වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 59 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Moratuwa
Land for Sale in Moratuwa

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 18,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Near Bolgoda Lake
Land for Sale - Near Bolgoda Lake

7.9 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land with house for sale in Moratuwa
Land with house for sale in Moratuwa

15.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,150,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Moratuwa
Land For Sale in Moratuwa

103.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Lakeside bolgoda land Moratuwa
Lakeside bolgoda land Moratuwa

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 470,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Moratuwa
Land for Sale in Moratuwa

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 18,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land | for sale Moratuwa
Land | for sale Moratuwa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 590,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land In Moratuwa
Land In Moratuwa

13.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE IN KALDEMULLA MORATUWA
LAND FOR SALE IN KALDEMULLA MORATUWA

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 34,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Commercial Land for Sale at Moratumulla
Commercial Land for Sale at Moratumulla

19.25 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 11,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - House for sale in Moratuwa
House for sale in Moratuwa

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 13,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale | L0503 - Egodauyana
Land for Sale | L0503 - Egodauyana

140.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Rawathawatta Land for Sale | L0542
Rawathawatta Land for Sale | L0542

70.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Katubedda Land for Sale | L0546
Katubedda Land for Sale | L0546

19.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,300,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Katubedda Land for Sale | L0577
Katubedda Land for Sale | L0577

23.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,500,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Property for Sale in Rawatawatte.
Property for Sale in Rawatawatte.

13.28 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - 62 perch land for sale in Moratuwa
62 perch land for sale in Moratuwa

62.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 49,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - ගාලු පාර අසල ඉඩමක් විකිණිමට,මොරටුව
ගාලු පාර අසල ඉඩමක් විකිණිමට,මොරටුව

15.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,500,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Moratuwa
Land in Moratuwa

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 895,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - moratuwa laxapathiya LAND FOR SALE
moratuwa laxapathiya LAND FOR SALE

9.43 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Katubadda
Land for sale in Katubadda

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land with House for Sale in Moratuwa
Land with House for Sale in Moratuwa

43.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,450,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale at Moratuwa
Land for sale at Moratuwa

6.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 835,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Moratuwa Katubadda
Land for sale in Moratuwa Katubadda

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,200,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Moratuwa
Land for Sale Moratuwa

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 675,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - Residential Land for Sale in Moratuwa
Residential Land for Sale in Moratuwa

97.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,300,000 පර්ච් එකකට

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!