දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - විවිධ ක්රෝටන් වර්ග
විවිධ ක්රෝටන් වර්ග

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 650

දින 3
ආහාර-ගම්පහ - Natural Green Olives
Natural Green Olives

ගම්පහ, ආහාර

රු 700

දින 4
ආහාර-ගම්පහ - Pasta
Pasta

ගම්පහ, ආහාර

රු 290

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - පොහොට්ටු සහිත ඕකිඩ් ගස්
පොහොට්ටු සහිත ඕකිඩ් ගස්

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 375

දින 8
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - විශාල ශීත කාමරයක් විකිණීමට
විශාල ශීත කාමරයක් විකිණීමට

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 2,500,000

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Phalaenopsis orchids
Phalaenopsis orchids

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,500

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Lucky plants
Lucky plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,500

දින 13
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Cadbury Milk Chocolate 165g
Cadbury Milk Chocolate 165g

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 320

දින 13
ආහාර-ගම්පහ - Katta karawala
Katta karawala

ගම්පහ, ආහාර

රු 860

දින 15
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Olive oil
Olive oil

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,300

දින 21
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Sandriana top cuttings
Sandriana top cuttings

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 75

දින 25
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Lady Jane
Lady Jane

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 375

දින 27
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - orchid
orchid

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 31
ආහාර-ගම්පහ - Dates with Honey
Dates with Honey

ගම්පහ, ආහාර

රු 1,200

දින 38
ආහාර-ගම්පහ - කරවල තොග මිලට
කරවල තොග මිලට

ගම්පහ, ආහාර

රු 650

දින 38
ආහාර-ගම්පහ - Pasta
Pasta

ගම්පහ, ආහාර

රු 150

දින 40
ආහාර-ගම්පහ - Chikan
Chikan

ගම්පහ, ආහාර

රු 1,200

දින 41
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ORCHIDS dendrobium with 45 colours
ORCHIDS dendrobium with 45 colours

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 120

දින 42
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ඇන්තූරියම්
ඇන්තූරියම්

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200,000

දින 45
ආහාර-ගම්පහ - Jaadi
Jaadi

ගම්පහ, ආහාර

රු 230

දින 49
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - පොහොට්ටු සහිතව ඕර්කිඩ් ශාඛ
පොහොට්ටු සහිතව ඕර්කිඩ් ශාඛ

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 375

දින 50
ආහාර-ගම්පහ - Imported Bubble Tea (Toppings)
Imported Bubble Tea (Toppings)

ගම්පහ, ආහාර

රු 10,000

දින 51
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි කැබලි)
Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි කැබලි)

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 28

දින 55
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Kilo pera pala
Kilo pera pala

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!