දැන්විම් 60 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - Newly Build House for Sale Piliyandala
Newly Build House for Sale Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 16,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - 4 Bedroom House for Sale in Moratuwa
4 Bedroom House for Sale in Moratuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 35,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Katubedda
House for sale in Katubedda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 9,800,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - එගොඩඋයන නිවසක් විකිනීමට
එගොඩඋයන නිවසක් විකිනීමට

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 8,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House @ Katubedda
Kp property | House @ Katubedda

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 37,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House for sale @ Moratuwa
Kp property | House for sale @ Moratuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Single Story House || Rathmalana
Single Story House || Rathmalana

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for sale in katubedda
House for sale in katubedda

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for Sale Moratuwa
House for Sale Moratuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Two-Story House for Sale in Moratuwa
Two-Story House for Sale in Moratuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for Sale - Moratuwa
House for Sale - Moratuwa

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 40,800,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Moratuwa
House for sale in Moratuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for Sale - Moratuwa
House for Sale - Moratuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Moratuwa
House For Sale In Moratuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 6,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - Three story house for sale in Moratuwa
Three story house for sale in Moratuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 6,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Lakshapathiya
House for sale in Lakshapathiya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - Valuable Property for Sale in Moratuwa
Valuable Property for Sale in Moratuwa

කාමර: 7, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 46,500,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - House for sale Moratuwa
House for sale Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 5,800,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - Newly Build House for Sale Piliyandala
Newly Build House for Sale Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 16,500,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - Antique house for sale in Moratuwa
Antique house for sale in Moratuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 40,000,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Katubedda
House For Sale in Katubedda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 7,500,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - Rawatawatta Upstair House for Sale
Rawatawatta Upstair House for Sale

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Moratuwa.
House for Sale in Moratuwa.

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - House and Land for Sale Moratuwa
House and Land for Sale Moratuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Moratuwa
House for sale in Moratuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 6,500,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Moratuwa
House for Sale in Moratuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 16,500,000

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!