දැන්විම් 11 න් 1-11 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - LUXURY ANNEX For RENT in NEGOMBO
LUXURY ANNEX For RENT in NEGOMBO

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent in Negombo
Room for rent in Negombo

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent long term Negombo
Annex for rent long term Negombo

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 28,500 මසකට

දින 15
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - House for rent (upstair)- Negombo
House for rent (upstair)- Negombo

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 55,000 මසකට

දින 23
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex For Rent In Negombo
Annex For Rent In Negombo

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 28,000 මසකට

දින 26
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms rent only for ladies Negambo
Rooms rent only for ladies Negambo

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 28
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex For Rent In Negombo
Annex For Rent In Negombo

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 34
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - LUXURY ANNEX For RENT in NEGOMBO
LUXURY ANNEX For RENT in NEGOMBO

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 36
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - 2 Bedrooms Annex to Rent - Negombo
2 Bedrooms Annex to Rent - Negombo

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

දින 47
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex For Rent In Negombo
Annex For Rent In Negombo

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 19,000 මසකට

දින 48
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - AC Room For Rent in Katunayake
AC Room For Rent in Katunayake

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 55
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent in Negombo!!
Room for rent in Negombo!!

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!