වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොණරාගල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මොණරාගල - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

47,365 km

මොණරාගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 290,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මොණරාගල - Honda Activa 2012
Honda Activa 2012

14,200 km

මොණරාගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මොණරාගල - Hero Hunk 2016
Hero Hunk 2016

19,000 km

මොණරාගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මොණරාගල - Hero Hunk 2012
Hero Hunk 2012

70,700 km

මොණරාගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මොණරාගල - Hero Dash 2016
Hero Dash 2016

11,240 km

මොණරාගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මොණරාගල - Hero Maestro Edge Montero Scooty 2018
Hero Maestro Edge Montero Scooty 2018

0 km

මොණරාගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,800

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මොණරාගල - Bajaj Discover 135 2010
Bajaj Discover 135 2010

69,524 km

මොණරාගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මොණරාගල - Hero Hunk 2016
Hero Hunk 2016

25,000 km

මොණරාගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 255,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මොණරාගල - Bajaj Pulsar 150 BCV 2015
Bajaj Pulsar 150 BCV 2015

60,100 km

මොණරාගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 240,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මොණරාගල - Bajaj Pulsar 180 2010
Bajaj Pulsar 180 2010

45,000 km

මොණරාගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මොණරාගල - Bajaj Discover 2012
Bajaj Discover 2012

37,500 km

මොණරාගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මොණරාගල - Bajaj Discover loncin super cub 2005
Bajaj Discover loncin super cub 2005

17,000 km

මොණරාගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 28,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මොණරාගල - Bajaj Discover 135 2010
Bajaj Discover 135 2010

37,000 km

මොණරාගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 25
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මොණරාගල - Hero Hunk 2014
Hero Hunk 2014

16,000 km

මොණරාගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 27
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මොණරාගල - TVS Apache 150 2006
TVS Apache 150 2006

40,763 km

මොණරාගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 31
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මොණරාගල - Suzuki GN 125 H 2016
Suzuki GN 125 H 2016

29,000 km

මොණරාගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

දින 32
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මොණරාගල - Hero Hunk uf 2008
Hero Hunk uf 2008

39,700 km

මොණරාගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 33
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මොණරාගල - Yamaha FZ S 2011
Yamaha FZ S 2011

22,485 km

මොණරාගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 35
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මොණරාගල - Bajaj CT100 2016
Bajaj CT100 2016

27,300 km

මොණරාගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 35
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මොණරාගල - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

16,000 km

මොණරාගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 178,000

දින 40
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මොණරාගල - Bajaj Discover 2012
Bajaj Discover 2012

24,800 km

මොණරාගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 43
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මොණරාගල - TVS Apache Apachi 160 2011
TVS Apache Apachi 160 2011

62,000 km

මොණරාගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 122,000

දින 44
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මොණරාගල - Bajaj Discover discawar 135 2009
Bajaj Discover discawar 135 2009

56,700 km

මොණරාගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 45
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මොණරාගල - Honda XLR XLR125 1999
Honda XLR XLR125 1999

75,000 km

මොණරාගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 46
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මොණරාගල - Bajaj Discover 125 2014
Bajaj Discover 125 2014

33,343 km

මොණරාගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,000

දින 52

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!