වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 106 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland LORRY 1996
Ashok Leyland LORRY 1996

65,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 580,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Forward Nrr 18ft 1996
Isuzu Forward Nrr 18ft 1996

166,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Micro MPV JUNIOR 2013
Micro MPV JUNIOR 2013

36,290 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,265,000

පැය 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki CARRY 2000
Suzuki CARRY 2000

143,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,575,000

පැය 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Changan Lorry 2007
Changan Lorry 2007

21,500 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 675,000

පැය 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 1998
Suzuki Every 1998

186,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,045,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Fargo 1989
Isuzu Fargo 1989

165,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 850,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda scrum 2012
Mazda scrum 2012

115,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,200,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland LORRY 1996
Ashok Leyland LORRY 1996

65,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 580,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC 10.5 single wheel 2011
JAC 10.5 single wheel 2011

90,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,075,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Clipper 2015
Nissan Clipper 2015

26,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,465,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet 2011
Daihatsu Hijet 2011

40,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,090,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace Lotto 1994
Toyota Townace Lotto 1994

225,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota NOAH KR 42 1998
Toyota NOAH KR 42 1998

160,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,675,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi FE85 CANTER 16.5FT 2012
Mitsubishi FE85 CANTER 16.5FT 2012

157,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,800,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Crew Cab 1998
Toyota Crew Cab 1998

75,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,075,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota townace 1998
Toyota townace 1998

224,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,690,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata DIMO LOKKA 2014
Tata DIMO LOKKA 2014

60,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,934,100

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JMC ST-6 2016
JMC ST-6 2016

24,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,675,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata 207 RX2 2017
Tata 207 RX2 2017

24,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,565,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota dayana 1992
Toyota dayana 1992

220,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,375,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 223 2010
Toyota KDH 223 2010

142,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,500,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Town Ace White 1999
Toyota Town Ace White 1999

190,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,325,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Bongo Browny 2006
Mazda Bongo Browny 2006

260,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,550,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu NHR CREW CAB 2007
Isuzu NHR CREW CAB 2007

68,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,800,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace CR42 1999
Toyota Townace CR42 1999

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,650,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet registered 2011
Daihatsu Hijet registered 2011

71,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,575,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!