වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 73 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Honda UE-HE7 ACTY 2003
Honda UE-HE7 ACTY 2003

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 650,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KR42 1998
Toyota KR42 1998

199,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,850,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KR42 1998
Toyota KR42 1998

199,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,850,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Honda UE-HE7 ACTY 2003
Honda UE-HE7 ACTY 2003

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 650,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Clipper 2015
Nissan Clipper 2015

22,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,690,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2016
Suzuki Every 2016

22,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,495,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan E25 GX 2007
Nissan Caravan E25 GX 2007

140,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,900,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dyna crew cab 2000
Toyota Dyna crew cab 2000

293,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,300,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Canter 1998
Mitsubishi Canter 1998

384,410 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,900,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Join Safety 2016
Suzuki Every Join Safety 2016

37,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,595,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra supro 2016
Mahindra supro 2016

29,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,400,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Foton BJ1031 2018
Foton BJ1031 2018

0 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,275,000

දින 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota LH 40B 1984
Toyota LH 40B 1984

75,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 650,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF Dump 4HL1 2004
Isuzu ELF Dump 4HL1 2004

92,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,300,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Scrum 2007
Mazda Scrum 2007

95,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,450,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki CARRY TRUCK 2016
Suzuki CARRY TRUCK 2016

28,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,975,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 2007
Toyota KDH 2007

120,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,500,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet 2015
Daihatsu Hijet 2015

26,700 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,625,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu 4HF1 2000
Isuzu 4HF1 2000

9,200 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,190,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mazda Titan 2004
Mazda Titan 2004

190,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,275,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF 1982
Isuzu ELF 1982

440,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,400,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Dimo Batta Ex2 2015
Dimo Batta Ex2 2015

34,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,150,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Clipper PC 2017
Nissan Clipper PC 2017

15,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,690,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Liteace CR 42 1998
Toyota Liteace CR 42 1998

214,358 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,800,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata dimo lokka 2015
Tata dimo lokka 2015

33,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,100,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mercedes-Benz MB 140 D 2000
Mercedes-Benz MB 140 D 2000

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,075,000

දින 19
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2000
Suzuki Every 2000

100,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,475,000

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!