දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - A Portion of Room for Rent ( Girls Only)in Piliyandala
A Portion of Room for Rent ( Girls Only)in Piliyandala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Upstairs Annex for rent - Piliyandala
Upstairs Annex for rent - Piliyandala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 14,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent - Piliyandala
Room For Rent - Piliyandala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent Piliyandala
Room for Rent Piliyandala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - කාමර දෙකක් කුලියට දීමට ඇත පිලියන්දල
කාමර දෙකක් කුලියට දීමට ඇත පිලියන්දල

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,500 මසකට

දින 12
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Piliyandala
Annex for Rent in Piliyandala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 12
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - House for Rent - Maharagama road, Piliyandala
House for Rent - Maharagama road, Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

දින 12
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - 1 Bedroom Annex - Piliyandala
1 Bedroom Annex - Piliyandala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - House for rent - Bokundara
House for rent - Bokundara

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent in Piliyandala
Room For Rent in Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 15
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - An upstair is rent in Piliyandala.
An upstair is rent in Piliyandala.

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in piliyandala ( kesbewa bypass road)
Room for rent in piliyandala ( kesbewa bypass road)

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,000 මසකට

දින 17
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Piliyandala
Room for Rent in Piliyandala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 19
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex rent in piliyandala middle town
Annex rent in piliyandala middle town

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 21
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - බිම් මහල් නිවසක් කුලියට පිළියන්දල
බිම් මහල් නිවසක් කුලියට පිළියන්දල

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 34
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent - Piliyandala
Room For Rent - Piliyandala

කාමර: 5, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 36
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Girl in Piliyandala
Room for Girl in Piliyandala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,500 මසකට

දින 36
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in the Piliyandala Area
Room for rent in the Piliyandala Area

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 36
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent Piliyandala
Annex For Rent Piliyandala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 43
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent
Rooms for rent

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 47
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - House for rent Pilliyandala
House for rent Pilliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 49
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent In Piliyandala
Room for rent In Piliyandala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 50
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in piliyandala
Room for rent in piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 3,000 මසකට

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!