වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - රියදුරු - පිළියන්දල
රියදුරු - පිළියන්දල

S&M Cabs And Tours

රු 45,000 - 60,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Driver For Resident - Ragagiriya

Employer

රු 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
Receptionist (Female) - Piliyandala

Phandhi SPA

රු 40,000 - 60,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Graphic Designer - Piliyandala
Graphic Designer - Piliyandala

Bokundara - Piliyandala

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
COMPUTER TECHNICIAN - Piliyandala

SASIKI COMPUTER CENTER

රු 20,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Crew Members - Piliyandala
Crew Members - Piliyandala

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
Computer Operator - Piliyandala

Selective Designs (Pvt) Ltd

රු 20,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Office Clerk - Piliyandala
Office Clerk - Piliyandala

isuru recruitment

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Office Clerk - Piliyandala
Office Clerk - Piliyandala

Private poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Riders - Piliyandala
Delivery Riders - Piliyandala

Gamma Pizzakraft Lanka Pvt Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operators - Piliyandala
Data Entry Operators - Piliyandala

isuru recruitment

රු 15,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
Computer H/W Technician - Piliyandala

Busan Lanka (Pvt) Ltd.

රු 35,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Taxi Drivers - Piliyandala
Taxi Drivers - Piliyandala

D CABS

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
Credit Officer - All Island

Sewa Community Credit

රු 0 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 39
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee Event Coordinator - Piliyandala
Trainee Event Coordinator - Piliyandala

Asia Tours & Events Pvt. Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 40
Sales Officer - Piliyanadala

Orikma International (Pvt.) Ltd.

රු 40,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 41
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee Managers - Piliyandala
Trainee Managers - Piliyandala

Asia Group Pvt Ltd

රු 25,000 - 100,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 42
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Content Writers (Female) - Piliyandala
Content Writers (Female) - Piliyandala

WSE Sri Lanka

රු 18,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 45
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Technical Officer - Piliyandala
Technical Officer - Piliyandala

Trust Nest Engineering Group

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 48
Draughtsman - Piliyandala

Sisira Liyana Arachchi Associates

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 52
ටයර් වැඩපලකට සේවකයින් - පිළියන්දල

සිසරි ටයර් සෙන්ටර්

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 53
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - අත්උදවුකරු - පොල්ගස්ඕවිට
අත්උදවුකරු - පොල්ගස්ඕවිට

Discovery International (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 55
Office Assistant Trainee -Piliyandala

Super Signs (Pvt Ltd.

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!