වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 38 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Kubota L 1802
Kubota L 1802

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 375,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Ford 3600 Tractor and trailer
Ford 3600 Tractor and trailer

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 425,000

දැන්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - බැකෝ යන්ත්‍රය
බැකෝ යන්ත්‍රය

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 850,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Backo For Sale (IHI 28)
Backo For Sale (IHI 28)

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 790,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Caterpillar E 120
Caterpillar E 120

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,950,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Kubota L 1802
Kubota L 1802

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 375,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Excavator
Excavator

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 650,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Mitsubhishi Fuso Fighter Boom Truck
Mitsubhishi Fuso Fighter Boom Truck

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,700,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Kobelco SK03 Excavator 70
Kobelco SK03 Excavator 70

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,860,000

දින 9
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Backo For Sale (JCB)
Backo For Sale (JCB)

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,750,000

දින 9
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Mitsubishi Bullzoer
Mitsubishi Bullzoer

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 650,000

දින 9
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Dozer
Dozer

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,300,000

දින 9
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - JCB 3CX P8
JCB 3CX P8

සාමාජිකයාපුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,600,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - CAT D4E DOZER
CAT D4E DOZER

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,900,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Isuzu FTR Crane Truck
Isuzu FTR Crane Truck

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,700,000

දින 25
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - KUBOTA KX 30
KUBOTA KX 30

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 975,000

දින 26
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Massey Ferguson 240 Tractor
Massey Ferguson 240 Tractor

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 950,000

දින 30
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - KOMATSU PC 35R
KOMATSU PC 35R

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,250,000

දින 30
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Backo For Sale (Cubota-30)
Backo For Sale (Cubota-30)

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,550,000

දින 30
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - SUMITOMO HW40 CARPET PAVER
SUMITOMO HW40 CARPET PAVER

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,700,000

දින 31
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Komatsu 530 Pay Loader
Komatsu 530 Pay Loader

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,300,000

දින 31
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Komatsu forklift t 3.5
Komatsu forklift t 3.5

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,800,000

දින 31
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - MF 135 Tractor
MF 135 Tractor

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 675,000

දින 34
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Massey Ferguson 135D Tractor
Massey Ferguson 135D Tractor

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 630,000

දින 35
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Kobelko acera sk70 excavator
Kobelko acera sk70 excavator

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,600,000

දින 35
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - TAFE Tractor
TAFE Tractor

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,000,000

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!