වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 118 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC ලොරි Truck Canter 2017
JAC ලොරි Truck Canter 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,295,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota CR41 1998
Toyota CR41 1998

155,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,990,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Xenon single cab 2015
Tata Xenon single cab 2015

17,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin 1998
Toyota Dolphin 1998

275,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,695,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KG LH 84 B 2002
Toyota KG LH 84 B 2002

100,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,800,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Town ace 1991
Toyota Town ace 1991

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,150,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY 2017
Suzuki EVERY 2017

2,180 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,680,000

පැය 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC Truck (ELF) Lorry 2018
JAC Truck (ELF) Lorry 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,495,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Subaru Hijet Buddy van 2014
Subaru Hijet Buddy van 2014

98,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,125,000

පැය 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu 14.5 Patu Muna 2008
Isuzu 14.5 Patu Muna 2008

155,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,850,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan E25 2007
Nissan Caravan E25 2007

286,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,850,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Wagon 2017
Suzuki Every Wagon 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,550,000

පැය 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC Crew Cab Full Body 2017
JAC Crew Cab Full Body 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,350,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC Lorry (Truck) ELF 2018
JAC Lorry (Truck) ELF 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,350,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota CR41 - Japan 1997
Toyota CR41 - Japan 1997

145,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,975,000

පැය 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Coaster 2009
Toyota Coaster 2009

126,036 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,625,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki CARRY TRUCK 2017
Suzuki CARRY TRUCK 2017

2,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,090,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY F/JION MANUAL 2017
Suzuki EVERY F/JION MANUAL 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,790,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC Crew Cab Freezer 2017
JAC Crew Cab Freezer 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,750,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Mini Cab Auto 1999
Mitsubishi Mini Cab Auto 1999

266,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,350,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Rosa Unregistered 2008
Mitsubishi Rosa Unregistered 2008

243,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,990,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan NT100 Unregistered 2013
Nissan NT100 Unregistered 2013

12,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,750,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Super Gl Dark Prime 2015
Toyota Super Gl Dark Prime 2015

67,912 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,590,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH-223 2018
Toyota KDH-223 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 10,600,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota HIACE SUPER GL 2014
Toyota HIACE SUPER GL 2014

194,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,150,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Rosa 2010
Mitsubishi Rosa 2010

97,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,500,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra Bolero 2016
Mahindra Bolero 2016

22,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,640,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!