දැන්විම් 338 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale close to Piliyandala Town
Land for sale close to Piliyandala Town

80.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Kahathuduwa
Land for Sale in Kahathuduwa

6.7 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,290,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Piliyandala
Land for sale in Piliyandala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,900,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - RESIDENTIAL LAND FOR SALE IN PILIYANDALA
RESIDENTIAL LAND FOR SALE IN PILIYANDALA

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 10,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Valuable Land for Sale - Piliyandala
Valuable Land for Sale - Piliyandala

9.12 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 42,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - LAND IN PILIYANDALA
LAND IN PILIYANDALA

30.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - 10P for sale in Gonapala l Kumbuka
10P for sale in Gonapala l Kumbuka

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 10p Land in Kumbuka
10p Land in Kumbuka

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Piliyandala Kottawa rd Land
Piliyandala Kottawa rd Land

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 432,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land in Batakettara Nilkamal Junction
Land in Batakettara Nilkamal Junction

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 410,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 7.1 P Block for Sale in Piliyandala
7.1 P Block for Sale in Piliyandala

7.1 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Commercial Land for Sale in Piliyandala
Commercial Land for Sale in Piliyandala

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Polgaswita
Land for Sale in Polgaswita

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Piliyandala
Land for sale in Piliyandala

11.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Piliyandala
Land for sale in Piliyandala

7.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land || Piliyandala ( For sale)
Land || Piliyandala ( For sale)

6.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land | Piliyandala Gonamadiththa (For Sale)
Land | Piliyandala Gonamadiththa (For Sale)

6.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Piliyandala
Land for sale in Piliyandala

7.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 575,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Classic Land / For Sale Plot 15
Classic Land / For Sale Plot 15

6.35 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,286,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Classic Land / for Sale Plot 06 - Piliyandala
Classic Land / for Sale Plot 06 - Piliyandala

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - 120බස් මාර්ගයට ආසන්න ඉඩම | Kumbuka
120බස් මාර්ගයට ආසන්න ඉඩම | Kumbuka

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Piliyandala, Bokundara ( with small house)
Land in Piliyandala, Bokundara ( with small house)

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land Madapatha for Sale
Land Madapatha for Sale

37.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 485,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale In Kahathuduwa
Land for Sale In Kahathuduwa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in - Piliyandala
Land for sale in - Piliyandala

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 460,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - පිළියන්දලින් අගනා ඉඩමක්
පිළියන්දලින් අගනා ඉඩමක්

11.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,850,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land in piliyandala batakettara
Land in piliyandala batakettara

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!