දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment in Nugegoda Ebuldeniya
Apartment in Nugegoda Ebuldeniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 7,900,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - A Luxury Apartment for Sale, Nugegoda
A Luxury Apartment for Sale, Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,500,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Negegoda
Apartment for sale in Negegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,500,000

දින 12
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale At Nugegoda
Apartment For Sale At Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 4

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,000,000

දින 12
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale at Nawala Nugegoda
Apartment for Sale at Nawala Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

දින 16
මහල් නිවාස-කොළඹ - Nugegoda | Apartment Sale MCP 587
Nugegoda | Apartment Sale MCP 587

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

දින 18
මහල් නිවාස-කොළඹ - Nugegoda | Apartment Sale MCP 619
Nugegoda | Apartment Sale MCP 619

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,000,000

දින 20
මහල් නිවාස-කොළඹ - Nugegoda | Apartment Sale MCP 613
Nugegoda | Apartment Sale MCP 613

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

දින 20
මහල් නිවාස-කොළඹ - Nugegoda | Apartment Sale MCP 259
Nugegoda | Apartment Sale MCP 259

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,000,000

දින 20
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT SALE NUGEGADA ( 911B )
APARTMENT SALE NUGEGADA ( 911B )

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,500,000

දින 21
මහල් නිවාස-කොළඹ - Nugegoda 2 Bed Room Apartment
Nugegoda 2 Bed Room Apartment

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,000,001

දින 23
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT FOR SALE CLOSER TO NUGEGODA
APARTMENT FOR SALE CLOSER TO NUGEGODA

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 10,500,000

දින 31
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Pre sale in Nugegoda
Apartment for Pre sale in Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,500,000

දින 34
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale In Nugegoda
Apartment For Sale In Nugegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,500,000

දින 34
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury apartment in Nugegoda
Luxury apartment in Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,000,000

දින 40

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!