වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 99 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY PC MODEL 2015
Suzuki EVERY PC MODEL 2015

49,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,575,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - MICRO MPV JUNIOR 2016
MICRO MPV JUNIOR 2016

68,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,475,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC Truck (ELF) Lorry 2018
JAC Truck (ELF) Lorry 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC 20 Feet Lorry ELF 2018
JAC 20 Feet Lorry ELF 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,350,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY FULL JOIN 2016
Suzuki EVERY FULL JOIN 2016

8,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,990,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Join T Safety 2016
Suzuki Every Join T Safety 2016

10,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,075,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC Lorry Truck ELF 2018
JAC Lorry Truck ELF 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,650,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC Crew Cab Freezer 2017
JAC Crew Cab Freezer 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,195,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Dimo Batta Diomo 2016
Dimo Batta Diomo 2016

34,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,120,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Join Turbo 2017
Suzuki Every Join Turbo 2017

10,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,150,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota TOWNACE KR42 2007
Toyota TOWNACE KR42 2007

110,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,825,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Yuegin lorry 2012
Yuegin lorry 2012

75,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 700,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2007
Suzuki Every 2007

130,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,100,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Bongo 2007
Mazda Bongo 2007

13,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,300,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan E25 2007
Nissan Caravan E25 2007

295,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Join T 2016
Suzuki Every Join T 2016

10,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,075,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vanette Truck 2006
Nissan Vanette Truck 2006

100,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,250,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY JOIN 2016
Suzuki EVERY JOIN 2016

8,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,990,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Van 2014
Suzuki Every Van 2014

16,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,550,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY PC LTD SAFETY 2016
Suzuki EVERY PC LTD SAFETY 2016

8,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,800,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki CARRY TRUCK 2017
Suzuki CARRY TRUCK 2017

2,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,175,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY 2017
Suzuki EVERY 2017

5,200 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan NV200 VANETTE 2014
Nissan NV200 VANETTE 2014

108,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,775,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC Freezer Lorry ELF 2018
JAC Freezer Lorry ELF 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,995,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Freeze Truck -30 2014
Isuzu Freeze Truck -30 2014

17,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,650,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY JOIN T (Turbo 2017
Suzuki EVERY JOIN T (Turbo 2017

10,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,175,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!