වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 47 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - 40p Land facing Galle Rd in Moratuwa
40p Land facing Galle Rd in Moratuwa

40.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,200,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land | for sale Moratuwa
Land | for sale Moratuwa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 590,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - 40p Land facing Galle Rd in Moratuwa
40p Land facing Galle Rd in Moratuwa

40.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,200,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land in Katubedda
Land in Katubedda

6.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,650,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Moratuwa
Land for Sale Moratuwa

15.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Moratuwa
Land for Sale in Moratuwa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Bare land in Moratuwa town
Bare land in Moratuwa town

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,300,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Moratuwa land for sale 19.75 perches.
Moratuwa land for sale 19.75 perches.

19.75 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 950,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land with a small house in Moratuwa
Land with a small house in Moratuwa

9.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 5,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Moratuwa | Land L0526
Moratuwa | Land L0526

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 15,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Egodauyana | Moratuwa Land L0503
Egodauyana | Moratuwa Land L0503

140.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Moratuwa , Katubedda
Land for sale in Moratuwa , Katubedda

7.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Moratuwa
Land for sale in Moratuwa

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 44,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land | for sale Moratuwa
Land | for sale Moratuwa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 590,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - 40P BARE LAND ANGULANA MORATUWA
40P BARE LAND ANGULANA MORATUWA

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Moratuwa
Land for Sale in Moratuwa

8.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Moratuwa
Land For Sale in Moratuwa

15.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land | Moratuwa For Sale(lake view)
Land | Moratuwa For Sale(lake view)

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land with House facing Old Galle Road
Land with House facing Old Galle Road

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 18,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Moratuwa.
Land For Sale Moratuwa.

13.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 9,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Katubedda - Moratuwa
Land in Katubedda - Moratuwa

6.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,600,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Moratuwa
Land in Moratuwa

6.7 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,600,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Katubedda Moratuwa.
Land for sale in Katubedda Moratuwa.

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Moratuwa
Land in Moratuwa

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 895,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Katubedda
Land for sale in Katubedda

6.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 835,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - 10 perchers RESIDENTIAL land MORATUWA
10 perchers RESIDENTIAL land MORATUWA

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 5,100,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-කොළඹ - Commercial property for Sale Katubedda
Commercial property for Sale Katubedda

36.64 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,500,000 පර්ච් එකකට

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!