වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 170 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Residential land (10p), Nugegoda
Residential land (10p), Nugegoda

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 29,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Nugegoda
Land for sale in Nugegoda

6.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

පැය 2
ඉඩම්-කොළඹ - 3 Land blocks/ 2 blocks close to Highlevel Rd.
3 Land blocks/ 2 blocks close to Highlevel Rd.

28.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,000,000 පර්ච් එකකට

පැය 3
ඉඩම්-කොළඹ - Pepiliyana - Road
Pepiliyana - Road

13.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,850,000 පර්ච් එකකට

පැය 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Delkanda
Land for sale in Delkanda

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 13,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 8
ඉඩම්-කොළඹ - 17.5 P COMMERCIAL LAND SALE NUGEGODA
17.5 P COMMERCIAL LAND SALE NUGEGODA

17.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 5,800,000 පර්ච් එකකට

පැය 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land Sale Nugegoda
Land Sale Nugegoda

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,900,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Nugegoda
Land for sale - Nugegoda

6.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,300,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - 51 P Land for sale in Pepilyana
51 P Land for sale in Pepilyana

51.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,600,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - 31 P & PROPERTY SALE KOHUWALA
31 P & PROPERTY SALE KOHUWALA

31.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,100,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - 30 P BARE LAND SALE AT NUGEGODA
30 P BARE LAND SALE AT NUGEGODA

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,800,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE - NUGEGODA JAMBUGASMULLA RD
LAND FOR SALE - NUGEGODA JAMBUGASMULLA RD

19.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,550,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE - NUGEGODA
LAND FOR SALE - NUGEGODA

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,600,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - 18 P & PROPERTY SALE AT NUGEGODA
18 P & PROPERTY SALE AT NUGEGODA

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,100,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Nugegoda
Land for sale - Nugegoda

31.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,700,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - 23 P & PROPERTY SALE NUGEGODA
23 P & PROPERTY SALE NUGEGODA

23.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,700,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Nugegoda
Land for Sale in Nugegoda

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 23,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Bare Land for Sale in Nugegoda
Bare Land for Sale in Nugegoda

9.75 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 28,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Nugegoda
Land For Sale in Nugegoda

23.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 7,000,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Nugegoda, Thalapathpitiya
Land for sale in Nugegoda, Thalapathpitiya

6.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 8,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Nugegoda [LS21]
Land for Sale in Nugegoda [LS21]

19.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,700,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - LAND | FOR SALE NAWINNA.(LOT-04)
LAND | FOR SALE NAWINNA.(LOT-04)

8.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,195,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - 3 Land blocks close to Kohuwala Junction
3 Land blocks close to Kohuwala Junction

35.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,600,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - property Sale at Nugegoda
property Sale at Nugegoda

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,700,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Nugegoda | Delkanda
Land for sale in Nugegoda | Delkanda

6.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,700,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - 7 Perches Land For Sale Nugegoda
7 Perches Land For Sale Nugegoda

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,500,000 පර්ච් එකකට

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!