වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 123 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operator - All Island
Data Entry Operator - All Island

D.P.W.KARUNARATHNA

රු 15,000 - 100,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Customer Service Executive - Nugegoda

Eureka Australian Migration Experts

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Sales Staff (Male/female) - Nugegoda

Target consulting

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Room Assistant - Nugegoda
Room Assistant - Nugegoda

Vandy Hotel Group

රු 30,000 - 40,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Salon Assistant - Nugegoda

Newly open Salon

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් (පුහුණු / නුපුහුණු ) - නුගේගොඩ
රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියන් (පුහුණු / නුපුහුණු ) - නුගේගොඩ

salon 44 plus (pvt) ltd

රු 20,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operator - All Island
Data Entry Operator - All Island

D.P.W.KARUNARATHNA

රු 15,000 - 100,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Representative - Nugegoda
Sales Representative - Nugegoda

Fenee Lanka Dairies

රු 40,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Freelance Driver - Nugegoda
Freelance Driver - Nugegoda

The Headmasters Lanka pvt ltd

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Room Assistant - Nugegoda
Room Assistant - Nugegoda

Vandy Hotel Group

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee Accounts Clerk - Nugegoda
Trainee Accounts Clerk - Nugegoda

ISURU RECRUITMENT

රු 16,000 - 18,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Nugegoda
Delivery Rider - Nugegoda

Uber lanka Pvt. Ltd

රු 40,000 - 60,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Facebook Marketing Cum Customer Care Exacutive - Pettah
Facebook Marketing Cum Customer Care Exacutive - Pettah

KCHOICE PVT LTD

රු 18,000 - 25,004

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee Relation Officer - Nugegoda
Trainee Relation Officer - Nugegoda

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - English Teacher - Godagama
English Teacher - Godagama

Champs Institute

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operator - Nugegoda
Data Entry Operator - Nugegoda

PART TIME WORKS AT HOME

රු 15,000 - 65,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
Freelancer Driver - Nugegoda

Tharindu Dharmasena

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Room Assistant - Nugegoda
Room Assistant - Nugegoda

Vandy Hotel Group

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - නුගේගොඩ
නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - නුගේගොඩ

Sihashakthi Pvt Ltd

රු 38,000 - 45,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee Coordinating Assistants - Nugegoda
Trainee Coordinating Assistants - Nugegoda

Australian Visa Partners Pvt Ltd

රු 12,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Cashier - Nugegoda

Linen Gallery (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Receptionist Cum Telephone Operator - Nugegoda
Receptionist Cum Telephone Operator - Nugegoda

Y C G Packaging Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Customer Coordinator - Nugegoda
Customer Coordinator - Nugegoda

Y C G Packaging Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee Marketing Executives - Nugegoda
Trainee Marketing Executives - Nugegoda

Y C G Packaging Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Pharmacy Apprentice - Nugegoda

Oriental Pharmacy, Nugegoda

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Cashier - Nugegoda
Cashier - Nugegoda

Vandy Hotel Group

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Operation Support Assistant - Nugegoda
Operation Support Assistant - Nugegoda

Pearlkey Group (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!