දැන්විම් 106 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - House for sale Nugegoda
House for sale Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 17,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - 02 STORY HOUSE & 6.5 P SALE DELKADA
02 STORY HOUSE & 6.5 P SALE DELKADA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Super House for Sale - Kalubowila
Super House for Sale - Kalubowila

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 28,500,000

පැය 2
නිවාස-කොළඹ - 14 P HOUSE FOR SALE IN NUGEGODA
14 P HOUSE FOR SALE IN NUGEGODA

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 55,000,000

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - House for sale Nugegoda
House for sale Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 17,500,000

නිවාස-කොළඹ - TWO STORY MODERN HOUSE - NUGEGODA
TWO STORY MODERN HOUSE - NUGEGODA

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 55,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House For Sale - Nugegoda
House For Sale - Nugegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 36,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 2 Story 4BR House Quick Sale Nugegoda.
2 Story 4BR House Quick Sale Nugegoda.

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Land with a house for Sale in Nugegoda
Land with a house for Sale in Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 9,600,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale - Kohuwala
House for sale - Kohuwala

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 47,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 02 STORY HOUSE & 6.5 P SALE DELKADA
02 STORY HOUSE & 6.5 P SALE DELKADA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,500,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Upstair house for sale Nugegoda
Upstair house for sale Nugegoda

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 19,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - 2 Store 5BR House &10P For Sale Mirihana
2 Store 5BR House &10P For Sale Mirihana

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 27,500,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - 03 STORY LUXURY HOUSE & 15 P NUGEGODA
03 STORY LUXURY HOUSE & 15 P NUGEGODA

කාමර: 6, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 140,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House @ Embuldeniya
Kp property | House @ Embuldeniya

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 37,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - TWO STORY HOUSE & 12P MIRIHANA
TWO STORY HOUSE & 12P MIRIHANA

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 43,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Nugegoda
House for Sale in Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,500,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - 02 STORY HOUSE & 12.6 P PEPILIYANA
02 STORY HOUSE & 12.6 P PEPILIYANA

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 46,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Nugegoda | House for Sale H0588
Nugegoda | House for Sale H0588

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 42,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Delkada - House for sale HH576
Delkada - House for sale HH576

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 53,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House for sale HH562-A - Pepiliyana
House for sale HH562-A - Pepiliyana

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 46,500,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Nugegoda
House for sale in Nugegoda

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 27,500,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - TWO STORY FULL FURNITURE HOUSE-NUGEGODA
TWO STORY FULL FURNITURE HOUSE-NUGEGODA

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 37,500,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - 02 Story Luxury House Sale - Udahamulla
02 Story Luxury House Sale - Udahamulla

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - 02 STORY HOUSE FOR SALE NUGEGODA
02 STORY HOUSE FOR SALE NUGEGODA

කාමර: 4, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 51,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - 02 STORY HOUSE & 10 P NUGEGODA
02 STORY HOUSE & 10 P NUGEGODA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - Luxurious and Beautiful - Nugegoda
Luxurious and Beautiful - Nugegoda

කාමර: 5, නානකාමර: 5

කොළඹ, නිවාස

රු 37,500,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!