දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - COMMERCIAL PROPERTY PUTTALAM
COMMERCIAL PROPERTY PUTTALAM

6,400 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාපුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 48,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Shop in Puttalam
Shop in Puttalam

176 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Building for Sale in Wennappuwa
Building for Sale in Wennappuwa

2,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Building For Sale Chilaw
Building For Sale Chilaw

5,300 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Building in Waikkala Junction Wennappuwa
Building in Waikkala Junction Wennappuwa

8,500 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - COMMERCIAL PROPERTY PUTTALAM
COMMERCIAL PROPERTY PUTTALAM

6,400 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාපුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 48,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Hotel in kalpitiya
Hotel in kalpitiya

10,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 70,000,000

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Kalpitiya | Hotel sale MCP 565
Kalpitiya | Hotel sale MCP 565

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාපුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 165,000,000

දින 17
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Two stories building for sale in Chilaw
Two stories building for sale in Chilaw

3,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 27,500,000

දින 17
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - New building for sale in Chilaw
New building for sale in Chilaw

3,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 37,500,000

දින 17
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Poultry(broiler) farm for sale puttalam
Poultry(broiler) farm for sale puttalam

2 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,500,000

දින 24
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Salten
Salten

2,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,800,000

දින 26
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Hotel - Reception Hall In Wennappuwa
Hotel - Reception Hall In Wennappuwa

28,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 230,000,000

දින 38
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Building in Chilaw.
Building in Chilaw.

10,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 39
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - WATER BOTTLE FACTORY IN PUTTALAM
WATER BOTTLE FACTORY IN PUTTALAM

5,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 40
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Concrete production place in Wennappuwa
Concrete production place in Wennappuwa

43,560 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,000,000

දින 41
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Factory for sale in Wennappuwa
Factory for sale in Wennappuwa

11,500 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 43
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Building For Sale Chilaw
Building For Sale Chilaw

5,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 47
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Building With Land (Commercial) Mahawewa
Building With Land (Commercial) Mahawewa

2,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 10,000,000

දින 51

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!