දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Salon Item Package
Salon Item Package

සාමාජිකයාගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 59,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Olifair Night Cream
Olifair Night Cream

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 3,500

දින 2
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Body Wash
Body Wash

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 900

දින 3
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - RDL soap
RDL soap

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 200

දින 5
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Fashion Trolleys
Fashion Trolleys

සාමාජිකයාගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 6,450

දින 13
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Dalfour Replica
Dalfour Replica

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 650

දින 16
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Loreal golden dark blonde -No 6.30
Loreal golden dark blonde -No 6.30

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,650

දින 18
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Salon Item Package
Salon Item Package

සාමාජිකයාගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 59,000

දින 19
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Facial Bed
Facial Bed

සාමාජිකයාගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 13,500

දින 19
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Tattoo Machine Rotary
Tattoo Machine Rotary

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 25,000

දින 26
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Tattoo Machine Full Kit
Tattoo Machine Full Kit

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 12,000

දින 26
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Tattoo Laser Remover
Tattoo Laser Remover

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 25,000

දින 26
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Nuga Best ( Massage Bed)
Nuga Best ( Massage Bed)

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 198,000

දින 27
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Tattoo machine
Tattoo machine

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 66,000

දින 29
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Jell nail polish
Jell nail polish

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 800

දින 29
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Byram Aroma Sauna
Byram Aroma Sauna

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 10,000

දින 34
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Shampoo Bed
Shampoo Bed

සාමාජිකයාගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 15,500

දින 34
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Brand new saloon items
Brand new saloon items

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 43,000

දින 37
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Adidas Body Spray
Adidas Body Spray

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 750

දින 42
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Bio Aqua- Black Mask White Heads Removal
Bio Aqua- Black Mask White Heads Removal

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 499

දින 45

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!