දැන්විම් 174 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land sale in Negambo
Land sale in Negambo

14.9 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 225,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Residential land (10p), Nugegoda
Residential land (10p), Nugegoda

9.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 26,600,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Old Single Story House For Sale Nugegoda
Old Single Story House For Sale Nugegoda

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 20,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Nugegoda
Land for sale - Nugegoda

6.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,300,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Nugegoda
Land for sale in Nugegoda

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,000,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 51 P Land for sale in Pepilyana
51 P Land for sale in Pepilyana

51.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,600,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 31 P & PROPERTY SALE KOHUWALA
31 P & PROPERTY SALE KOHUWALA

31.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,100,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 18 P & PROPERTY SALE AT NUGEGODA
18 P & PROPERTY SALE AT NUGEGODA

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,100,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 23 P & PROPERTY SALE NUGEGODA
23 P & PROPERTY SALE NUGEGODA

23.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,700,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Nugegoda
Land for Sale in Nugegoda

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 23,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Bare Land for Sale in Nugegoda
Bare Land for Sale in Nugegoda

9.75 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 28,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Residential land (12 perches), Nugegoda
Residential land (12 perches), Nugegoda

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 25,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Amazing Eco Land in Teldeniya
Amazing Eco Land in Teldeniya

177.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 30,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Nugegoda
Land for Sale in Nugegoda

7.63 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,500,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Prime Land Block in Nugegoda
Prime Land Block in Nugegoda

12.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE @ DELKADA
LAND FOR SALE @ DELKADA

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,600,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Residential Land Plot for Sale in Nugegoda
Residential Land Plot for Sale in Nugegoda

34.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,000,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Nugegoda [LS21]
Land for Sale in Nugegoda [LS21]

19.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,700,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Koswatta
Land for sale Koswatta

11.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Nugegoda 7.5 Land for Sale Wijerama
Nugegoda 7.5 Land for Sale Wijerama

7.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 9,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Valuable Commercial Land Nugegoda
Valuable Commercial Land Nugegoda

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 67,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - LAND | FOR SALE NAWINNA.(LOT-04)
LAND | FOR SALE NAWINNA.(LOT-04)

8.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,195,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Nugegoda
Land for sale in Nugegoda

22.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,900,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Nugegoda
Land for Sale - Nugegoda

18.22 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Residential property for sale - Nugegoda
Residential property for sale - Nugegoda

6.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - 19 Perch Land for Immediate Sale in Pepiliyana
19 Perch Land for Immediate Sale in Pepiliyana

19.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,250,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Nugegoda Land | for Sale L0607
Nugegoda Land | for Sale L0607

23.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,700,000 පර්ච් එකකට

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!