වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 68 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Lite Ace 1990
Toyota Lite Ace 1990

175,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,490,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Eicher 20.16 Jumbo 2004
Eicher 20.16 Jumbo 2004

300,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,875,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata super ace 2012
Tata super ace 2012

51,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,235,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Micro loader 2012
Micro loader 2012

38,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 400,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Unimo Lokka 2015
Unimo Lokka 2015

35,453 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 900,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Kdh 201 2013
Toyota Kdh 201 2013

53,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,800,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace noah KR42 2007
Toyota Townace noah KR42 2007

125,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,550,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF 4HF1 2000
Isuzu ELF 4HF1 2000

92,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,290,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata 709 2012
Tata 709 2012

90,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,740,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace 1994
Toyota Townace 1994

140,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,590,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace 2000
Toyota Townace 2000

250,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,300,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Dimo Lokka 2012
Tata Dimo Lokka 2012

81,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,325,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Mini Cab 2007
Mitsubishi Mini Cab 2007

102,753 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,750,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin 1999
Toyota Dolphin 1999

178,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,850,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace 1996
Toyota Hiace 1996

142,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra maxximo 2011
Mahindra maxximo 2011

120,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 850,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every PC 2017
Suzuki Every PC 2017

10,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,725,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi canter 2008
Mitsubishi canter 2008

86,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 950,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota kdh 221 2009
Toyota kdh 221 2009

90,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,150,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu elf 2003
Isuzu elf 2003

123,456 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,925,000

දින 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Lite Ace CR27 1993
Toyota Lite Ace CR27 1993

234,070 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 17
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Unimo lokka 2012
Unimo lokka 2012

77,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 780,000

දින 19
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan 1996
Nissan Caravan 1996

60,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,700,000

දින 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Hiace Shell 1983
Toyota Hiace Shell 1983

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,800,000

දින 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY PA 2016
Suzuki EVERY PA 2016

30,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,450,000

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!