දැන්විම් 7 න් 1-7 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මැදවච්චිය හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Store Keeper - Medawachchiya
Store Keeper - Medawachchiya

R.S.Wickramasingha & Company (Pvt) Ltd

රු 40,000 - 50,000

අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - නිෂ්පාදන අංශ සේවක - මැදවච්චිය
නිෂ්පාදන අංශ සේවක - මැදවච්චිය

Sakya Sincere Domestic job supplier

රු 30,000 - 42,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - කාර්යාල කාර්ය සහයක - මෙදවචිය
කාර්යාල කාර්ය සහයක - මෙදවචිය

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 17,500 - 25,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள் - மதவாச்சி
உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள் - மதவாச்சி

S M C Holdings

රු 38,000 - 42,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - නිෂ්පාදන අංශ සේවක - මැදවච්චිය
නිෂ්පාදන අංශ සේවක - මැදවච්චිය

Recruitment Company

රු 30,000 - 42,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 34
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සැහැල්ලු හා බර රියදුරන් - මැදවච්චිය
සැහැල්ලු හා බර රියදුරන් - මැදවච්චිය

D/L TRANSPOTR COMPANY

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 35
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Training Manager - Medawachchiya
Training Manager - Medawachchiya

Asia Group & Ruvisia Advertising

රු 65,000 - 100,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 38

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!