දැන්විම් 2,025 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි මෝටර් රථ සහ අනෙකුත් වාහන

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Honda Civic ES1 2004
Honda Civic ES1 2004

160,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,950,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota CH R ST Turbo 2017
Toyota CH R ST Turbo 2017

7,300 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 7,375,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota PASSO 2015
Toyota PASSO 2015

30 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,175,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Suzuki Wagon R Stingray 2018
Suzuki Wagon R Stingray 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,475,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu ELF Freezer Lorry 2012
Isuzu ELF Freezer Lorry 2012

84,500 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,490,000

පැය 1 යි
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu ELF Forward Lorry 2009
Isuzu ELF Forward Lorry 2009

80,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,850,000

පැය 1 යි
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Honda GRACE EX PACKAGE 2016
Honda GRACE EX PACKAGE 2016

40,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 5,550,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Isuzu ELF Forward Lorry 2009
Isuzu ELF Forward Lorry 2009

110,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,675,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Toyota KDH 201 GL 2014
Toyota KDH 201 GL 2014

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,600,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda HORNET New 2018
Honda HORNET New 2018

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 102,500

පැය 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Honda N BOX WAGON 2015
Honda N BOX WAGON 2015

0 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,900,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Mitsubishi Delica 1980
Mitsubishi Delica 1980

200,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 825,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Nissan Serina-253 1993
Nissan Serina-253 1993

227,305 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,345,000

පැය 1
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota BELTA 1300 2007
Toyota BELTA 1300 2007

96,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,395,000

පැය 2
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota CHR GT YELLOW 2017
Toyota CHR GT YELLOW 2017

5,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 8,100,000

පැය 2
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Suzuki WAGON R FZ 2017
Suzuki WAGON R FZ 2017

2,845 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 3,300,000

පැය 2
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Kia Sorento 1-10 Option 2012
Kia Sorento 1-10 Option 2012

74,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 6,950,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-ගම්පහ - Tata Dimo Batta 2014
Tata Dimo Batta 2014

47,000 km

ගම්පහ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 960,000

පැය 3
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Honda Fit Shuttle GP2 2013
Honda Fit Shuttle GP2 2013

53,500 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 4,375,000

මෝටර් රථ-ගම්පහ - Nissan FB 15-NEW SHELL 2004
Nissan FB 15-NEW SHELL 2004

120,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 2,960,000

පැය 3
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota CHR 2018
Toyota CHR 2018

12 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 8,450,000

පැය 3
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - 80% දක්වා උපරිම ලීසිං - SUZUKI WAGON R
80% දක්වා උපරිම ලීසිං - SUZUKI WAGON R

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 2,040

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Honda LA Custom 2012
Honda LA Custom 2012

12,146 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 525,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Suzuki GN 125 2016
Suzuki GN 125 2016

6,000 km

ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 425,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගම්පහ - Yamaha TW 225 BBA 2014
Yamaha TW 225 BBA 2014

26,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 375,000

පැය 4
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Hyundai Santa fe jeep 2009
Hyundai Santa fe jeep 2009

154,000 km

සාමාජිකයාගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 4,200,000

පැය 4
මෝටර් රථ-ගම්පහ - Toyota Surf Emperor 2008
Toyota Surf Emperor 2008

83,000 km

ගම්පහ, මෝටර් රථ

රු 4,475,000

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!