දැන්විම් 53 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - House in Prime Location Moratuwa
House in Prime Location Moratuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 11,250,000

පැය 6
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Uyana Moratuwa
House for sale in Uyana Moratuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 10,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand new house 4 sale in Moratuwa
Brand new house 4 sale in Moratuwa

කාමර: 6, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 49,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Moratuwa
House for Sale in Moratuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 6,800,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Two storied house for sale Moratuwa
Two storied house for sale Moratuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 10,500,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Boarding house for sale in Katubedda
Boarding house for sale in Katubedda

කාමර: 6, නානකාමර: 10+

කොළඹ, නිවාස

රු 16,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - KP property | House @ Moratuwa
KP property | House @ Moratuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 64,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House for sale Moratuwa
House for sale Moratuwa

කාමර: 7, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 17,500,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Moratuwa
House For Sale In Moratuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 8,200,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Ratmalana
House for sale in Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 8,500,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - Luxury house for sale at Rawathawatta
Luxury house for sale at Rawathawatta

කාමර: 4, නානකාමර: 5

කොළඹ, නිවාස

රු 43,000,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - House at kaldamulla Moratuwa
House at kaldamulla Moratuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 10,000,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Moratuwa
House for sale in Moratuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,500,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - Two story House at Moratuwa
Two story House at Moratuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 8,800,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - Luxury house in Moratuwa
Luxury house in Moratuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Moratuwa
House For Sale In Moratuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 46,500,000

දින 16
නිවාස-කොළඹ - House For Sale Moratuwa (4 Bedroom)
House For Sale Moratuwa (4 Bedroom)

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 26,500,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE MORATUWA
HOUSE FOR SALE MORATUWA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 21
නිවාස-කොළඹ - 7 Bedroom | HOUSE Sale Moratuwa
7 Bedroom | HOUSE Sale Moratuwa

කාමර: 7, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 27,500,000

දින 22
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Moratuwa
House For Sale in Moratuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 8,500,000

දින 22
නිවාස-කොළඹ - House For Sale Moratuwa
House For Sale Moratuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 24
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Moratuwa
House for Sale in Moratuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 130,000,000

දින 25
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Moratuwa
House for sale in Moratuwa

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 27
නිවාස-කොළඹ - Modern House for Sale in Katubedda
Modern House for Sale in Katubedda

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 26,500,000

දින 27
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Moratuwa
House for Sale in Moratuwa

කාමර: 7, නානකාමර: 5

කොළඹ, නිවාස

රු 56,000,000

දින 31

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!