වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 56 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Ratmalana
Land for sale in Ratmalana

18.58 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,300,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Moratuwa
Land for sale in Moratuwa

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,100,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Katubedda
Land for sale in Katubedda

7.7 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,100,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Valuable Property for Sale Moratuwa.
Valuable Property for Sale Moratuwa.

13.28 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Bolgoda
Land for sale - Bolgoda

22.6 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Commercial land in Bolgoda lake view
Commercial land in Bolgoda lake view

53.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Residential Land For Sale MORATUWA TOWN
Residential Land For Sale MORATUWA TOWN

5.8 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Rawathawatta | Land for Sale L0542
Rawathawatta | Land for Sale L0542

70.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Angulana
Land for Sale Angulana

22.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land at Moratuwa Rawatha Watta Road
Land at Moratuwa Rawatha Watta Road

6.98 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 950,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Moratuwa
Land for sale in Moratuwa

11.9 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Egodauyana | Moratuwa Land L0503
Egodauyana | Moratuwa Land L0503

140.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Moratuwa | Land L0526
Moratuwa | Land L0526

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 15,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Katubedda | Land L0546
Katubedda | Land L0546

19.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,300,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Moratuwa
Land for sale - Moratuwa

75.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Moratuwa
Land for Sale Moratuwa

13.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 13,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Heart of the town Moratuwa
Heart of the town Moratuwa

70.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 6,500,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale - Katubedda
Land For Sale - Katubedda

20.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,525,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Moratuwa
Land for sale in Moratuwa

8.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 675,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land with old House in Moratuwa
Land with old House in Moratuwa

24.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 16,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land at Moratuwa Town
Land at Moratuwa Town

23.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Moratuwa , Katubedda
Land for sale in Moratuwa , Katubedda

30.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 20,100,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Moratuwa
Land For Sale In Moratuwa

20.4 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,600,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale
Land For Sale

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Rathmalana
Land for sale in Rathmalana

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 825,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Ratmalana
Land for sale in Ratmalana

18.58 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,300,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Moratuwa
Land for sale in Moratuwa

8.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 560,000 පර්ච් එකකට

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!