වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 127 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vanette 2003
Nissan Vanette 2003

264,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,890,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi CANTER CREW CAB 2006
Mitsubishi CANTER CREW CAB 2006

200,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,300,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin Super GL 1999
Toyota Dolphin Super GL 1999

240,265 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,275,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Clipper 2015
Nissan Clipper 2015

32,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota DYNA 12.5ft XZU 402 2000
Toyota DYNA 12.5ft XZU 402 2000

188,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,200,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan E25 White 2010
Nissan Caravan E25 White 2010

166,498 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,950,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Scrum Buster 2015
Mazda Scrum Buster 2015

8,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,525,000

පැය 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vanette 2003
Nissan Vanette 2003

264,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,890,000

පැය 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra Maxximo 2012
Mahindra Maxximo 2012

117,910 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 760,000

පැය 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Evry 2015
Suzuki Evry 2015

40,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,575,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra Bolero 2018
Mahindra Bolero 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,899,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki every buddy truck 2015
Suzuki every buddy truck 2015

20,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,775,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota TOWN ACE KR 52 2006
Toyota TOWN ACE KR 52 2006

115,997 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,550,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata 207 EX 2005
Tata 207 EX 2005

167,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 875,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota LITEACE 1997
Toyota LITEACE 1997

145,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,990,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Foton BJ1031 2017
Foton BJ1031 2017

0 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,275,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Ford Browny 1999
Mazda Ford Browny 1999

430,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,575,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace Noah CR 41 1998
Toyota Townace Noah CR 41 1998

143,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,175,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Micro MPV 2013
Micro MPV 2013

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 220 2007
Toyota KDH 220 2007

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,250,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH high roof 2016
Toyota KDH high roof 2016

100,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 12,500,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota kdh 2015
Toyota kdh 2015

33,134 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,850,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - MAN primover 2013
MAN primover 2013

250,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,840,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland DOST LE 2016
Ashok Leyland DOST LE 2016

80,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,605,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Super GL 200 2007
Toyota Super GL 200 2007

162,550 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,325,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dx 200 2006
Toyota Dx 200 2006

170,650 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,500,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota kr 42 2006
Toyota kr 42 2006

138,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,825,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!