වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 97 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Fuso 2014
Mitsubishi Fuso 2014

20,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland Viking 2001
Ashok Leyland Viking 2001

85,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,175,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hino Body Lorry 2009
Toyota Hino Body Lorry 2009

140,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,175,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Rosa 1981
Mitsubishi Rosa 1981

126,500 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 725,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Buddy Lorry 2013
Suzuki Buddy Lorry 2013

15,900 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,775,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan E25 2007
Nissan Caravan E25 2007

160,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,200,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet 1999
Daihatsu Hijet 1999

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,395,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Browny 1996
Mazda Browny 1996

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,500,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu FORWARD FRR 22ft 1997
Isuzu FORWARD FRR 22ft 1997

250,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin 113 1993
Toyota Dolphin 113 1993

221,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,345,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet Cargo 2006
Daihatsu Hijet Cargo 2006

140,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata winger 2011
Tata winger 2011

60,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,790,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki every 2001
Suzuki every 2001

183,316 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,595,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - DFSK V 27 2016
DFSK V 27 2016

22,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,890,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Unimo Lokka Lorry 2014
Unimo Lokka Lorry 2014

32,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 700,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2003
Suzuki Every 2003

114,050 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Full Body 2000
Isuzu Full Body 2000

140,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,450,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan AKR66E 10.5 ISUZU 2000
Nissan AKR66E 10.5 ISUZU 2000

159,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,200,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota townace 1997
Toyota townace 1997

262,250 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,865,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF 1989
Isuzu ELF 1989

322,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota townace 1997
Toyota townace 1997

148,497 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,790,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan E 25 2007
Nissan E 25 2007

250,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,400,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu FORWARD DUMP TRUCK 2006
Isuzu FORWARD DUMP TRUCK 2006

135,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,800,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota LiteAce 1987
Toyota LiteAce 1987

20,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 975,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan vanette 1994
Nissan vanette 1994

225,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,095,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC HFC5063K 18.5ft 2012
JAC HFC5063K 18.5ft 2012

129,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,700,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan AKR81E 10.5 ISUZU 2006
Nissan AKR81E 10.5 ISUZU 2006

126,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,700,000

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!