වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවරඑලිය හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවරඑලිය - Tata 207 xenon 2016
Tata 207 xenon 2016

42,000 km

නුවරඑලිය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවරඑලිය - Toyota Toyata Dolpin Hiace 1998
Toyota Toyata Dolpin Hiace 1998

422,000 km

නුවරඑලිය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,800,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවරඑලිය - Toyota KDH SuperGL 2012
Toyota KDH SuperGL 2012

100,000 km

නුවරඑලිය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,600,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවරඑලිය - Isuzu NKR 1980
Isuzu NKR 1980

325,000 km

නුවරඑලිය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 850,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවරඑලිය - Isuzu 14.5 2007
Isuzu 14.5 2007

162,000 km

නුවරඑලිය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,500,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවරඑලිය - Toyota japan 1988
Toyota japan 1988

82,063 km

නුවරඑලිය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,400,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවරඑලිය - Toyota Noah CR 42 Townace 1999
Toyota Noah CR 42 Townace 1999

325,000 km

නුවරඑලිය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,950,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවරඑලිය - Toyota CR-42 1999
Toyota CR-42 1999

227,000 km

නුවරඑලිය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,100,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවරඑලිය - Toyota Dolphin 1991
Toyota Dolphin 1991

200,000 km

නුවරඑලිය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,950,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවරඑලිය - JAC HFC1040K 2006
JAC HFC1040K 2006

50,000 km

නුවරඑලිය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 740,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවරඑලිය - Mitsubishi Canter 2000
Mitsubishi Canter 2000

387,506 km

නුවරඑලිය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවරඑලිය - Nissan Caravan 1991
Nissan Caravan 1991

479,800 km

නුවරඑලිය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

දින 19
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවරඑලිය - Isuzu ELF 350 1977
Isuzu ELF 350 1977

100,000 km

නුවරඑලිය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 690,000

දින 23
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවරඑලිය - Nissan Caravan 2006
Nissan Caravan 2006

300,000 km

නුවරඑලිය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,100,000

දින 28
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවරඑලිය - Ashok Leyland Bowser 2017
Ashok Leyland Bowser 2017

50,000 km

නුවරඑලිය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,500,000

දින 31
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවරඑලිය - Isuzu ELF 1996
Isuzu ELF 1996

346,342 km

නුවරඑලිය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,950,000

දින 31
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවරඑලිය - Tata Inter-cooler Turbo 2004
Tata Inter-cooler Turbo 2004

116,000 km

නුවරඑලිය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,500,000

දින 32
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවරඑලිය - Mitsubishi buddy 2003
Mitsubishi buddy 2003

200,000 km

නුවරඑලිය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 500,000

දින 33
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවරඑලිය - Daihatsu Atrai Wagon Turbo 2014
Daihatsu Atrai Wagon Turbo 2014

115,000 km

නුවරඑලිය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,525,000

දින 35
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවරඑලිය - Nissan vanette 1989
Nissan vanette 1989

251,000 km

නුවරඑලිය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

දින 36
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවරඑලිය - Mazda Bongo 1994
Mazda Bongo 1994

300,000 km

නුවරඑලිය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,750,000

දින 37
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවරඑලිය - Mitsubishi canter 2008
Mitsubishi canter 2008

40,000 km

නුවරඑලිය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

දින 37
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවරඑලිය - Toyota Kr26 1990
Toyota Kr26 1990

100,000 km

නුවරඑලිය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,050,000

දින 37
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවරඑලිය - Nissan serena 1998
Nissan serena 1998

84,000 km

නුවරඑලිය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,540,000

දින 38
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-නුවරඑලිය - Tata 1613 2001
Tata 1613 2001

125,000 km

නුවරඑලිය, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 950,000

දින 38

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!