දැන්විම් 76 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි විලාසිතා, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Salon Item Package
Salon Item Package

සාමාජිකයාගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 59,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඇදුම්-ගම්පහ - T-Shirts printed/without print
T-Shirts printed/without print

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 850

දින 1
ඇදුම්-ගම්පහ - 100kg Japan cloths
100kg Japan cloths

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 45,000

දින 2
ඇස් කන්නාඩි-ගම්පහ - Rayban sunglasses
Rayban sunglasses

ගම්පහ, ඇස් කන්නාඩි

රු 21,500

දින 2
ඇදුම්-ගම්පහ - Wedding Dress
Wedding Dress

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 35,000

දින 3
ඇදුම්-ගම්පහ - Indian Salwar
Indian Salwar

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 750

දින 3
අනෙකුත් විලාසිතා සහ උපාංග-ගම්පහ - Hand sleeves
Hand sleeves

ගම්පහ, අනෙකුත් විලාසිතා සහ උපාංග

රු 700

දින 4
අත් ඔරලෝසු-ගම්පහ - Kobler Geneva Swiss Men’s Fob Watch
Kobler Geneva Swiss Men’s Fob Watch

ගම්පහ, අත් ඔරලෝසු

රු 32,000

දින 4
අත් ඔරලෝසු-ගම්පහ - Tissot 1853 Men’s 2 Tone S/Steel Watch
Tissot 1853 Men’s 2 Tone S/Steel Watch

ගම්පහ, අත් ඔරලෝසු

රු 29,000

දින 5
ඇදුම්-ගම්පහ - Cycling Kits
Cycling Kits

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 5,800

දින 5
ඇදුම්-ගම්පහ - Branded tshirts
Branded tshirts

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 550

දින 5
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Salon Items for sale
Salon Items for sale

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 40,000

දින 5
ආභරණ-ගම්පහ - Homecoming jewelry set.
Homecoming jewelry set.

ගම්පහ, ආභරණ

රු 7,000

දින 7
ඇදුම්-ගම්පහ - Bed sheet
Bed sheet

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 700

දින 9
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Loreal shampoo
Loreal shampoo

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 900

දින 9
ඇදුම්-ගම්පහ - Tshirts
Tshirts

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 575

දින 9
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Adidas body spray
Adidas body spray

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 750

දින 10
ආභරණ-ගම්පහ - Natural Gems
Natural Gems

ගම්පහ, ආභරණ

රු 50,000

දින 10
සපත්තු සහ පාවහන්-ගම්පහ - Adidas X 15.2 FG/AG Boot
Adidas X 15.2 FG/AG Boot

ගම්පහ, සපත්තු සහ පාවහන්

රු 12,000

දින 10
සපත්තු සහ පාවහන්-ගම්පහ - Adidas Messi 15.1
Adidas Messi 15.1

ගම්පහ, සපත්තු සහ පාවහන්

රු 12,000

දින 11
සපත්තු සහ පාවහන්-ගම්පහ - Adidas Ace 15.1 Boots
Adidas Ace 15.1 Boots

ගම්පහ, සපත්තු සහ පාවහන්

රු 15,000

දින 12
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Fashion Trolleys
Fashion Trolleys

සාමාජිකයාගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 6,450

දින 13
ඇදුම්-ගම්පහ - Addidas t-shirt
Addidas t-shirt

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 550

දින 14
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-ගම්පහ - Saloon Items
Saloon Items

ගම්පහ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 40,000

දින 16
අත් ඔරලෝසු-ගම්පහ - CASIO BESIDES
CASIO BESIDES

ගම්පහ, අත් ඔරලෝසු

රු 6,500

දින 16
අත් ඔරලෝසු-ගම්පහ - EDIFICE
EDIFICE

ගම්පහ, අත් ඔරලෝසු

රු 6,500

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!