දැන්විම් 72 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි නිවාස

නිවාස-පුත්තලම - House for sale near Wennappuwa town
House for sale near Wennappuwa town

කාමර: 3, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 16,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-පුත්තලම - නිවස සහ ඉඩම විකිණීමට - කල්පිටිය
නිවස සහ ඉඩම විකිණීමට - කල්පිටිය

කාමර: 3, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 6,500,000

දින 1
නිවාස-පුත්තලම - House in Madampe
House in Madampe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාපුත්තලම, නිවාස

රු 5,800,000

නිවාස-පුත්තලම - House for Sale in Nattandiya
House for Sale in Nattandiya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

පුත්තලම, නිවාස

රු 17,500,000

දින 2
නිවාස-පුත්තලම - House sale in Chilaw
House sale in Chilaw

කාමර: 2, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 6,000,000

දින 3
නිවාස-පුත්තලම - House for sale in Puttalam
House for sale in Puttalam

කාමර: 2, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 1,950,000

දින 4
නිවාස-පුත්තලම - Two Story House near Madampe
Two Story House near Madampe

කාමර: 6, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 17,000,000

දින 6
නිවාස-පුත්තලම - හලාවත නගරයේ පිහිටි අගනා දෙමහල් නිවසක්
හලාවත නගරයේ පිහිටි අගනා දෙමහල් නිවසක්

කාමර: 5, නානකාමර: 3

පුත්තලම, නිවාස

රු 35,000,000

දින 6
නිවාස-පුත්තලම - House for Sale in Wennappuwa
House for Sale in Wennappuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 6,500,000

දින 6
නිවාස-පුත්තලම - Immediate sale-House with Land chilaw
Immediate sale-House with Land chilaw

කාමර: 3, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 21,500,000

දින 6
නිවාස-පුත්තලම - Modern House For Sale In Wennappuwa
Modern House For Sale In Wennappuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 13,200,000

දින 7
නිවාස-පුත්තලම - House for Sale in Madampe
House for Sale in Madampe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 5,500,000

දින 8
නිවාස-පුත්තලම - House for Sale in Chilaw
House for Sale in Chilaw

කාමර: 2, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 11,000,000

දින 8
නිවාස-පුත්තලම - Marawila House for Sale
Marawila House for Sale

කාමර: 2, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 7,500,000

දින 9
නිවාස-පුත්තලම - House for sale in Chilaw
House for sale in Chilaw

කාමර: 5, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 12,500,000

දින 9
නිවාස-පුත්තලම - House for sale in Chilaw
House for sale in Chilaw

කාමර: 3, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 14,000,000

දින 9
නිවාස-පුත්තලම - House for Sale in Marawila, Mudukatuwa
House for Sale in Marawila, Mudukatuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 15,000,000

දින 9
නිවාස-පුත්තලම - HOUSE FOR SALE Chilaw
HOUSE FOR SALE Chilaw

කාමර: 6, නානකාමර: 3

පුත්තලම, නිවාස

රු 18,500,000

දින 9
නිවාස-පුත්තලම - House For sale ( Valuable House) Chilaw
House For sale ( Valuable House) Chilaw

කාමර: 4, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 7,000,000

දින 11
නිවාස-පුත්තලම - House for sale in Dankotuwa
House for sale in Dankotuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

පුත්තලම, නිවාස

රු 7,000,000

දින 13
නිවාස-පුත්තලම - 2 Storey house with land in Wennappuwa
2 Storey house with land in Wennappuwa

කාමර: 5, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 22,500,000

දින 13
නිවාස-පුත්තලම - House For sale in Chilaw
House For sale in Chilaw

කාමර: 5, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 12,500,000

දින 14
නිවාස-පුත්තලම - Two Storey House for Sale in Katuneriya
Two Storey House for Sale in Katuneriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 17,000,000

දින 14
නිවාස-පුත්තලම - House for sale in Dankotuwa
House for sale in Dankotuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 6,800,000

දින 14
නිවාස-පුත්තලම - HOUSE WITH LAND FOR SALE CHILAW
HOUSE WITH LAND FOR SALE CHILAW

කාමර: 4, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 6,300,000

දින 15
නිවාස-පුත්තලම - Land With House For Sale In Dankotuwa
Land With House For Sale In Dankotuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 4,000,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!