දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Coconut Plants-3 Year
Coconut Plants-3 Year

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Animal feed, meal and Oil
Animal feed, meal and Oil

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,000

ආහාර-පුත්තලම - සෙ.මු.තු.පොල් වෙලෙන්දො
සෙ.මු.තු.පොල් වෙලෙන්දො

පුත්තලම, ආහාර

රු 50

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - සරු සැර පොල් වගාවක් ඔබටත්
සරු සැර පොල් වගාවක් ඔබටත්

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Binkunda Machine
Binkunda Machine

පුත්තලම, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 22,500

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - කෝලිකුට්ටු පැල
කෝලිකුට්ටු පැල

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - පොල් ගස්
පොල් ගස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

දින 10
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Salt Salten
Salt Salten

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 6,000,000

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - නේත්‍ර පලම් පැල -අංග වීර
නේත්‍ර පලම් පැල -අංග වීර

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - තේක්ක ගස්
තේක්ක ගස්

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50,000

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - NUGA PLANTS
NUGA PLANTS

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,500

දින 13
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Coconut Palm Trees
Coconut Palm Trees

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 13
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Imported Orchid Plants
Imported Orchid Plants

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 140

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Ground orchids
Ground orchids

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - ඔකිඩි පැල සමග නෙටි හවුස් එක
ඔකිඩි පැල සමග නෙටි හවුස් එක

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 60,000

දින 21
ආහාර-පුත්තලම - Nutella
Nutella

පුත්තලම, ආහාර

රු 890

දින 23
ආහාර-පුත්තලම - Salt Powder
Salt Powder

පුත්තලම, ආහාර

රු 37

දින 23
ආහාර-පුත්තලම - Pineapple
Pineapple

සාමාජිකයාපුත්තලම, ආහාර

රු 70

දින 23
ආහාර-පුත්තලම - Coconut Treacle( පිරිසිදු පොල් පැණි )
දින 24
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Pineapple Plants
Pineapple Plants

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 29
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Coconut Plants-3 Year
Coconut Plants-3 Year

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 29
Panidodam Dehi

පුත්තලම, ආහාර

දින 31
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Anthurium
Anthurium

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 32
ආහාර-පුත්තලම - Coconut
Coconut

පුත්තලම, ආහාර

රු 50

දින 33
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - කරපිංචා තොග
කරපිංචා තොග

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 60

දින 34
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Anthurium Plants
Anthurium Plants

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 800

දින 36

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!