වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 116 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki maruti Omini 2005
Suzuki maruti Omini 2005

65,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 845,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2002
Suzuki Every 2002

118,074 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,595,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Nv 100 2016
Nissan Nv 100 2016

13,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota 113 1998
Toyota 113 1998

195,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,425,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu hijet 2015
Daihatsu hijet 2015

26,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,425,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata AEC 2008
Tata AEC 2008

140,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 575,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace 2007
Toyota Hiace 2007

84,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,965,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata winger 2011
Tata winger 2011

66,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,665,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Fuso 2014
Mitsubishi Fuso 2014

4,798 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 10,000,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu NMR55H 14.5FT BODY 2015
Isuzu NMR55H 14.5FT BODY 2015

126,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,700,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu HIJET 2000
Daihatsu HIJET 2000

100,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 635,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH Manual 2014
Toyota KDH Manual 2014

112,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,650,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Lorry 1210 1995
Tata Lorry 1210 1995

180,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 590,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC Motor Lorry 2014
JAC Motor Lorry 2014

100,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,950,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Dlica 1982
Mitsubishi Dlica 1982

160,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 635,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan VRG Caravan 1982
Nissan VRG Caravan 1982

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 560,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland Comet tipper 2006
Ashok Leyland Comet tipper 2006

127,739 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,200,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vannet 2008
Nissan Vannet 2008

168,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,500,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata 1615 2010
Tata 1615 2010

150,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,425,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Unimo Lokka silver 2015
Unimo Lokka silver 2015

59,640 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 825,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace Shell 1989
Toyota Hiace Shell 1989

55,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,975,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF 2007
Isuzu ELF 2007

150,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,500,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota DYNA 2009
Toyota DYNA 2009

150,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,500,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF 2009
Isuzu ELF 2009

150,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,500,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Hino BDG-XZB4CM 2009
Hino BDG-XZB4CM 2009

150,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,500,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!