වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 289 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota kdh221 2017
Toyota kdh221 2017

15,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,650,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan NV200 VX PL-2464 2015
Nissan NV200 VX PL-2464 2015

53,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,775,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu ELF Lorry අඩි10 1/2 2013
Isuzu ELF Lorry අඩි10 1/2 2013

79,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,975,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Caravan E25 Petrol 2007
Nissan Caravan E25 Petrol 2007

139,200 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,675,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Vannette 2003
Nissan Vannette 2003

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,050,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Dyna Lorry 1991
Toyota Dyna Lorry 1991

175,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,075,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Hino DUTRO FREEZER 2009
Hino DUTRO FREEZER 2009

401,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH PETROL SUPER GL 2014
Toyota KDH PETROL SUPER GL 2014

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,390,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota HIACE TRH200 2015
Toyota HIACE TRH200 2015

43,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,750,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra BOLERO PLUS 2014
Mahindra BOLERO PLUS 2014

37,253 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,395,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Noah KR 42 1999
Toyota Noah KR 42 1999

145,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Elf 1984
Isuzu Elf 1984

190,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 850,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu ELF 2013
Isuzu ELF 2013

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,900,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu Elf 2005
Isuzu Elf 2005

640,489 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,250,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Vanette 1991
Nissan Vanette 1991

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Daihatsu Hijet Auto 1999
Daihatsu Hijet Auto 1999

110,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,325,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Delica PO 5 1987
Mitsubishi Delica PO 5 1987

162,460 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH PETROL SUPER GL 2015
Toyota KDH PETROL SUPER GL 2015

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,550,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan vanette vx 2004
Nissan vanette vx 2004

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,375,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH TRH PETROL GL 2015
Toyota KDH TRH PETROL GL 2015

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,490,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Eicher Jumbo 2005
Eicher Jumbo 2005

10,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,750,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu FORWARD TIPPER 2014
Isuzu FORWARD TIPPER 2014

25,695 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,725,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Serina 1996
Nissan Serina 1996

362,262 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,750,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Hi Ace 1990
Toyota Hi Ace 1990

100,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,400,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Caravan VYG 1983
Nissan Caravan VYG 1983

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 985,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra Bolero PLUS 2015
Mahindra Bolero PLUS 2015

22,350 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,585,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 201 SUPER GL 2015
Toyota KDH 201 SUPER GL 2015

42,350 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,450,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!