වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 134 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra Maximor 2014
Mahindra Maximor 2014

52,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 935,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH HIACE 2011
Toyota KDH HIACE 2011

133,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC Truck (ELF) Lorry 2018
JAC Truck (ELF) Lorry 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,595,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi mini cab 2006
Mitsubishi mini cab 2006

105,794 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,790,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY TURBO F/JOIN 2017
Suzuki EVERY TURBO F/JOIN 2017

1,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,075,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC Lorry (Truck) ELF 2018
JAC Lorry (Truck) ELF 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,350,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Mini_Cab 2015
Mitsubishi Mini_Cab 2015

66,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,590,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota XZB50-LX 2008
Toyota XZB50-LX 2008

353,993 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,890,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Bus 2010
Nissan Bus 2010

79,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,350,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Carry Buddy Truck 2017
Suzuki Carry Buddy Truck 2017

1,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,150,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY JOIN TURBO.. 2017
Suzuki EVERY JOIN TURBO.. 2017

2,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,075,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi PO15 Van 1998
Mitsubishi PO15 Van 1998

240,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,350,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every JOIN T Silvr 2017
Suzuki Every JOIN T Silvr 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,075,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland 1616il tipper 2016
Ashok Leyland 1616il tipper 2016

70,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,995,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Canter 2007
Mitsubishi Canter 2007

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY 2017
Suzuki EVERY 2017

1,500 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,775,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata XENON 2011
Tata XENON 2011

79,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,565,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Freezer Buddy 2015
Suzuki Every Freezer Buddy 2015

24,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,675,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC 12.5 WHITE 2017
JAC 12.5 WHITE 2017

28,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC 20 Feet Lorry ELF 2018
JAC 20 Feet Lorry ELF 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,350,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY 2017
Suzuki EVERY 2017

2,180 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,680,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Subaru Hijet Buddy van 2014
Subaru Hijet Buddy van 2014

98,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,125,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every F/JOIN TURBO 2017
Suzuki Every F/JOIN TURBO 2017

3,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,075,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Mini Cab 2000
Mitsubishi Mini Cab 2000

99,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,900,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi lansar 1978
Mitsubishi lansar 1978

98,545 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 375,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Turbo JOIN 2017
Suzuki Every Turbo JOIN 2017

1,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,100,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC Crew Cab Freezer 2017
JAC Crew Cab Freezer 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,750,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!