දැන්විම් 59 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - Kp property | House for sale @ Katubedda
Kp property | House for sale @ Katubedda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,800,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Moratuwa
House for sale in Moratuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for sale Moratuwa
House for sale Moratuwa

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 12,800,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House brand New for sale in piliyandala
House brand New for sale in piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,800,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Katubadda
House for sale in Katubadda

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,200,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Brand New Luxury House For Sale Moratuwa
Brand New Luxury House For Sale Moratuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 58,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for Sale Moratuwa
House for Sale Moratuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 26,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - Flat for sale in soysapura Moratuwa
Flat for sale in soysapura Moratuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 6,500,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Moratuwa
House for sale in Moratuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 9,000,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Moratuwa
House For Sale In Moratuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 12,900,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - House For Immediate Sale Moratuwa
House For Immediate Sale Moratuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,500,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - Three Story House in Moratuwa
Three Story House in Moratuwa

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 33,000,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE MORATUWA
HOUSE FOR SALE MORATUWA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - Katubedda brand new house
Katubedda brand new house

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Moratuwa
House for sale in Moratuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,000,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Moratuwa
House For Sale In Moratuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 5,000,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Moratuwa
House for sale in Moratuwa

කාමර: 6, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House @ Katubedda
Kp property | House @ Katubedda

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 38,000,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - 8.18P House & 3BR For Sale in Katubedda
8.18P House & 3BR For Sale in Katubedda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,500,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - House for Sale Moratuwa
House for Sale Moratuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 23,500,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - Two stories House in Moratuwa Uyana Road
Two stories House in Moratuwa Uyana Road

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 20,500,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - House @ Moratuwa
House @ Moratuwa

කාමර: 7, නානකාමර: 5

කොළඹ, නිවාස

රු 56,000,000

දින 15
නිවාස-කොළඹ - Architect designed upstr house Moratuwa
Architect designed upstr house Moratuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,900,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE MORATUWA
HOUSE FOR SALE MORATUWA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE MORATUWA
HOUSE FOR SALE MORATUWA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!