දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Caterpillar M312 Wheel Excavator
Caterpillar M312 Wheel Excavator

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,800,000

දින 9
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - 2002 Green Elephant Mini Loader
2002 Green Elephant Mini Loader

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 900,000

දින 9
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - HINO RANGER 3TON BOOM TRUCK 18.5FT
HINO RANGER 3TON BOOM TRUCK 18.5FT

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,500,000

දින 9
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - BENFORD 03 Ton Roller
BENFORD 03 Ton Roller

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,900,000

දින 9
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Caterpillar CB 534 B Roller
Caterpillar CB 534 B Roller

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,000,000

දින 9
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Kubota 4WD Tractor L2002DT
Kubota 4WD Tractor L2002DT

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 975,000

දින 9
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Unregistered 1989 JCB 3CX
Unregistered 1989 JCB 3CX

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,900,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Unregistered 2002 JCB Turbo Power shift
Unregistered 2002 JCB Turbo Power shift

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,800,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Unregistered 2007 JCB 3CX
Unregistered 2007 JCB 3CX

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,000,000

දින 17
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - JCB Turbo Power-shift 2003
JCB Turbo Power-shift 2003

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,000,000

දින 18
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - 1995 JCB 3CX
1995 JCB 3CX

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,300,000

දින 23
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - 1998 JCB 3CX
1998 JCB 3CX

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,150,000

දින 24
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Unregistered 1996 JCB Turbo PowerShift
Unregistered 1996 JCB Turbo PowerShift

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,200,000

දින 27
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Unregistered 1998 JCB Turbo Manual
Unregistered 1998 JCB Turbo Manual

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,300,000

දින 29
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Isuzu 4HF1 Boom Truck
Isuzu 4HF1 Boom Truck

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,500,000

දින 48
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - JCB 3cx 2004 project 21 UK - LK 2012
JCB 3cx 2004 project 21 UK - LK 2012

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,990,000

දින 51
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Belle BWR 650 double drum rollers
Belle BWR 650 double drum rollers

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 525,000

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!