දැන්විම් 61 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Katubedda Galle Road Facing Moratuwa
Katubedda Galle Road Facing Moratuwa

57.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,900,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land | Moratuwa For Sale
Land | Moratuwa For Sale

16.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 395,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Bare land for sale in Moratuwa
Bare land for sale in Moratuwa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,400,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Commercial Land for Sale in Moratuwa
Commercial Land for Sale in Moratuwa

19.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,200,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE IN MORATUWA
LAND FOR SALE IN MORATUWA

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 19,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Bolgoda Lake View
Land in Bolgoda Lake View

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 390,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Egodauyana | Moratuwa - Land LL503
Egodauyana | Moratuwa - Land LL503

140.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,050,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE IN KADURUDUWA, MORATUWA
LAND FOR SALE IN KADURUDUWA, MORATUWA

22.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 390,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Rawathawatta - Land for sale LL542
Rawathawatta - Land for sale LL542

70.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 950,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Valuable Land for Sale in Rawatawatte
Valuable Land for Sale in Rawatawatte

13.28 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Property | Land In Moratuwa
Property | Land In Moratuwa

13.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Commercial Land for Sale at Moratuwa.
Commercial Land for Sale at Moratuwa.

19.25 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 590,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR IMMEDIATE SALE IN MORATUWA
LAND FOR IMMEDIATE SALE IN MORATUWA

11.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 16,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Moratuwa
Land For Sale in Moratuwa

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale - Moratuwa
Land For Sale - Moratuwa

11.25 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 16,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Katubedda - Land for sale LL546
Katubedda - Land for sale LL546

19.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,350,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Waterfront Land for Sale, Moratuwa
Waterfront Land for Sale, Moratuwa

80.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Katubedda Near Campus
Land in Katubedda Near Campus

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 825,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale - Moratuwa
Land For Sale - Moratuwa

34.8 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 925,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - Land with Wood Mill Moratuwa
Land with Wood Mill Moratuwa

8.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale moratuwa
Land for sale moratuwa

40.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Bolgoda lake
Land For Sale in Bolgoda lake

26.09 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 780,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - Residential Land In Moratuwa
Residential Land In Moratuwa

7.8 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 8,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - Colonial house with 140 p land Moratuwa
Colonial house with 140 p land Moratuwa

140.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 140,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 17
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Moratuwa
Land for Sale in Moratuwa

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 17
ඉඩම්-කොළඹ - A Land for sale in Moratuwa
A Land for sale in Moratuwa

12.7 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,318,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!