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 445,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Sale - Puttalam
Land for Sale - Puttalam

25.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 1,500,000 අක්කරයකට

දින 4
ඉඩම්-පුත්තලම - LAND FOR SALE IN MAHAWEWA MARAWILA
LAND FOR SALE IN MAHAWEWA MARAWILA

7.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for sale in bluemountain properties
Land for sale in bluemountain properties

15.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 1,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-පුත්තලම - Land For Sale In Dankotuwa
Land For Sale In Dankotuwa

3.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 17,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Sale in Nattandiya
Land for Sale in Nattandiya

51.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 55,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-පුත්තලම - Land with house for sale in Anamaduwa
Land with house for sale in Anamaduwa

3.5 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 5,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-පුත්තලම - Land For Sale In Puttalam
Land For Sale In Puttalam

30.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 130,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Sale in Wennappuwa
Land for Sale in Wennappuwa

10.8 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 395,000 පර්ච් එකකට

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!