දැන්විම් 8 න් 1-8 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Property for sale Moratuwa
Commercial Property for sale Moratuwa

2,520 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 42,000,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Property for sale in Moratuwa
Property for sale in Moratuwa

5,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 64,800,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Building in Moratuwa
Commercial Building in Moratuwa

681 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,200,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building For Sale - Moratuwa
Building For Sale - Moratuwa

500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,000,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop For Sale Moratuwa
Shop For Sale Moratuwa

2,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 100,000,000

දින 28
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Property For Sale In Moratuwa
Commercial Property For Sale In Moratuwa

4,800 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 17,500,000

දින 32
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Property For Sale In Moratuwa
Commercial Property For Sale In Moratuwa

1,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,000,000

දින 49
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building For Sale In Moratuwa
Building For Sale In Moratuwa

2,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,500,000

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!