දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial property -Moratuwa
Commercial property -Moratuwa

10,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for sale in Moratuwa
Building for sale in Moratuwa

4,350 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 67,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Property For Sale In Moratuwa
Property For Sale In Moratuwa

7,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 37,500,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Property For Sale In Moratuwa
Commercial Property For Sale In Moratuwa

4,320 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 67,000,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Building Sale In Rawathawatta
Commercial Building Sale In Rawathawatta

6,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 77,500,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building For Sale In Moratumulla
Building For Sale In Moratumulla

5,625 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 45,000,000

දින 21
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Building for Sale in Moratuwa
Commercial Building for Sale in Moratuwa

1,071 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 16,000,000

දින 25
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - COMMERCIAL BUILDING SALE IN MORATUWA
COMMERCIAL BUILDING SALE IN MORATUWA

1,800 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 28,000,000

දින 28
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Property for sale Moratuwa
Commercial Property for sale Moratuwa

2,520 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 44,000,000

දින 31
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Shop and house for sale in moratuwa
Shop and house for sale in moratuwa

10 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 10,700,000

දින 31
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Tourist Hotel in Hikkaduwa for Sale
Tourist Hotel in Hikkaduwa for Sale

1,650 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 275,000,000

දින 35
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for sale in Moratuwa
Building for sale in Moratuwa

5,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 42,500,000

දින 49
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Property For Sale Soysapura
Commercial Property For Sale Soysapura

2,200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 32,500,000

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!