දැන්විම් 11 න් 1-11 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Dislin Italian Restaurant In Moratuwa
Dislin Italian Restaurant In Moratuwa

5,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 180,000,000

පැය 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building For Sale In Moratuwa
Building For Sale In Moratuwa

2,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Building for Sale in Moratuwa
Commercial Building for Sale in Moratuwa

1,071 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 16,000,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop in Moratuwa for sale
Shop in Moratuwa for sale

105 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,500,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial property moratuwa
Commercial property moratuwa

60,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 57,500,000

දින 22
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for sale in Moratuwa
Building for sale in Moratuwa

12,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 110,000,000

දින 31
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop For sale In Moratuwa
Shop For sale In Moratuwa

4,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,300,000

දින 31
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building with land for sale in Moratuwa
Building with land for sale in Moratuwa

2,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,000,000

දින 33
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for Sale In Moratuwa
Building for Sale In Moratuwa

6,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 80,000,000

දින 50
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Two Buildings for Sale in Moratuwa
Two Buildings for Sale in Moratuwa

2,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 14,000,000

දින 51
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial property for sale in Panadura
Commercial property for sale in Panadura

1,200 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 11,000,000

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!