වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 100 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 201 SUPER GL 2017
Toyota KDH 201 SUPER GL 2017

6,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,700,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC ලොරි අඩි 10.6 Truck 2017
JAC ලොරි අඩි 10.6 Truck 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,495,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra Bolero Maxitruck 2018
Mahindra Bolero Maxitruck 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,799,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota HIACE VAN (KDH201) 2018
Toyota HIACE VAN (KDH201) 2018

19 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 10,600,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet 2013
Daihatsu Hijet 2013

120,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,400,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC Truck Single Lorry 2017
JAC Truck Single Lorry 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,395,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu CREW CAB 2016
Isuzu CREW CAB 2016

34,581 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,990,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu NLR85_Aluminum Body 2015
Isuzu NLR85_Aluminum Body 2015

127,728 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,690,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH221 2015
Toyota KDH221 2015

37,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,675,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC Truck Big Face 14.6 2017
JAC Truck Big Face 14.6 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,550,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Civilian BUS 2009
Nissan Civilian BUS 2009

235,887 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,725,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC ලොරි අඩි 10.6 Truck 2017
JAC ලොරි අඩි 10.6 Truck 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,495,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Hyundai H100 2001
Hyundai H100 2001

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,900,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY DA17 2017
Suzuki EVERY DA17 2017

1,063 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,690,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki every 2017
Suzuki every 2017

777 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,690,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC Crew Cab 2 Wheel 2017
JAC Crew Cab 2 Wheel 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,895,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Semi Join 2011
Suzuki Every Semi Join 2011

110,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,350,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC Freezer Truck 12 2017
JAC Freezer Truck 12 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,595,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC ලොරි Truck Canter 2017
JAC ලොරි Truck Canter 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,295,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata 207 Single Cab 2012
Tata 207 Single Cab 2012

42,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,150,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Titan 1992
Mazda Titan 1992

136,512 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,435,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC Ice Cream Body 2018
JAC Ice Cream Body 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,895,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vanette 1998
Nissan Vanette 1998

265,668 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,325,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Maruti Omini 2011
Maruti Omini 2011

72,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 985,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 200 SUPER GL 2007
Toyota KDH 200 SUPER GL 2007

199,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,600,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Foton X POWER 2017
Foton X POWER 2017

7,500 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 600,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Mini cab 2011
Mitsubishi Mini cab 2011

65,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,075,000

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!