දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Komatsu Excavation
Komatsu Excavation

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 690,000

පැය 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - MASSEY FERGUSON 240 TRACTOR
MASSEY FERGUSON 240 TRACTOR

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,650,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - MF 135 Tractor and trailer
MF 135 Tractor and trailer

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 865,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Tractor
Tractor

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 350,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Mahindra YUVO 575DI Tractor 2019
Mahindra YUVO 575DI Tractor 2019

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,870,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Ud Nissan concrete mixer truck
Ud Nissan concrete mixer truck

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 8,500,000

දින 18
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Mahindra YUVO 575DI Tractor 2019
Mahindra YUVO 575DI Tractor 2019

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,870,000

දින 20
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - JCB Machine
JCB Machine

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,650,000

දින 22
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOMATSU FORKLIFT
KOMATSU FORKLIFT

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,100,000

දින 26
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOMATSU PC60 EXCAVATOR
KOMATSU PC60 EXCAVATOR

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,500,000

දින 27
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOBELCO SK70 EXCAVATOR
KOBELCO SK70 EXCAVATOR

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,100,000

දින 27
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Land Master Tractor
Land Master Tractor

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 210,000

දින 35
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - TCM FORKLIFT
TCM FORKLIFT

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,150,000

දින 44
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Toyota Forklift
Toyota Forklift

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 375,000

දින 47

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!