දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Mahindra YUVO 575DI Tractor
Mahindra YUVO 575DI Tractor

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,770,000

පැය 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOBELCO WHEEL LOADER
KOBELCO WHEEL LOADER

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,650,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Like New Hand Tractor + Trailer
Like New Hand Tractor + Trailer

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 325,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - yanmar yb 27 -2 excaveter
yanmar yb 27 -2 excaveter

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,475,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Yanmar Yb 27 Excaveter
Yanmar Yb 27 Excaveter

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,150,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Mitsubishi mm35 excaveter
Mitsubishi mm35 excaveter

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,350,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Mitsubishi mm45 B excaveter
Mitsubishi mm45 B excaveter

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,650,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KUBOTA TRACTOR
KUBOTA TRACTOR

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,200,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOMATSU FD15 FORKLIFT
KOMATSU FD15 FORKLIFT

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,200,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - TCM FORKLIFT
TCM FORKLIFT

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,200,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOMATSU FORKLIFT
KOMATSU FORKLIFT

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,350,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - MITSUBISHI FORKLIFT
MITSUBISHI FORKLIFT

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,900,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOBELCO EXCAVATOR
KOBELCO EXCAVATOR

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,100,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOMATSU EXCAVATOR
KOMATSU EXCAVATOR

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,500,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - බැකෝ Dankotuwa
බැකෝ Dankotuwa

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,750,000

දින 17
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Furukurawa 60
Furukurawa 60

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 700,000

දින 17
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Komatsu 200-6E excaveter
Komatsu 200-6E excaveter

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 8,000,000

දින 21
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Cobelco 200 Mark 5 Excaveter
Cobelco 200 Mark 5 Excaveter

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,000,000

දින 21
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Hanix 27 excavator
Hanix 27 excavator

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,100,000

දින 21
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Cobelco Sk27 Excaveter
Cobelco Sk27 Excaveter

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,400,000

දින 21
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - IHI 27 excaveter
IHI 27 excaveter

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,450,000

දින 21
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Yanmar yb 27-2
Yanmar yb 27-2

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,525,000

දින 21
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - MITSUBISHI FORK LIFT / 7 TON
MITSUBISHI FORK LIFT / 7 TON

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,000,000

දින 22
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOMATSU ESCAVATOR BACO -6
KOMATSU ESCAVATOR BACO -6

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 900,000

දින 33
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Isuzu Forward Boom Truck
Isuzu Forward Boom Truck

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 8,600,000

දින 47

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!