වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 52 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vanette 2006
Nissan Vanette 2006

110,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,150,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland Bus 2006
Ashok Leyland Bus 2006

320,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,000,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY WAGON SAFETY 2015
Suzuki EVERY WAGON SAFETY 2015

45,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,525,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Elf 350 1996
Isuzu Elf 350 1996

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,950,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Suzuki Every Model 2014
Mitsubishi Suzuki Every Model 2014

13,152 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,790,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet Brand New 2017
Daihatsu Hijet Brand New 2017

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,790,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH LH222R 2016
Toyota KDH LH222R 2016

24,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,600,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota CR41 1998
Toyota CR41 1998

400,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,200,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota HIACE 1980
Toyota HIACE 1980

80,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 650,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata single cab 2016
Tata single cab 2016

3,634 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,025,000

දින 20
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace Super GL 2013
Toyota Hiace Super GL 2013

36,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,200,000

දින 20
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 223 B Hiroof 2015
Toyota KDH 223 B Hiroof 2015

20,150 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,200,000

දින 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota CR 36 1992
Toyota CR 36 1992

291,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,050,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan 2001
Nissan Caravan 2001

229,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,875,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KR42 Noah 2006
Toyota KR42 Noah 2006

105,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,100,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu NKR 81 ED -4 HL1 2002
Isuzu NKR 81 ED -4 HL1 2002

152,438 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,275,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi DFSK v27 2016
Mitsubishi DFSK v27 2016

21,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,725,000

දින 23
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Mini Cab 2000
Mitsubishi Mini Cab 2000

119,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,525,000

දින 23
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota DOLPHIN 1991
Toyota DOLPHIN 1991

193,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,395,000

දින 24
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Single cab 2012
Tata Single cab 2012

87,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,050,000

දින 24
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan CARAVAN 2011
Nissan CARAVAN 2011

104,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,150,000

දින 26
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan NV 200 2012
Nissan NV 200 2012

113,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,300,000

දින 28
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mpv junior 2016
Mpv junior 2016

16,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,655,000

දින 29
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan caravan 1994
Nissan caravan 1994

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,150,000

දින 30
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin 102 58-×××× 1992
Toyota Dolphin 102 58-×××× 1992

45,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,925,000

දින 31

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!