වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 42 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Moratuwa
Land for Sale in Moratuwa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Moratuwa Lake Vista - Bolgoda
Land in Moratuwa Lake Vista - Bolgoda

13.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 775,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Moratuwa Lake Vista - Bolgoda
Land in Moratuwa Lake Vista - Bolgoda

13.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 775,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Moratuwa
Land For Sale In Moratuwa

23.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land | Moratuwa For Sale
Land | Moratuwa For Sale

17.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 365,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land in the heart of Moratuwa
Land in the heart of Moratuwa

19.75 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,400,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Moratuwa
Land for sale in Moratuwa

15.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 55,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Katubedda
Land in Katubedda

6.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,650,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Moratuwa
Land for Sale in Moratuwa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Bare land in Moratuwa town
Bare land in Moratuwa town

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - A Land for Sale in Bolgoda.
A Land for Sale in Bolgoda.

80.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - Moratuwa |Land | Sale MCP L0503
Moratuwa |Land | Sale MCP L0503

140.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-කොළඹ - Property Land for sale in Moratuwa
Property Land for sale in Moratuwa

19.3 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale at Moratuwa
Land for sale at Moratuwa

12.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,450,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Moratuwa
Land for Sale in Moratuwa

11.75 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 7,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE IN MORATUWA
LAND FOR SALE IN MORATUWA

11.9 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - Old house with land in Moratuwa
Old house with land in Moratuwa

63.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 480,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Katubedda - Moratuwa
Land in Katubedda - Moratuwa

6.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,600,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Moratuwa
Land For Sale in Moratuwa

19.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,200,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Moratuwa
Land in Moratuwa

6.7 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,600,000 පර්ච් එකකට

දින 19
ඉඩම්-කොළඹ - Land at Moratuwa
Land at Moratuwa

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 12,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 20
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Katubedda, Moratuwa
Land in Katubedda, Moratuwa

19.3 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 24
ඉඩම්-කොළඹ - Land behind Moratuwa University
Land behind Moratuwa University

19.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 25
ඉඩම්-කොළඹ - Lake facing land for sale @ moratuwa
Lake facing land for sale @ moratuwa

79.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 26
ඉඩම්-කොළඹ - Lake facing land for sale in Moratuwa
Lake facing land for sale in Moratuwa

79.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 59,250,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 27
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE IN DELTHARA
LAND FOR SALE IN DELTHARA

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 27
ඉඩම්-කොළඹ - BOLGODA LAKE FRONT LAND
BOLGODA LAKE FRONT LAND

79.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!