වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 256 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu ELF 350 2000
Isuzu ELF 350 2000

100,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,550,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu NPR 75 Lorry 2008
Isuzu NPR 75 Lorry 2008

148,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,550,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata Dimo Batta 2014
Tata Dimo Batta 2014

47,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 960,000

විනාඩි 36
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Freezer 1999
Isuzu Freezer 1999

175,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,175,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH Petrol GL 2015
Toyota KDH Petrol GL 2015

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,450,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Tipper 4hf1 1997
Isuzu Tipper 4hf1 1997

260,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,850,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH Super GL 2011
Toyota KDH Super GL 2011

79,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,260,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 201 GL 2014
Toyota KDH 201 GL 2014

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,600,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota ESQUIRE GI 2015
Toyota ESQUIRE GI 2015

33,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,950,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Daihatsu HIJET 2014
Daihatsu HIJET 2014

69,500 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra Maxximo 2012
Mahindra Maxximo 2012

61,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 795,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda lion face 2012
Mazda lion face 2012

88,534 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,875,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH Super GL 2015
Toyota KDH Super GL 2015

62,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,700,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Eicher Canter open 1992
Eicher Canter open 1992

300,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,495,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Canter Tiper 1997
Mitsubishi Canter Tiper 1997

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,700,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Caravan 1994
Nissan Caravan 1994

250,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,275,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi L 300 Delika 1985
Mitsubishi L 300 Delika 1985

133,227 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,200,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda Bongo 2006
Mazda Bongo 2006

83,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,325,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Caravan 1995
Nissan Caravan 1995

405,611 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,950,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu ELF 350 2000
Isuzu ELF 350 2000

100,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,550,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Tipper 2005
Isuzu Tipper 2005

125,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,850,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota HIACE - GL 2018
Toyota HIACE - GL 2018

25 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 10,600,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Coaster EX 2011
Toyota Coaster EX 2011

210,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,175,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Freezer 2010
Isuzu Freezer 2010

185,200 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Every 2000
Suzuki Every 2000

135,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,390,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Caravan 1997
Nissan Caravan 1997

300,800 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Dimo Batta Tata 2011
Dimo Batta Tata 2011

68,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 675,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!