වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 330 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi rosa 2018
Mitsubishi rosa 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 11,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota DYNA CREW CAB 2018
Toyota DYNA CREW CAB 2018

140 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,250,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan VANETTE VAN 2000
Nissan VANETTE VAN 2000

160,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,375,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata LPK1615 Cummins 2011
Tata LPK1615 Cummins 2011

0 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

විනාඩි 45
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra Bolero Ediion 2013
Mahindra Bolero Ediion 2013

45,238 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,575,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu NPR85 Carrier 2009
Isuzu NPR85 Carrier 2009

215,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,300,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu NPR 2001
Isuzu NPR 2001

126,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,475,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland Tipper / Lease 2011
Ashok Leyland Tipper / Lease 2011

80,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,990,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Hino Coaster 29 seats 2008
Hino Coaster 29 seats 2008

201,419 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,150,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Tipper 1995
Isuzu Tipper 1995

250,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,400,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Dimo Batta ACE Ex 5 Gear 2011
Dimo Batta ACE Ex 5 Gear 2011

39,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 785,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki maruti 1991
Suzuki maruti 1991

53,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,675,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Coaster 2015
Toyota Coaster 2015

55,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,600,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra Bolero 2015
Mahindra Bolero 2015

38,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,690,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra Bolero Maxi Truck 2018
Mahindra Bolero Maxi Truck 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,799,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH TRH PETROL GL 2014
Toyota KDH TRH PETROL GL 2014

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,350,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland School Bus 2018
Ashok Leyland School Bus 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,325,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Elf Tipper 1998
Isuzu Elf Tipper 1998

1,998 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,325,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota townace 2006
Toyota townace 2006

130,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,890,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda bongo 2005
Mazda bongo 2005

145,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,450,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland Tiper 2011
Ashok Leyland Tiper 2011

175,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,450,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Ashok Leyland Tiper 2011
Ashok Leyland Tiper 2011

175,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,150,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu ELF Freezer Truck 2011
Isuzu ELF Freezer Truck 2011

280,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,590,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu ELF SINGLE WHEEL 2017
Isuzu ELF SINGLE WHEEL 2017

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,290,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata Dimo Batta 2014
Tata Dimo Batta 2014

48,800 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 990,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - KIA- FRONTIRE 2000
KIA- FRONTIRE 2000

35,168 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,200,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Super GL Dark Prime 2015
Toyota Super GL Dark Prime 2015

61,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,550,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!