වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 166 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Nugegoda
Land for Sale in Nugegoda

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,700,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Nugegoda
Land For Sale In Nugegoda

65.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land With House Maharagama Prime Lands
Land With House Maharagama Prime Lands

8.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Nugegoda
Land for Sale in Nugegoda

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,600,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Nugegoda
Land For Sale in Nugegoda

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 34,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 10 P & PROPERTY SALE ABULDENEYA NUGEGODA
10 P & PROPERTY SALE ABULDENEYA NUGEGODA

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,700,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 11.2 P GOOD BARE LAND SALE NUGEGODA
11.2 P GOOD BARE LAND SALE NUGEGODA

11.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,175,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 8.4P BARE LAND SALE AT COLOMBO 08
8.4P BARE LAND SALE AT COLOMBO 08

8.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 5,500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 08 P BARE LAND SALE AT NUGEGODA
08 P BARE LAND SALE AT NUGEGODA

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,300,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale @ nugegoda
Land for sale @ nugegoda

19.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,600,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 20 P & PROPERTY SALE NUGEGODA
20 P & PROPERTY SALE NUGEGODA

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,200,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Nugegoda
Land for sale in Nugegoda

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,750,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Nugegoda
Land For Sale in Nugegoda

80.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 9,500,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Delkanda
Land For Sale In Delkanda

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,600,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in nugegoda
Land for sale in nugegoda

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - 9.8p ,with 30ft rd, at nugegoda
9.8p ,with 30ft rd, at nugegoda

9.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,300,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Nugegoda
Land for sale in Nugegoda

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,750,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - 17.5 P COMMERCIAL LAND SALE NUGEGODA
17.5 P COMMERCIAL LAND SALE NUGEGODA

17.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 5,800,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Residential Land For Sale In Nugegoda
Residential Land For Sale In Nugegoda

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,200,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE NUGEGODA
LAND FOR SALE NUGEGODA

22.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 110,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Nugegoda
Land for sale - Nugegoda

6.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,300,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - 51 P Land for sale in Pepilyana
51 P Land for sale in Pepilyana

51.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,600,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Nugegoda Land for Sale
Nugegoda Land for Sale

7.1 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,400,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Mirihana | Commercial Land CC512
Mirihana | Commercial Land CC512

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,250,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Nugegoda | Commercial Land MCP507
Nugegoda | Commercial Land MCP507

76.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,800,000 පර්ච් එකකට

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!