දැන්විම් 316 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Negombo
Land for Sale in Negombo

14.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Negombo Land for Sale -
Negombo Land for Sale -

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - THIS LAND FOR SALE IN NEGOMBO TOURISTS BEACH SIDE
THIS LAND FOR SALE IN NEGOMBO TOURISTS BEACH SIDE

15.75 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 20,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 6
ඉඩම්-ගම්පහ - This 80 Perches / 40 Land Sale - Kandawala Katana
This 80 Perches / 40 Land Sale - Kandawala Katana

80.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 145,000 පර්ච් එකකට

පැය 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Negombo Area Land for Sale In
Negombo Area Land for Sale In

13.5 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - 60 Perch Land - Negombo
60 Perch Land - Negombo

60.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Negombo
Land for Sale - Negombo

18.7 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Negombo Tourists Area 15.75 Perches Land for Sale
Negombo Tourists Area 15.75 Perches Land for Sale

15.75 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 20,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Negombo
Land for sale in Negombo

12.7 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 5,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Ja-Ela
Land for Sale - Ja-Ela

60.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 120,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Negombo Town
Land for sale in Negombo Town

27.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,700,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Katana
Land for Sale in Katana

37.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale Negombo
Land for sale Negombo

20.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - 22 Perches Land for Sale at Hart of Negombo Town
22 Perches Land for Sale at Hart of Negombo Town

22.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 22,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Residential Land in Negombo
Residential Land in Negombo

12.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 390,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Negombo
Land for Sale in Negombo

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kochchikade.
Land for Sale in Kochchikade.

155.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 385,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - LAND FOR| SALE IN| NEGOMBO
LAND FOR| SALE IN| NEGOMBO

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable land for sale in negombo
Valuable land for sale in negombo

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Negombo
Land for Sale in Negombo

13.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 8,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Raddolugama
Land for Sale in Raddolugama

115.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Negombo Land for Sale
Negombo Land for Sale

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Negombo land for sale
Negombo land for sale

22.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale in - Negombo
Land For Sale in - Negombo

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Seeduwa
Land for Sale in Seeduwa

8.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Now Selling Land in Daluwakotuwa Negombo 15 Perches
Now Selling Land in Daluwakotuwa Negombo 15 Perches

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kattuwa Negombo 25 Perches
Land in Kattuwa Negombo 25 Perches

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!