දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in Nugegoda
Apartment For Sale in Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartment for Sale in Nugegoda (1013 B)
Brand New Apartment for Sale in Nugegoda (1013 B)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Stylish apartment for sale in Nugegoda
Stylish apartment for sale in Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,500,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment for Immediate Sale Nugegoda
Luxury Apartment for Immediate Sale Nugegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Prime Apartment | for sale Nugegoda - MCP 619
Prime Apartment | for sale Nugegoda - MCP 619

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Emarald Tower | Apartment for sale Nugegoda - AA 515 A
Emarald Tower | Apartment for sale Nugegoda - AA 515 A

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in Nugegoda
Apartment For Sale in Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,500,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Luxury Apartment for Sale in Nugegoda
Brand New Luxury Apartment for Sale in Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 33,500,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartments in Pagoda
Luxury Apartments in Pagoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,850,000

දින 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - Most Spacious Apartment in Nugegoda
Most Spacious Apartment in Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,500,000

දින 12
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand new 3BR apartment, Nugegoda
Brand new 3BR apartment, Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

දින 13
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in Nugegoda
Apartment For Sale in Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,500,000

දින 14
මහල් නිවාස-කොළඹ - Signature Silver Springs Apartments - Nugegoda
Signature Silver Springs Apartments - Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 42,000,000

දින 16
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3BR Furnished Apartment in Blue Ocean- Nugegoda
3BR Furnished Apartment in Blue Ocean- Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,000,000

දින 19
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale - Nugegoda
Apartment For Sale - Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,500,000

දින 23
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartment For Sale In Nugegoda
Brand New Apartment For Sale In Nugegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,000,000

දින 24
මහල් නිවාස-කොළඹ - A Modern Apartment in Nugegoda
A Modern Apartment in Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

දින 31
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale Nugegoda
Apartment for Sale Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,750,000

දින 32
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT FOR SALE AT NUGEGODA
LUXURY APARTMENT FOR SALE AT NUGEGODA

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,000,000

දින 33
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in Nugegoda
Apartment For Sale in Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,000,000

දින 36
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment in Nugegoda for unbelivable prices
Apartment in Nugegoda for unbelivable prices

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,750,000

දින 38
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Nugegoda
Apartment for sale in Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,900,000

දින 40
මහල් නිවාස-කොළඹ - Stunning apartment for sale in Nugegoda
Stunning apartment for sale in Nugegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,000,000

දින 40
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bed Bathroom Apartment - Thalapathpitiya
3 Bed Bathroom Apartment - Thalapathpitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,500,000

දින 41
මහල් නිවාස-කොළඹ - Newly Built 3 Bedroom Apartment (5th Floor) for Sale - Nugegoda Town
Newly Built 3 Bedroom Apartment (5th Floor) for Sale - Nugegoda Town

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,000,000

දින 43
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Pepiliyana
Apartment for sale in Pepiliyana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 12,000,000

දින 46

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!