වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 42 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Moratuwa
Land for sale in Moratuwa

7.75 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Moratuwa
Land for sale in Moratuwa

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Moratuwa
Land for sale in Moratuwa

70.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,000,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE IN BOLGODA- DIGGALA
LAND FOR SALE IN BOLGODA- DIGGALA

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 390,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - High residential land Moratuwa
High residential land Moratuwa

21.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale moratuwa
Land for sale moratuwa

83.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE MORATUWA
LAND FOR SALE MORATUWA

22.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 14,300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-කොළඹ - Land with house in Moratuwa
Land with house in Moratuwa

17.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 13,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Moratuwa
Land in Moratuwa

8.75 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE IN MORATUWA
LAND FOR SALE IN MORATUWA

11.9 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ඉඩම්-කොළඹ - Land with two houses in Moratuwa
Land with two houses in Moratuwa

19.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 47,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 19
ඉඩම්-කොළඹ - Land With House Sale In Moratuwa
Land With House Sale In Moratuwa

25.97 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,175,000 පර්ච් එකකට

දින 20
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Old Galle Road Moratuwa
Land in Old Galle Road Moratuwa

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 20
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Moratuwa
Land for sale Moratuwa

7.67 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,025,000 පර්ච් එකකට

දින 25
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Moratuwa
Land for Sale Moratuwa

6.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 25
ඉඩම්-කොළඹ - Moratuwa |Land | Sale MCP L0503
Moratuwa |Land | Sale MCP L0503

140.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 27
ඉඩම්-කොළඹ - Residential land for sale in moratuwa
Residential land for sale in moratuwa

11.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 27
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Moratuwa
Land for sale Moratuwa

6.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 28
ඉඩම්-කොළඹ - Land in moratuwa
Land in moratuwa

130.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,400,000 පර්ච් එකකට

දින 33
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Moratuwa/Katubedda
Land for sale in Moratuwa/Katubedda

18.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 32,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 33
ඉඩම්-කොළඹ - Land with house for sale in Moratuwa
Land with house for sale in Moratuwa

16.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 34
ඉඩම්-කොළඹ - ගාලු පාරෙන් අගනා ඉඩමක් - Moratuwa
ගාලු පාරෙන් අගනා ඉඩමක් - Moratuwa

6.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,350,000 පර්ච් එකකට

දින 35
ඉඩම්-කොළඹ - Commercial land with building moratuwa
Commercial land with building moratuwa

31.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,000,000 පර්ච් එකකට

දින 35
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale moratuwa, koralawella
Land for sale moratuwa, koralawella

14.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 36
ඉඩම්-කොළඹ - LAND BORDERING BOLGODA RIVER MORATUWA
LAND BORDERING BOLGODA RIVER MORATUWA

57.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 35,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 37

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!