වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 54 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land sale in Moratumulla, Moratuwa
Land sale in Moratumulla, Moratuwa

19.25 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Katubedda
Land For Sale In Katubedda

16.6 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 875,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Moratuwa
Land for Sale Moratuwa

46.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 950,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land | Moratuwa For Sale (Lake front )
Land | Moratuwa For Sale (Lake front )

6.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 680,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - 19.9 Perches Land for Sale at Moratuwa
19.9 Perches Land for Sale at Moratuwa

19.9 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Moratuwa, Rawathawatta Road.
Land for Sale in Moratuwa, Rawathawatta Road.

16.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 925,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Commercial Land for Sale at Moratumulla, Moratuwa.
Commercial Land for Sale at Moratumulla, Moratuwa.

19.25 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 11,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Moratuwa Land for sale
Moratuwa Land for sale

32.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Moratuwa - Rawathawatta Rd
Land for sale in Moratuwa - Rawathawatta Rd

5.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Katubedda
Land for Sale Katubedda

9.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Regent Land / MORATUWA
Regent Land / MORATUWA

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 355,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Moratuwa
Land for Sale in Moratuwa

17.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Valuable Property for Sale in Rawatawatte, Moratuwa.
Valuable Property for Sale in Rawatawatte, Moratuwa.

13.28 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Rawathawatta Land | for Sale LL542
Rawathawatta Land | for Sale LL542

70.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,050,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Moratuwa
Land for Sale in Moratuwa

103.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - Lake front Land in Moratuwa (Bolgoda lake)
Lake front Land in Moratuwa (Bolgoda lake)

30.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-කොළඹ - Commercial Land for Sale Moratuwa
Commercial Land for Sale Moratuwa

86.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Moratuwa
Land for Sale in Moratuwa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,350,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Katubedda
Land for Sale in Katubedda

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,600,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Moratuwa
Land for Sale in Moratuwa

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - Commercial Land for Sale - Moratuwa
Commercial Land for Sale - Moratuwa

68.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,200,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - 62 perch land for sale in Moratuwa
62 perch land for sale in Moratuwa

62.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 49,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Katubedda
Land for Sale in Katubedda

13.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

දින 17
ඉඩම්-කොළඹ - Land Blocks for Sale in Lakeview Garden Moratuwa.
Land Blocks for Sale in Lakeview Garden Moratuwa.

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,250,000 පර්ච් එකකට

දින 17
ඉඩම්-කොළඹ - Moratuwa Land | for Sale LL593
Moratuwa Land | for Sale LL593

19.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,550,000 පර්ච් එකකට

දින 17
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Katubedda L0577
Land for Sale - Katubedda L0577

23.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,550,000 පර්ච් එකකට

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!