දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ආහාර-ගම්පහ - Bee Honey
Bee Honey

ගම්පහ, ආහාර

රු 1,600

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - Cuttle Fish Squid
Cuttle Fish Squid

ගම්පහ, ආහාර

රු 111

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Coconut chip machine
Coconut chip machine

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 78,000

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ඕකිඩ් පැල විකිණීම
ඕකිඩ් පැල විකිණීම

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 135

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Blooming Orchid Pots
Blooming Orchid Pots

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 575

දින 4
ආහාර-ගම්පහ - Vergin coconut oil white
Vergin coconut oil white

ගම්පහ, ආහාර

රු 450

දින 7
ආහාර-ගම්පහ - කරවල විකිණීමට
කරවල විකිණීමට

ගම්පහ, ආහාර

රු 650

දින 7
ආහාර-ගම්පහ - Virgin Coconut Oil
Virgin Coconut Oil

ගම්පහ, ආහාර

රු 700

දින 8
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Chaff cutter lak agro
Chaff cutter lak agro

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

දින 8
ආහාර-ගම්පහ - Cuttle Fish
Cuttle Fish

ගම්පහ, ආහාර

රු 45

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Yellow Flower Plant
Yellow Flower Plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,200

දින 9
ආහාර-ගම්පහ - Olive Oil
Olive Oil

ගම්පහ, ආහාර

රු 1,100

දින 10
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - පොහොර
පොහොර

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 18

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Bicolor Sonia Dendrobium Orchid Flowers
Bicolor Sonia Dendrobium Orchid Flowers

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 14
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Sunflower oil
Sunflower oil

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 650

දින 14
ආහාර-ගම්පහ - Chewing Gum
Chewing Gum

ගම්පහ, ආහාර

රු 300

දින 16
ආහාර-ගම්පහ - Pasta
Pasta

ගම්පහ, ආහාර

රු 150

දින 16
ආහාර-ගම්පහ - Milk tin
Milk tin

ගම්පහ, ආහාර

රු 1,850

දින 17
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Madhu planet
Madhu planet

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 20
ආහාර-ගම්පහ - Pasta
Pasta

ගම්පහ, ආහාර

රු 150

දින 20
ආහාර-ගම්පහ - Olive Oil
Olive Oil

ගම්පහ, ආහාර

රු 1,300

දින 20
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Madu Plant
Madu Plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 22
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - 20 Anthurium Plants with Pots
20 Anthurium Plants with Pots

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10,000

දින 27
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Garden plants for sale
Garden plants for sale

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 34
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ඕකිඩ් පැල විකිණීමට
ඕකිඩ් පැල විකිණීමට

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 135

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!