දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - අත-මිට සරු කප් රුක් වගාව
අත-මිට සරු කප් රුක් වගාව

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Dairy cow Milk Machine
Dairy cow Milk Machine

පුත්තලම, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 130,000

දින 4
ආහාර-පුත්තලම - Kesel
Kesel

පුත්තලම, ආහාර

රු 65

දින 6
ආහාර-පුත්තලම - මාලු පොල්
මාලු පොල්

පුත්තලම, ආහාර

රු 60

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - කෝලිකුට්ටු පැල
කෝලිකුට්ටු පැල

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - පොල් ගස්
පොල් ගස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - නේත්‍ර පලම් පැල -අංග වීර
නේත්‍ර පලම් පැල -අංග වීර

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - අත-මිට සරු කප් රුක් වගාව
අත-මිට සරු කප් රුක් වගාව

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 19
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Malu pol
Malu pol

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 63

දින 21
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Banana Plants
Banana Plants

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 22
ආහාර-පුත්තලම - Pineapple
Pineapple

සාමාජිකයාපුත්තලම, ආහාර

රු 70

දින 24
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Paddle wheel
Paddle wheel

පුත්තලම, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 35,000

දින 29
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Pineapple Plants
Pineapple Plants

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 30
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Coconut Plants-3 Year
Coconut Plants-3 Year

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 30
ආහාර-පුත්තලම - Natural honey with honeycomb
Natural honey with honeycomb

පුත්තලම, ආහාර

රු 1,850

දින 31
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Natural organic Honey
Natural organic Honey

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,850

දින 31
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Coconut
Coconut

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 65

දින 32
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Coconuts
Coconuts

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 65

දින 33
ආහාර-පුත්තලම - Guava
Guava

පුත්තලම, ආහාර

රු 100

දින 35
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Coconut
Coconut

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 65

දින 35
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Etisalat Plant
Etisalat Plant

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 35
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Black Lucky Plant
Black Lucky Plant

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,000

දින 35
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Ground orchids plants
Ground orchids plants

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 36
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Organic Coconut Fertilizer & Projects
Organic Coconut Fertilizer & Projects

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 600

දින 39
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Natural Salt
Natural Salt

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 44

දින 40
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - දෙහි පැල
දෙහි පැල

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 40

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!