වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Building with Service Station in Lunuwila
Building with Service Station in Lunuwila

5,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 8,500,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Layer Farm for Sale in Dankotuwa
Layer Farm for Sale in Dankotuwa

35,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 42,500,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Building for Sale in Wennappuwa
Building for Sale in Wennappuwa

12,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 125,000,000

දින 13
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Shop & Warehouse for Sale in Chilaw
Shop & Warehouse for Sale in Chilaw

1,100 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Shops for Sale in Puttalam
Shops for Sale in Puttalam

4,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,500,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Business Place for Sale in - Chilaw
Business Place for Sale in - Chilaw

4,500 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Marawila Hotel | for sale C0530-A
Marawila Hotel | for sale C0530-A

8,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාපුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 260,000,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - poultry farm with land
poultry farm with land

43,560 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 8,000,000

දින 20
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Offset Machine with Shop - Puttalam
Offset Machine with Shop - Puttalam

250 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,500,000

දින 25
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Commercial Building for Sale - Marawila
Commercial Building for Sale - Marawila

2,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 13,000,000

දින 32
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Well Running Reputed Hotel in Kalpitiya for Sale
Well Running Reputed Hotel in Kalpitiya for Sale

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාපුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 160,000,000

දින 36
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - 35p Land Facing Main Rd, Marawila
35p Land Facing Main Rd, Marawila

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාපුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,500,000

දින 37
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Prowns Farm in Puttalm
Prowns Farm in Puttalm

150,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 24,000,000

දින 43
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - BEACH FRONT HOTEL 160 P KALPITIYA
BEACH FRONT HOTEL 160 P KALPITIYA

6,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාපුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 23,000,000

දින 44
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Poultry Farm with Land for Sale in Nattandiya
Poultry Farm with Land for Sale in Nattandiya

7,500 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 14,950,000

දින 46
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Shopping Complex - Puttalam
Shopping Complex - Puttalam

10,700 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 75,000,000

දින 50
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Sri Bravo Family Restaurant - Puttalam
Sri Bravo Family Restaurant - Puttalam

6,304 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 120,000,000

දින 52
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - TILE FACTORY WITH HOUSE FOR SALE IN DANKOTUWA
TILE FACTORY WITH HOUSE FOR SALE IN DANKOTUWA

15,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 40,000,000

දින 53
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Commercial Building for sale in Wennappuwa | Kirimatiyana
Commercial Building for sale in Wennappuwa | Kirimatiyana

4,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 29,500,000

දින 57
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Fully completed hotel for sale in nattandiya
Fully completed hotel for sale in nattandiya

6,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 69,000,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!