දැන්විම් 42 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - වාණිජ මිදී වගාවකින් කෘෂි ලොව ජයගන්න
වාණිජ මිදී වගාවකින් කෘෂි ලොව ජයගන්න

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - ගොම පොහොර
ගොම පොහොර

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 100

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Pineapple Plants
Pineapple Plants

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Coconut Plants-3 Year
Coconut Plants-3 Year

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 4
ආහාර-පුත්තලම - Cashew
Cashew

පුත්තලම, ආහාර

රු 2,100

දින 4
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Browns Crop Masters Harvester 2016
Browns Crop Masters Harvester 2016

පුත්තලම, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,000,000

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Bija Iguru Vikinimata
Bija Iguru Vikinimata

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,100

දින 8
ආහාර-පුත්තලම - Puhul
Puhul

පුත්තලම, ආහාර

රු 30

දින 9
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Hawester
Hawester

පුත්තලම, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 800,000

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Anthurium King
Anthurium King

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,500

දින 11
ආහාර-පුත්තලම - Extra Vergini Olive Oil
Extra Vergini Olive Oil

පුත්තලම, ආහාර

රු 1,000

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Vitchita Gold Plants
Vitchita Gold Plants

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - දෙහි පැල
දෙහි පැල

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 14
ආහාර-පුත්තලම - Cauliflower
Cauliflower

පුත්තලම, ආහාර

රු 300

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Foxtail Plants
Foxtail Plants

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - ලෙමන් දෙහි පැල
ලෙමන් දෙහි පැල

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 19
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - පැපොල් පැල විකිනීමට (Red Lady )
පැපොල් පැල විකිනීමට (Red Lady )

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 19
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - සුදු උන
සුදු උන

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,500

දින 23
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Ground orchids
Ground orchids

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 23
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Mango Plants(Food City Mango)
Mango Plants(Food City Mango)

සාමාජිකයාපුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 26
ආහාර-පුත්තලම - Curry Leaves(karapincha)
Curry Leaves(karapincha)

පුත්තලම, ආහාර

රු 180

දින 26
ආහාර-පුත්තලම - Extra Virgin olive oil.
Extra Virgin olive oil.

පුත්තලම, ආහාර

රු 1,300

දින 27
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Orchids plants
Orchids plants

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 31
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Komarika Pela
Komarika Pela

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 34
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - මෙන්න ඉහල පොල් අස්වැන්නකට කාබනික පොහොර අපෙන්...
මෙන්න ඉහල පොල් අස්වැන්නකට කාබනික පොහොර අපෙන්...

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 600

දින 34
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-පුත්තලම - Plants & seeds
Plants & seeds

පුත්තලම, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!