වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 54 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Moratuwa
Land for Sale in Moratuwa

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 18,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Moratuwa
Land for Sale Moratuwa

46.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 950,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land | Moratuwa For Sale (Lake front )
Land | Moratuwa For Sale (Lake front )

6.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 680,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 19.9 Perches Land for Sale at Moratuwa
19.9 Perches Land for Sale at Moratuwa

19.9 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Moratuwa, Rawathawatta Road.
Land for Sale in Moratuwa, Rawathawatta Road.

16.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 925,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Commercial Land for Sale at Moratumulla, Moratuwa.
Commercial Land for Sale at Moratumulla, Moratuwa.

19.25 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 11,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Moratuwa Land for sale
Moratuwa Land for sale

32.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Moratuwa - Rawathawatta Rd
Land for sale in Moratuwa - Rawathawatta Rd

5.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Katubedda
Land for Sale Katubedda

9.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Regent Land / MORATUWA
Regent Land / MORATUWA

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 355,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Moratuwa
Land for Sale in Moratuwa

17.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Valuable Property for Sale in Rawatawatte, Moratuwa.
Valuable Property for Sale in Rawatawatte, Moratuwa.

13.28 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Rawathawatta Land | for Sale LL542
Rawathawatta Land | for Sale LL542

70.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,050,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Moratuwa
Land for Sale in Moratuwa

103.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Lake front Land in Moratuwa (Bolgoda lake)
Lake front Land in Moratuwa (Bolgoda lake)

30.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Commercial Land for Sale Moratuwa
Commercial Land for Sale Moratuwa

86.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Moratuwa
Land for Sale in Moratuwa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,350,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Katubedda
Land for Sale in Katubedda

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,600,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Moratuwa
Land for Sale in Moratuwa

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-කොළඹ - Commercial Land for Sale - Moratuwa
Commercial Land for Sale - Moratuwa

68.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,200,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - 62 perch land for sale in Moratuwa
62 perch land for sale in Moratuwa

62.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 49,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Katubedda
Land for Sale in Katubedda

13.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - Land Blocks for Sale in Lakeview Garden Moratuwa.
Land Blocks for Sale in Lakeview Garden Moratuwa.

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,250,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - Moratuwa Land | for Sale LL593
Moratuwa Land | for Sale LL593

19.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,550,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Katubedda L0577
Land for Sale - Katubedda L0577

23.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,550,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Moratuwa
Land in Moratuwa

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 895,000 පර්ච් එකකට

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!