දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ආහාර-කොළඹ - Maldive Fish
Maldive Fish

කොළඹ, ආහාර

රු 850

විනාඩි 40
දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - PLANTS FOR SALE
PLANTS FOR SALE

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 4,000

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Flower plants
Flower plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 60

දින 9
ආහාර-කොළඹ - Pure white coconut Oil
Pure white coconut Oil

කොළඹ, ආහාර

රු 380

දින 13
ආහාර-කොළඹ - Ceylon Tea
Ceylon Tea

කොළඹ, ආහාර

රු 275

දින 15
ආහාර-කොළඹ - TOBLERONE Chocolate
TOBLERONE Chocolate

කොළඹ, ආහාර

රු 400

දින 16
ආහාර-කොළඹ - SRI LANKA FOODS
SRI LANKA FOODS

කොළඹ, ආහාර

රු 25

දින 18
ආහාර-කොළඹ - ඔලිව් ඔයිල් (Italy Olive Oil 1 L)
ඔලිව් ඔයිල් (Italy Olive Oil 1 L)

කොළඹ, ආහාර

රු 1,700

දින 21
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Foxtail trees
Foxtail trees

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 5,500

දින 22
ආහාර-කොළඹ - Kiri Aluwa
Kiri Aluwa

කොළඹ, ආහාර

රු 20

දින 26
ආහාර-කොළඹ - Mace (වසාවාසි)
Mace (වසාවාසි)

කොළඹ, ආහාර

රු 4,600

දින 28
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - FOXTAIL PLANTS FOR STOCK SALE
FOXTAIL PLANTS FOR STOCK SALE

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 200

දින 29
ආහාර-කොළඹ - Onjus (natural fruit juice)
Onjus (natural fruit juice)

කොළඹ, ආහාර

රු 35

දින 29
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Used Black green House Net
Used Black green House Net

කොළඹ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 250

දින 31
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Palm trees - 4 nos.
Palm trees - 4 nos.

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 38,000

දින 32
ආහාර-කොළඹ - Sri Lankan Cashew Nut
Sri Lankan Cashew Nut

කොළඹ, ආහාර

රු 2,750

දින 33
ආහාර-කොළඹ - Good Quality Tea
Good Quality Tea

කොළඹ, ආහාර

රු 120

දින 37
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Sudu Heeneti Egg Seeds
Sudu Heeneti Egg Seeds

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 130

දින 42
ආහාර-කොළඹ - Bites murukku
Bites murukku

කොළඹ, ආහාර

රු 160

දින 46
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Cake And Sweets
Cake And Sweets

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 300

දින 47
ආහාර-කොළඹ - sweets
sweets

කොළඹ, ආහාර

රු 200

දින 47
ආහාර-කොළඹ - Lowest Price Milk Powder-Highland
Lowest Price Milk Powder-Highland

කොළඹ, ආහාර

රු 262

දින 49
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Palm plant
Palm plant

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,200

දින 52
ආහාර-කොළඹ - Cinnamon
Cinnamon

කොළඹ, ආහාර

රු 300

දින 53

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!