දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial Building for sale in negombo
Commercial Building for sale in negombo

5,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 60,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Fully Furnished Guest House in Negombo
Fully Furnished Guest House in Negombo

3,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 42,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Kochchikade commercial property For Sale
Kochchikade commercial property For Sale

2,423 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 18,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial Property - Negombo
Commercial Property - Negombo

1,900 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 68,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial Property For sale Negambo
Commercial Property For sale Negambo

16 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 60,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Sand Washing Plant for Sale in Waikkala
Sand Washing Plant for Sale in Waikkala

1 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building For Sale- Negombo
Building For Sale- Negombo

11,434 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 200,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Tourist Hotel for sale in Negombo
Tourist Hotel for sale in Negombo

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 67,500,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial Building for sale in negombo
Commercial Building for sale in negombo

5,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 60,000,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Negombo Building for sale
Negombo Building for sale

6,500 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 90,000,000

දින 17
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - LAND WITH BUILDING FOR SALE - Negombo
LAND WITH BUILDING FOR SALE - Negombo

2,500 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 17
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Hotel in Negombo
Hotel in Negombo

1,954 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 130,000,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Hotel for sale - Negombo
Hotel for sale - Negombo

15 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 26,000,000

දින 31
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial building for sale Negombo
Commercial building for sale Negombo

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 276,000,000

දින 33
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Hotel for sale. - Negombo
Hotel for sale. - Negombo

16,335 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,000,000

දින 33
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial Property For Sale Negombo
Commercial Property For Sale Negombo

3,948 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 52,500,000

දින 38
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Business building for sale - Negombo
Business building for sale - Negombo

4,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,050,000,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!