දැන්විම් 148 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land facing main road, Papiliyana
Land facing main road, Papiliyana

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 110,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land with house for sale in Nugegoda
Land with house for sale in Nugegoda

17.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 95,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Residential land (28.5 p), Nugegoda
Residential land (28.5 p), Nugegoda

28.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 76,950,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 1
ඉඩම්-කොළඹ - 18 P & PROPERTY SALE AT NUGEGODA
18 P & PROPERTY SALE AT NUGEGODA

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,100,000 පර්ච් එකකට

පැය 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Egodawatta Nugegoda
Land in Egodawatta Nugegoda

10.8 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,900,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 23 P & PROPERTY SALE NUGEGODA
23 P & PROPERTY SALE NUGEGODA

23.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,000,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Nugegoda
Land for Sale in Nugegoda

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 23,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Bare Land for Sale in Nugegoda
Bare Land for Sale in Nugegoda

9.75 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 28,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land with House for sale in Nugegoda
Land with House for sale in Nugegoda

11.4 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 31,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 10p two blocks @ Pagoda, Nugegoda
10p two blocks @ Pagoda, Nugegoda

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Nugegoda| Land | L0525
Nugegoda| Land | L0525

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 24,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Nugegoda | Land Sale MCP 507
Nugegoda | Land Sale MCP 507

76.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,800,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land and house for sale in mirihana
Land and house for sale in mirihana

21.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,650,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in NUGEGODA
Land for sale in NUGEGODA

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,700,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land @ Pepiliyana
Land @ Pepiliyana

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,300,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - LAND | FOR SALE NAWINNA.(LOT-04)
LAND | FOR SALE NAWINNA.(LOT-04)

8.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,260,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - නාවීන්නෙන් සූපිරි බිම්කොටසක්(LOT-03)
නාවීන්නෙන් සූපිරි බිම්කොටසක්(LOT-03)

8.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,360,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - LAND | FOR SALE NAWINNA.(LOT-01)
LAND | FOR SALE NAWINNA.(LOT-01)

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,360,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - DELKANDA 9.26P LAND FOR SALE
DELKANDA 9.26P LAND FOR SALE

9.26 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 9,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Residential land, 13 perches, Nugegoda
Residential land, 13 perches, Nugegoda

13.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 40,300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Residential land, 23 perches, Nugegoda
Residential land, 23 perches, Nugegoda

23.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 69,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Pepiliyana
Land for Sale in Pepiliyana

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 14,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Nugegoda for sale
Land in Nugegoda for sale

53.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 5,500,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Nugegoda
Land For Sale In Nugegoda

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale down Poorwarama Road
Land for sale down Poorwarama Road

1.0 අක්කර

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 608,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in NUGEGODA
Land for sale in NUGEGODA

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,800,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Nugegoda
Land For Sale In Nugegoda

34.6 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,300,000 පර්ච් එකකට

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!