දැන්විම් 112 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - HOUSE for sale in NUGEGODA
HOUSE for sale in NUGEGODA

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 68,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Nugegoda
House for sale in Nugegoda

කාමර: 6, නානකාමර: 5

කොළඹ, නිවාස

රු 62,500,000

පැය 3
නිවාස-කොළඹ - House | Sale Embuldeniya
House | Sale Embuldeniya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 30,500,000

පැය 4
නිවාස-කොළඹ - House | Mirihana Nugegoda hH0513
House | Mirihana Nugegoda hH0513

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 40,500,000

පැය 4
නිවාස-කොළඹ - 02 STORY HOUSE & 7 P SALE NUGEGODA
02 STORY HOUSE & 7 P SALE NUGEGODA

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 38,500,000

පැය 10
නිවාස-කොළඹ - NUGEGODA MIRIHANA BODIYA RD HOUSE
NUGEGODA MIRIHANA BODIYA RD HOUSE

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 55,000,000

නිවාස-කොළඹ - Embuldeniya l Brand new house sale
Embuldeniya l Brand new house sale

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,500,000

නිවාස-කොළඹ - Mirihana l Brand new house sale
Mirihana l Brand new house sale

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 36,500,000

නිවාස-කොළඹ - 03 STORY LUXURY HOUSE & 15 P NUGEGODA
03 STORY LUXURY HOUSE & 15 P NUGEGODA

කාමර: 6, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 140,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Nugegoda.
House for Sale in Nugegoda.

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,800,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - H0547 | Embuldeniya House
H0547 | Embuldeniya House

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 37,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Nugegoda
House For Sale In Nugegoda

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 63,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - TWO STORY HOUSE & 12P MIRIHANA
TWO STORY HOUSE & 12P MIRIHANA

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 43,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - 02 STORY HOUSE & 12.6 P PEPILIYANA
02 STORY HOUSE & 12.6 P PEPILIYANA

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 46,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House | Sale Embuldeniya - HH 547
House | Sale Embuldeniya - HH 547

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 38,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Nugegoda
House for Sale in Nugegoda

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 2,825,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House || in Nugegoda
House || in Nugegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - 3BR House for Sale in Thalapathpitiya
3BR House for Sale in Thalapathpitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - 02 STORY HOUSE & 10 P NUGEGODA
02 STORY HOUSE & 10 P NUGEGODA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Brand New House - Nugegoda
Brand New House - Nugegoda

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 37,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - G/ Floor Complete House Sale Nugegoda
G/ Floor Complete House Sale Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,800,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - H0537 | Delkanda House
H0537 | Delkanda House

කාමර: 7, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 41,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - BRAND NEW HOUSE IN NUGEGODA
BRAND NEW HOUSE IN NUGEGODA

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 36,500,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Mirihana
House for sale in Mirihana

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 41,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - 4BR House for Sale in Wijerama
4BR House for Sale in Wijerama

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 26,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - 4BR House for Sale in Wijerama
4BR House for Sale in Wijerama

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 28,000,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!