දැන්විම් 115 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - 5 BR House on 17 Perches in Nugegoda
5 BR House on 17 Perches in Nugegoda

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 58,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - B/N 03 STORY HOUSE SALE AT NUGEGODA
B/N 03 STORY HOUSE SALE AT NUGEGODA

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Nugegoda Mirihana Bodiya Rd House
Nugegoda Mirihana Bodiya Rd House

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 54,000,000

නිවාස-කොළඹ - Single Story House for Sale Nugegoda
Single Story House for Sale Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,500,000

පැය 2
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Nugegoda
House for sale in Nugegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

නිවාස-කොළඹ - House for sale in Nugegoda
House for sale in Nugegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 85,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 03 Story House - Nugegoda
03 Story House - Nugegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 35,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 3BR House for Sale in Udahamulla, Nugegoda
3BR House for Sale in Udahamulla, Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 27,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - BRAND NEW 4 BEDROOM HOUSE FOR SALE IN NUGEGODA.
BRAND NEW 4 BEDROOM HOUSE FOR SALE IN NUGEGODA.

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 35,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 5 BR House on 17 Perches in Nugegoda
5 BR House on 17 Perches in Nugegoda

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 58,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House @ Embuldeniya
Kp property | House @ Embuldeniya

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House @ Embuldeniya
Kp property | House @ Embuldeniya

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 37,500,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Brand New Luxury House for Sale - Nugegoda
Brand New Luxury House for Sale - Nugegoda

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 60,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Luxury house for sale - Nugegoda
Luxury house for sale - Nugegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 36,500,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House For Sale @ Nugegoda
House For Sale @ Nugegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 36,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - NSB || House in Nugegoda
NSB || House in Nugegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 46,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - 03 Story House Furniture Sale Nugegoda
03 Story House Furniture Sale Nugegoda

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 37,500,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Nugegoda
House for Sale in Nugegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 69,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - 3BR House For Sale In Nugegoda
3BR House For Sale In Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 49,500,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - 5Br House sale in Nugegoda
5Br House sale in Nugegoda

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Kotte
House For Sale In Kotte

කාමර: 8, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 22,500,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - 02 Story House Sale Nugegoda
02 Story House Sale Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 47,500,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - 02 STOREY HOUSE & 10 P SALE NUGEGODA
02 STOREY HOUSE & 10 P SALE NUGEGODA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE NUGEGODA
HOUSE FOR SALE NUGEGODA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 49,500,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - House for sale Nugegoda Gamsaba Junction
House for sale Nugegoda Gamsaba Junction

කාමර: 3, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 23,000,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - SINGLE STORY HOUSE & 3 P PEPILIYANA
SINGLE STORY HOUSE & 3 P PEPILIYANA

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 7,500,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Nugegoda
House for Sale in Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!