වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 106 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata 1613 BOWSER TANKER 2007
Tata 1613 BOWSER TANKER 2007

176,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 2006
Toyota KDH 2006

128,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,900,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu NPR Freezer 2008
Isuzu NPR Freezer 2008

160,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,790,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Telcoline Cab 2005
Tata Telcoline Cab 2005

30,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,975,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Scrum 2016
Mazda Scrum 2016

36,540 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,765,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - unimo lokka 2015
unimo lokka 2015

68,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 965,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Foton FAW truck 2011
Foton FAW truck 2011

70,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,050,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Canter 2011
Mitsubishi Canter 2011

37,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,690,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki every 2002
Suzuki every 2002

168,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,535,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Delica Lion Face 2007
Mitsubishi Delica Lion Face 2007

199,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,000,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Youtong Bus 2014
Youtong Bus 2014

118,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,750,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota DYNA 12.5ft XZU402 2000
Toyota DYNA 12.5ft XZU402 2000

186,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,100,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Laylend Sherfa Van 1979
Laylend Sherfa Van 1979

140,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 600,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - LOADER LORRY 2014
LOADER LORRY 2014

28,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 850,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet 2015
Daihatsu Hijet 2015

26,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,415,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vannette 1998
Nissan Vannette 1998

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,000,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2012
Suzuki Every 2012

78,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,250,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan VX 2000
Nissan Caravan VX 2000

250,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,600,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin short 1991
Toyota Dolphin short 1991

300,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,800,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace CR27 1995
Toyota Townace CR27 1995

264,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,550,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Bus 1981
Toyota Bus 1981

100,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 465,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Eicher 11.12 E2 16.5ft 2012
Eicher 11.12 E2 16.5ft 2012

90,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,800,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi CANTER CREW CAB 2006
Mitsubishi CANTER CREW CAB 2006

156,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,350,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Honda acty 1999
Honda acty 1999

141,897 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,100,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra maxximo plus vx 2015
Mahindra maxximo plus vx 2015

68,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,075,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Super Ace 2014
Tata Super Ace 2014

64,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,290,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!