වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නිට්ටඹුව හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ඉන්දියන් පිච්ච
ඉන්දියන් පිච්ච

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 35

දින 2
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Harvester DA-XIA GRAND V
Harvester DA-XIA GRAND V

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,500,000

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ඉක්සෝරා වර්ග
ඉක්සෝරා වර්ග

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 45

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ඇග්ලොනිමා වර්ග පහසු මිලට
ඇග්ලොනිමා වර්ග පහසු මිලට

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - විසිතුරු මල් පැල
විසිතුරු මල් පැල

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 45

දින 10
ආහාර-ගම්පහ - Olive Oil (extra Virgin)
Olive Oil (extra Virgin)

ගම්පහ, ආහාර

රු 1,300

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - කුරුඳු පැල
කුරුඳු පැල

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 18

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ඕකිඩ් පැල ඉතා පහසු මිලට ඔබේ ගෙදරටම
ඕකිඩ් පැල ඉතා පහසු මිලට ඔබේ ගෙදරටම

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 80

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ඕකිඩ් පැල ඉතා පහසු මිලට
ඕකිඩ් පැල ඉතා පහසු මිලට

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 80

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ඕකිඩ් පැල ඉතා පහසු මිලට ඔබේ ගෙදරටම
ඕකිඩ් පැල ඉතා පහසු මිලට ඔබේ ගෙදරටම

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 80

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ක්‍රිස්ටීනා පැල
ක්‍රිස්ටීනා පැල

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 45

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ඇග්ලොනිමා වර්ග
ඇග්ලොනිමා වර්ග

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Lucky Plant
Lucky Plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,000

දින 20
ආහාර-ගම්පහ - Anchovy / Halmesson
Anchovy / Halmesson

ගම්පහ, ආහාර

රු 380

දින 20
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Champagne palm
Champagne palm

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 8,000

දින 32
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Stevia plant
Stevia plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 35
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Banana Plants - Kolikuttu
Banana Plants - Kolikuttu

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 46
ආහාර-ගම්පහ - Pure Goat milk
Pure Goat milk

ගම්පහ, ආහාර

රු 400

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!