දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Yanmar Yb 27-2 excavater
Yanmar Yb 27-2 excavater

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,520,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Komatsu Fork Lift
Komatsu Fork Lift

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 585,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Failing machine
Failing machine

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,500,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Komatsu 100-5
Komatsu 100-5

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,150,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Yanmar 301 excavation
Yanmar 301 excavation

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 775,000

දින 11
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Kobelco sk27 excavator
Kobelco sk27 excavator

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,400,000

දින 11
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Yanmar Yb 27-2 excavater
Yanmar Yb 27-2 excavater

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,520,000

දින 11
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Yanmar yb 27 excavator
Yanmar yb 27 excavator

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,400,000

දින 11
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - komatsu 200-6E excavator
komatsu 200-6E excavator

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 8,500,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Fork Lift - tcm 3 tone
Fork Lift - tcm 3 tone

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,350,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Excaveter
Excaveter

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 8,000,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - kobelco excavator mark 5 200
kobelco excavator mark 5 200

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,000,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - TCM FORKLIFT 2011
TCM FORKLIFT 2011

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,000,000

දින 34
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Mitsubishi mm35 excavator
Mitsubishi mm35 excavator

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,450,000

දින 38
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Gal Roller for sale
Gal Roller for sale

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 490,000

දින 39
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Ford 3600
Ford 3600

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 600,000

දින 41
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Mitsubishi Canter Crane Boom Truck
Mitsubishi Canter Crane Boom Truck

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,850,000

දින 44
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Kobelco sk27 excavator
Kobelco sk27 excavator

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,325,000

දින 48
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - CAT E120B Bako
CAT E120B Bako

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,400,000

දින 51
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOBELCO SK70 EXCAVATOR
KOBELCO SK70 EXCAVATOR

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,350,000

දින 54
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOMATSU PC60
KOMATSU PC60

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,675,000

දින 54
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Ashok Leyland Boom Truck (1618)
Ashok Leyland Boom Truck (1618)

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,900,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!