දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartments in Pagoda
Luxury Apartments in Pagoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartments in Pagoda
Luxury Apartments in Pagoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,500,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Most Spacious Apartment in Nugegoda
Most Spacious Apartment in Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,500,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in Nugegoda
Apartment For Sale in Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,500,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Prime Apartment Nugegoda | Mcp619
Prime Apartment Nugegoda | Mcp619

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,000,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Emarald Tower Apt Nugegoda |A0515 - A
Emarald Tower Apt Nugegoda |A0515 - A

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Prime Residencies Nugegoda | A0527-A
Prime Residencies Nugegoda | A0527-A

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Wijerama
Apartment for sale in Wijerama

කාමර: 8, නානකාමර: 8

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 40,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand new 3BR apartment, Nugegoda
Brand new 3BR apartment, Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

දින 9
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartment - Nugegoda
Brand New Apartment - Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,000,000

දින 24
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT FOR SALE AT NUGEGODA
LUXURY APARTMENT FOR SALE AT NUGEGODA

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,000,000

දින 26
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Nugegoda
Apartment for Sale in Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,000,000

දින 32
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Nugegoda
Apartment for sale in Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,900,000

දින 33
මහල් නිවාස-කොළඹ - Stunning apartment for sale in Nugegoda
Stunning apartment for sale in Nugegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,000,000

දින 33
මහල් නිවාස-කොළඹ - Raymond Residencies - Nugegoda
Raymond Residencies - Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,000,000

දින 34
මහල් නිවාස-කොළඹ - Stylish apartment for sale in Nugegoda
Stylish apartment for sale in Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,500,000

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!