වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 292 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata 909 1991
Tata 909 1991

800,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 490,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu ELF අඩි14 1/2 Lorry 2010
Isuzu ELF අඩි14 1/2 Lorry 2010

98,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,990,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki EVERY WAGON 2017
Suzuki EVERY WAGON 2017

10,500 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,590,000

විනාඩි 37
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata Dimo Batta 2006
Tata Dimo Batta 2006

75,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 485,000

පැය 1 යි
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Canter 1990
Mitsubishi Canter 1990

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,525,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH TRH Petrol GL 2014
Toyota KDH TRH Petrol GL 2014

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,340,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH Super GL 200 2007
Toyota KDH Super GL 200 2007

180,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,550,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Civilian 2009
Nissan Civilian 2009

168,277 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,150,000

පැය 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Subaru Sambar Classic 1998
Subaru Sambar Classic 1998

100,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,225,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra Bolero 2012
Mahindra Bolero 2012

56,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,185,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH Super GL Petrol 2017
Toyota KDH Super GL Petrol 2017

35,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,460,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Canter Full Body 1995
Mitsubishi Canter Full Body 1995

215,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,150,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Townace CR26 1985
Toyota Townace CR26 1985

250,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,025,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda Bongo 1996
Mazda Bongo 1996

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,260,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda Bongo 1998
Mazda Bongo 1998

150,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,240,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH TRH PETROL GL 2014
Toyota KDH TRH PETROL GL 2014

31,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,250,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Dolphin 1994
Toyota Dolphin 1994

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,100,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH-200 2006
Toyota KDH-200 2006

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,250,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota Town ace Lotto 1994
Toyota Town ace Lotto 1994

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,530,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Canter 2007
Mitsubishi Canter 2007

28,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,950,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mahindra Maximo 2013
Mahindra Maximo 2013

48,520 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 845,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu ELF Freezer Lorry 2014
Isuzu ELF Freezer Lorry 2014

78,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,950,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Crew Cab 2007
Mitsubishi Crew Cab 2007

35,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,200,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu ELF Freezer Lorry 2013
Isuzu ELF Freezer Lorry 2013

97,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,950,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Vannette 1989
Nissan Vannette 1989

190,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,375,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Suzuki Every Join Turbo 2016
Suzuki Every Join Turbo 2016

38,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,850,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mazda Bongo 2004
Mazda Bongo 2004

170,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,875,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!