දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ක්‍රීඩා උපකරණ

ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Leather Bat
Leather Bat

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,500

විනාඩි 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Gym Equipment
Gym Equipment

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,600,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Cardio Training ( max 100 kg)
Cardio Training ( max 100 kg)

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Golf Set
Golf Set

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 65,000

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Tread Mill
Tread Mill

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 60,000

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Windsurf boat
Windsurf boat

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 130,000

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - LOKMAT 50m Waterproof Men's Digital Sport Watch With Pedometer - Black
LOKMAT 50m Waterproof Men's Digital Sport Watch With Pedometer - Black

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,500

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Weight Plates and Bars
Weight Plates and Bars

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 11,500

දින 10
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Cricket AstroTurf
Cricket AstroTurf

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 200,000

දින 13
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Bowling machine
Bowling machine

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 725,000

දින 13
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Exercise Machines
Exercise Machines

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 8,500

දින 13
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Junior Pads
Junior Pads

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,500

දින 15
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Quantum T-926 Treadmill
Quantum T-926 Treadmill

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 70,000

දින 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Gym set
Gym set

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 120,000

දින 19
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - MRF Genius Grand Edition
MRF Genius Grand Edition

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 13,500

දින 20
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Tennis Racket
Tennis Racket

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 13,500

දින 22
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Dumbbell Bar
Dumbbell Bar

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 12,000

දින 23
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Badminton racket
Badminton racket

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 500

දින 24
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Teleseen wonder core abbs machine
Teleseen wonder core abbs machine

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 17,000

දින 30
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Mi Band 3
Mi Band 3

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 7,500

දින 35
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Roda sapaththu
Roda sapaththu

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 10,000

දින 47
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Roda sapaththu
Roda sapaththu

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 10,000

දින 47

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!