දැන්විම් 50 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Japanese Harrow
Japanese Harrow

පුත්තලම, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 165,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Field Cultivator
Field Cultivator

පුත්තලම, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 40,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Orchid Flask (new Colors)
Orchid Flask (new Colors)

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 2
ආහාර-පුත්තලම - අන්නාසි මිලදී ගනු ලැබේ
අන්නාසි මිලදී ගනු ලැබේ

සාමාජිකයාපුත්තලම, ආහාර

රු 100

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - FOXTAIL PLANTS
FOXTAIL PLANTS

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Aloe Vera ( Komarika) Plant
Aloe Vera ( Komarika) Plant

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 90

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Papaya Plants
Papaya Plants

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 7
ආහාර-පුත්තලම - Cashew
Cashew

පුත්තලම, ආහාර

රු 2,500

දින 8
ආහාර-පුත්තලම - Skinless broiler chicken
Skinless broiler chicken

පුත්තලම, ආහාර

රු 360

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - ඉහල අදායම් ලබන්න දෙළුම් වගාව අරඹන්න....
ඉහල අදායම් ලබන්න දෙළුම් වගාව අරඹන්න....

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 180

දින 11
ආහාර-පුත්තලම - Broiler Chicken .
Broiler Chicken .

පුත්තලම, ආහාර

රු 360

දින 11
ආහාර-පුත්තලම - Broiler chiken skinless.
Broiler chiken skinless.

පුත්තලම, ආහාර

රු 360

දින 11
ආහාර-පුත්තලම - Gaslabu 《papaya)
Gaslabu 《papaya)

පුත්තලම, ආහාර

රු 55

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - කෝලිකුට්ටු පැල
කෝලිකුට්ටු පැල

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Australian naran pela
Australian naran pela

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - පොල් ගස්
පොල් ගස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - නේත්‍ර පලම් පැල -අංග වීර
නේත්‍ර පලම් පැල -අංග වීර

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 16
ආහාර-පුත්තලම - Guava
Guava

පුත්තලම, ආහාර

රු 150

දින 21
ආහාර-පුත්තලම - බඩ ඉරිගු
බඩ ඉරිගු

පුත්තලම, ආහාර

රු 60

දින 25
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Anthurium
Anthurium

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 26
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - සුදු පාට සහ දම් orchid මල්
සුදු පාට සහ දම් orchid මල්

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 33
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Pineapple Plants
Pineapple Plants

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 34
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Coconut Plants-3 Year
Coconut Plants-3 Year

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 34
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Agrotech combine harvester(Buthaya)
Agrotech combine harvester(Buthaya)

පුත්තලම, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 120,000

දින 36
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - මුගුණු වැන්න
මුගුණු වැන්න

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 38
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - පොල් වගාවට විශේෂිත කාබනික පොහොර
පොල් වගාවට විශේෂිත කාබනික පොහොර

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 600

දින 39
ආහාර-පුත්තලම - Green papaya
Green papaya

පුත්තලම, ආහාර

රු 45

දින 39

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!