වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 100 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Foton Crew Cab 2015
Foton Crew Cab 2015

59,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,300,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Freezer Lorry 14.5 2011
Isuzu Freezer Lorry 14.5 2011

125,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Canter 2000
Mitsubishi Canter 2000

155,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,765,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland Cargo 1613 Tipper 2011
Ashok Leyland Cargo 1613 Tipper 2011

109,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,400,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki PC LTD SAFETY PKG 2016
Suzuki PC LTD SAFETY PKG 2016

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,850,000

පැය 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki every join T safty 2016
Suzuki every join T safty 2016

20,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,175,000

පැය 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC Truck (ELF) Lorry 2018
JAC Truck (ELF) Lorry 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,695,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC 20 Feet Lorry ELF 2018
JAC 20 Feet Lorry ELF 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,350,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan CLIPER 2015
Nissan CLIPER 2015

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,685,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY PC LTD SAFETY 2016
Suzuki EVERY PC LTD SAFETY 2016

25,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,850,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY JOIN T SAFETY 2016
Suzuki EVERY JOIN T SAFETY 2016

20,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,175,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH Super GL 2013
Toyota KDH Super GL 2013

50,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,900,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Subaru Hijet Buddy van 2014
Subaru Hijet Buddy van 2014

98,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,125,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu 21ft Aluminum Truck 2014
Isuzu 21ft Aluminum Truck 2014

68,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,600,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Cab Full Option 2018
Cab Full Option 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,595,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC Lorry Truck ELF 2018
JAC Lorry Truck ELF 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,450,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC Crew Cab Freezer 2017
JAC Crew Cab Freezer 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,195,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Bongo 1996
Mazda Bongo 1996

132,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,500,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Clipper 2016
Nissan Clipper 2016

3,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,600,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin LH 113 long 1990
Toyota Dolphin LH 113 long 1990

300,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,075,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY 2017
Suzuki EVERY 2017

5,200 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan NV200 VANETTE 2014
Nissan NV200 VANETTE 2014

87,550 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,850,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY JOIN 2016
Suzuki EVERY JOIN 2016

10,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,975,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY DA17V 2017
Suzuki EVERY DA17V 2017

1,400 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,850,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC Freezer Lorry ELF 2018
JAC Freezer Lorry ELF 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,995,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Single Cab JMCGL 2018
Single Cab JMCGL 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,595,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Wagon 2018
Suzuki Every Wagon 2018

28 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,950,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!