දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Upstairs annex for rent in Piliyandala
Upstairs annex for rent in Piliyandala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms and Annex for Rent | Mavittara
Rooms and Annex for Rent | Mavittara

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent in Piliyandala
Rooms for Rent in Piliyandala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding Rooms for Rent Piliyandala
Boarding Rooms for Rent Piliyandala

කාමර: 10+, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 3,500 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Piliyandala
Room for Rent in Piliyandala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Piliyandala
Annex for rent in Piliyandala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 23
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - ANNEX FOR RENT IN BOKUNDARA
ANNEX FOR RENT IN BOKUNDARA

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 31
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boding for Boys, Piliyandela
Boding for Boys, Piliyandela

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 34
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - ROOM FOR GIRL IN PILIYANDALA
ROOM FOR GIRL IN PILIYANDALA

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,000 මසකට

දින 36
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Piliyandala
Room for rent in Piliyandala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 39
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex in Piliyandala for Rent Ladies
Annex in Piliyandala for Rent Ladies

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 40
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - up stair house for lease
up stair house for lease

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 46
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms For Rent In Piliyandala
Rooms For Rent In Piliyandala

කාමර: 6, නානකාමර: 6

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 56
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room in Piliyandala
Room in Piliyandala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!