දැන්විම් 129 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Web Android POS development
Web Android POS development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 10,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - POS Web Android apps development
POS Web Android apps development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 10,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Offset Printing & Elimination
Offset Printing & Elimination

කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 1,000

පැය 9
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Web Android POS apps development
Web Android POS apps development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 10,000

පැය 13
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - 3D Sublimation Vacuum Heat Press Machine
3D Sublimation Vacuum Heat Press Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 80,000

දින 1
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - POS Web Android apps development
POS Web Android apps development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 10,000

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Granite Tiles For Outdoor
Granite Tiles For Outdoor

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 550

දින 2
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Do you need a website
Do you need a website

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 18,000

දින 3
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Mug Printing Machine
Mug Printing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 21,500

දින 3
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - FM 330 A3 ROLL LAMINATING
FM 330 A3 ROLL LAMINATING

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 45,000

දින 3
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - A3 - LAMINATE MACHINE
A3 - LAMINATE MACHINE

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 11,500

දින 3
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - MUGS PRINTING
MUGS PRINTING

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 190

දින 3
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Android and Web apps development
Android and Web apps development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 10,000

දින 3
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - GRANITE CRYSTAL PRINTING
GRANITE CRYSTAL PRINTING

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 1,500

දින 4
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - T- SHIRT PRINTING machine
T- SHIRT PRINTING machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 55,000

දින 4
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - T- SHIRT PRINTING
T- SHIRT PRINTING

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 28,000

දින 4
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Web and Android App development
Web and Android App development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 10,000

දින 4
සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්-කොළඹ - Imported Electric Hospital Bed
Imported Electric Hospital Bed

කොළඹ, සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්

රු 95,000

දින 5
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - MUGS PRINTING MACHINE FULL SETT
MUGS PRINTING MACHINE FULL SETT

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 45,000

දින 5
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Website Designing
Website Designing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 18,000

දින 5
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Company Website Developmet / Design
Company Website Developmet / Design

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 18,000

දින 5
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Total Web Design Solutions
Total Web Design Solutions

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 35,000

දින 5
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Web Android App development
Web Android App development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 10,000

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - මැටි ගඩොල් විකිණීමට
මැටි ගඩොල් විකිණීමට

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 10

දින 6
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Business Web Design
Business Web Design

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 18,000

දින 7
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Professional Web Design Solution
Professional Web Design Solution

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 18,000

දින 7
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Komatsu Japanese generator 60 kva
Komatsu Japanese generator 60 kva

කොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,550,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!