දැන්විම් 10 න් 1-10 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Vehicle body Shop for Sale in Moratuwa
Vehicle body Shop for Sale in Moratuwa

2,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 11,900,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Building For Sale Rawathawatte Moratuwa
Commercial Building For Sale Rawathawatte Moratuwa

5,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 77,500,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Saw Mills in Moratuwa (ලි මොලක්)
Saw Mills in Moratuwa (ලි මොලක්)

3,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 23,000,000

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Building for Sale Moratuwa
Commercial Building for Sale Moratuwa

4,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 24,000,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Building for Sale in Moratuwa
Commercial Building for Sale in Moratuwa

4,250 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,000,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Building in Moratuwa
Commercial Building in Moratuwa

2,700 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 28,000,000

දින 21
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for Sale - Moratuwa
Building for Sale - Moratuwa

5,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 38,000,000

දින 39
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Land For Sale - Moratuwa
Land For Sale - Moratuwa

26 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 70,000,000

දින 48
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for Sale - Moratumulla
Building for Sale - Moratumulla

1,300 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 16,500,000

දින 55
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Property For Sale In Moratuwa
Commercial Property For Sale In Moratuwa

3,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 33,000,000

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!