දැන්විම් 753 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවරඑලිය හි දැන්වීම්

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Luxury Apartment for Rent in Nuwara Eliya
Luxury Apartment for Rent in Nuwara Eliya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 10,000 රාත්‍රියකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Holiday Home in Nuwara Eliya
Holiday Home in Nuwara Eliya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 8,000 රාත්‍රියකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Holiday Bungalow & Seasonal Rooms Nuwara Eliya
Holiday Bungalow & Seasonal Rooms Nuwara Eliya

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 10,000 රාත්‍රියකට

මෝටර් රථ-නුවරඑලිය - Toyota RAV4 2000
Toyota RAV4 2000

145,000 km

නුවරඑලිය, මෝටර් රථ

රු 3,250,000

පැය 1 යි
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Daqi Villa for rent in Nuwara Eliya
Daqi Villa for rent in Nuwara Eliya

කාමර: 6, නානකාමර: 3

නුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 35,000 රාත්‍රියකට

පැය 2
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Apple iPhone 4S (Used)
Apple iPhone 4S (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

පැය 3
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Bungalow for Rent Nuwaraeliya
Bungalow for Rent Nuwaraeliya

කාමර: 7, නානකාමර: 7

නුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 35,000 රාත්‍රියකට

ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - LG K10 (Used)
LG K10 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

පැය 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවරඑලිය - hotel for sale in nuwara eliya town
hotel for sale in nuwara eliya town

20,000 වර්ග අඩි

නුවරඑලිය, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 230,000,000

ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Oppo A83 32gb (Used)
Oppo A83 32gb (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවරඑලිය - Toyota Toyata Dolpin Hiace 1998
Toyota Toyata Dolpin Hiace 1998

422,000 km

නුවරඑලිය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,800,000

පැය 5
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Holiday Home in Nuwara Eliya
Holiday Home in Nuwara Eliya

කාමර: 6, නානකාමර: 5

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 16,000 රාත්‍රියකට

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Nuwara Eliya Holiday Rooms
Nuwara Eliya Holiday Rooms

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

නුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 35,000 රාත්‍රියකට

පැය 6
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Luxury Apartment for Rent in Nuwara Eliya
Luxury Apartment for Rent in Nuwara Eliya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 10,000 රාත්‍රියකට

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Seasonal Rooms / Holiday Bungalow for Rent in Nuwara Eliya
Seasonal Rooms / Holiday Bungalow for Rent in Nuwara Eliya

කාමර: 5, නානකාමර: 6

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,000 රාත්‍රියකට

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Family Rooms and Apartment in The City - Nuwara Eliya
Family Rooms and Apartment in The City - Nuwara Eliya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,700 රාත්‍රියකට

ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Sony Xperia C5 Ultra (Used)
Sony Xperia C5 Ultra (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

පැය 7
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Room in Nuwara Eliya (grand View Hotel)
Room in Nuwara Eliya (grand View Hotel)

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

නුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,000 රාත්‍රියකට

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවරඑලිය - Toyota KDH SuperGL 2012
Toyota KDH SuperGL 2012

100,000 km

නුවරඑලිය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,600,000

පැය 7
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Jungle side holiday resort. Nuwara Eliya.
Jungle side holiday resort. Nuwara Eliya.

කාමර: 4, නානකාමර: 4

නුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Green Lake View - Nuwara eliya
Green Lake View - Nuwara eliya

කාමර: 6, නානකාමර: 5

නුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Thakshila Bungalow Nuwara Eliya
Thakshila Bungalow Nuwara Eliya

කාමර: 7, නානකාමර: 5

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 15,000 රාත්‍රියකට

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Silver Candy Inn - Nuwara Eliya
Silver Candy Inn - Nuwara Eliya

කාමර: 4, නානකාමර: 4

නුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,000 රාත්‍රියකට

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Holiday Bungalow for Rent in Nuwara Eliya
Holiday Bungalow for Rent in Nuwara Eliya

කාමර: 7, නානකාමර: 2

නුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 12,500 රාත්‍රියකට

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Bungalow for Rent in Nuwara Eliya
Bungalow for Rent in Nuwara Eliya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

නුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 8,000 රාත්‍රියකට

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Cabana in Nuwara Eliya
Cabana in Nuwara Eliya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

නුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 10,000 රාත්‍රියකට

පැය 11
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවරඑලිය - Holiday Bungalow for Rent in Nuwara Eliya
Holiday Bungalow for Rent in Nuwara Eliya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයානුවරඑලිය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

පැය 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!