දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Stylish apartment for sale in Nugegoda
Stylish apartment for sale in Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,500,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in Nugegoda
Apartment For Sale in Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Nugegoda | Apartment MCP619
Nugegoda | Apartment MCP619

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,000,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Emarald Tower | Aprt Nugegoda A0515-A
Emarald Tower | Aprt Nugegoda A0515-A

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - Most Spacious Apartment in Nugegoda
Most Spacious Apartment in Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,500,000

දින 13
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3bed Apartment For Sale - Nugegoda
3bed Apartment For Sale - Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 16,000,000

දින 18
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale - Pagoda
Apartment for sale - Pagoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,500,000

දින 21
මහල් නිවාස-කොළඹ - Three bedroom apaertment, Nugegoda
Three bedroom apaertment, Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

දින 28
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT FOR SALE AT NUGEGODA
LUXURY APARTMENT FOR SALE AT NUGEGODA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 36,350,000

දින 34
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT FOR SALE IN NUGEGODA
APARTMENT FOR SALE IN NUGEGODA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,000,000

දින 34
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT FOR SALE AT NUGEGODA
LUXURY APARTMENT FOR SALE AT NUGEGODA

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,000,000

දින 34
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Nugegoda
Apartment for sale in Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,900,000

දින 41
මහල් නිවාස-කොළඹ - Stunning apartment for sale in Nugegoda
Stunning apartment for sale in Nugegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,000,000

දින 41
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartments at Nugegoda
Apartments at Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,500,000

දින 47
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartments in the heart of Nugegoda
Apartments in the heart of Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,000,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!