දැන්විම් 8 න් 1-8 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Board and Lodging - Negombo
Board and Lodging - Negombo

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent in Negombo
Room for rent in Negombo

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Hotel for rent Negombo
Hotel for rent Negombo

කාමර: 8, නානකාමර: 8

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 180,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room For Rent In Negombo
Room For Rent In Negombo

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent -Negambo
Room for rent -Negambo

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 30
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent - Negombo
Room for rent - Negombo

කාමර: 1, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,500 මසකට

දින 32
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - A/C ANNEX FOR RENT - NEGOMBO
A/C ANNEX FOR RENT - NEGOMBO

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 37
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent in Negombo
Annex for rent in Negombo

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!