දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Land with property - Chilaw
Land with property - Chilaw

1,500 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,300,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Marawila Hotel for sale C0530-A
Marawila Hotel for sale C0530-A

8,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාපුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 260,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Land with property - Chilaw
Land with property - Chilaw

1,500 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,300,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Farm For Sale In Puttalam
Farm For Sale In Puttalam

10,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Guest House Sale in Madurankuliya
Guest House Sale in Madurankuliya

2,420 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Hotel for sale in Chilaw
Hotel for sale in Chilaw

4,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 32,000,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Building for Sale in Mahawewa
Building for Sale in Mahawewa

3,500 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - 241 Perches Factory in Marawila for Sale
241 Perches Factory in Marawila for Sale

8,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාපුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 160,000,000

දින 29
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Building for Sale in Wennappuwa
Building for Sale in Wennappuwa

1,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,500,000

දින 29
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Commercial Building in Chilaw
Commercial Building in Chilaw

4,200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාපුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 14,800,000

දින 35
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Restaurant Building for Sale Chilaw
Restaurant Building for Sale Chilaw

4,100 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාපුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 14,800,000

දින 35
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - BEACH FRONT HOTEL 160 P KALPITIYA
BEACH FRONT HOTEL 160 P KALPITIYA

6,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාපුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 23,000,000

දින 39
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Shop for sale - Puttalam
Shop for sale - Puttalam

2,600 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,800,000

දින 41
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Chicken Farm for sale - Puttalam
Chicken Farm for sale - Puttalam

10,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,000,000

දින 48
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - TILE FACTORY FOR SALE IN WAIKKALA
TILE FACTORY FOR SALE IN WAIKKALA

10,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 42,075,000

දින 59
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - CHILAW BULIDIN FOR SALE
CHILAW BULIDIN FOR SALE

10,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 37,500,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!