දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Natural Sea Salt
Natural Sea Salt

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 45

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Coconuts
Coconuts

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 60

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - එළු පොහොර
එළු පොහොර

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 15,000

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Komareka
Komareka

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 60

දින 3
ආහාර-පුත්තලම - Green papaya
Green papaya

පුත්තලම, ආහාර

රු 30

දින 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - 3 inch Solex Water Pump
3 inch Solex Water Pump

පුත්තලම, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 82,000

දින 4
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - ගොම පොහොර විකිනිමට ඈත
ගොම පොහොර විකිනිමට ඈත

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 10

දින 5
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Coconat
Coconat

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 62

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Cyprus trees
Cyprus trees

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 60,000

දින 8
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Coconut
Coconut

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 62

දින 9
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Cashew Nuts ( කජු මද )
Cashew Nuts ( කජු මද )

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 2,600

දින 10
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Quail eggs
Quail eggs

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 8

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - කෝලිකුට්ටු පැල
කෝලිකුට්ටු පැල

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 11
BUFFALO MILK WANTED

පුත්තලම, ආහාර

දින 16
Kesel thogayata uwamanai

පුත්තලම, ආහාර

දින 17
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Coconuts
Coconuts

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 67

දින 19
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - White orchid flowers
White orchid flowers

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 21
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - ඩ්‍රැගන් ෆෘට් වගාවට අත්වැලක්
ඩ්‍රැගන් ෆෘට් වගාවට අත්වැලක්

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 22
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - පිරිසිදු පොල් පැණි තොග මිලට
පිරිසිදු පොල් පැණි තොග මිලට

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 300

දින 25
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Indoor plant
Indoor plant

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 28
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Salt powder (lunu kudu)
Salt powder (lunu kudu)

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 45

දින 29
ආහාර-පුත්තලම - Milka Italy Chocolate
Milka Italy Chocolate

පුත්තලම, ආහාර

රු 350

දින 30
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - විශේෂිත කාබනික පොල් පොහොර
විශේෂිත කාබනික පොල් පොහොර

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 600

දින 31
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Pineapple Plants
Pineapple Plants

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 31
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Coconut Plants-3 Year
Coconut Plants-3 Year

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 31

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!