දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Piliyandala
Room for Rent in Piliyandala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in piliyandala
Room for rent in piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 3,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Piliyandala
Room for rent in Piliyandala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Ladies in Piliyandala
Room for Ladies in Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 11
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Piliyandala
Annex for rent in Piliyandala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 12
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent Piliyandala (Ladies only)
Room for Rent Piliyandala (Ladies only)

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,500 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - One Bedroom Annex In Piliyandala Town
One Bedroom Annex In Piliyandala Town

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 21
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Two Rooms for Rent in Piliyandala
Two Rooms for Rent in Piliyandala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 22
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Brand new annex for rent in Piliyandala
Brand new annex for rent in Piliyandala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 28
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Piliyandala
Annex for Rent in Piliyandala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 29
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boding for Boys-Piliyandala
Boding for Boys-Piliyandala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 33
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent Piliyandala
Annex for rent Piliyandala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 41
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex in Piliyandala For Rent
Annex in Piliyandala For Rent

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 44
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Piliyandala\
Room for rent in Piliyandala\

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 49

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!