වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 82 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan E25 2003
Nissan Caravan E25 2003

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC HFC5048K 2007
JAC HFC5048K 2007

135,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,075,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Full Join Turbo 2010
Suzuki Full Join Turbo 2010

90,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,290,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every full option 2015
Suzuki Every full option 2015

37,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,525,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace Super GL 2003
Toyota Hiace Super GL 2003

45,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,250,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota LH113 1992
Toyota LH113 1992

369,905 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,275,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every full option 2007
Suzuki Every full option 2007

143,790 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,025,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet 2012
Daihatsu Hijet 2012

45,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,560,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace cr27 lotto 1994
Toyota Townace cr27 lotto 1994

164,663 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF 250 1990
Isuzu ELF 250 1990

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Carry 2015
Suzuki Carry 2015

20,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,450,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF 2004
Isuzu ELF 2004

87,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,250,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF 2001
Isuzu ELF 2001

57,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,250,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Foton BJ1031 2018
Foton BJ1031 2018

0 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,275,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota CR27 lotto 1992
Toyota CR27 lotto 1992

250,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,000,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan E25 2003
Nissan Caravan E25 2003

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF Dump 4HL1 2004
Isuzu ELF Dump 4HL1 2004

92,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,290,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin Long 1996
Toyota Dolphin Long 1996

232,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,600,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu NKR 2002
Isuzu NKR 2002

240,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,050,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF 10.5FT 2011
Isuzu ELF 10.5FT 2011

170,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,850,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Buddy Truck 2014
Suzuki Buddy Truck 2014

80,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,700,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Foton BJ1031 2018
Foton BJ1031 2018

0 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Izuzu Elf 2004
Isuzu Izuzu Elf 2004

92,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,250,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu 4HF1 2000
Isuzu 4HF1 2000

9,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,175,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vannate 2008
Nissan Vannate 2008

215,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,890,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet 2007
Daihatsu Hijet 2007

95,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 790,000

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!