දැන්විම් 6 න් 1-6 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මැදවච්චිය හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - නිෂ්පාදන අංශ ස‌ේවකයින්-මැදවච්චිය
නිෂ්පාදන අංශ ස‌ේවකයින්-මැදවච්චිය

kithlanka

රු 35,000 - 55,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සහාය සුපරීක්ෂක - මේදවච්චිය
සහාය සුපරීක්ෂක - මේදවච්චිය

Granton international

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සුපරීක්ෂක - මැදවච්චිය
සුපරීක්ෂක - මැදවච්චිය

Optimo International

රු 40,000 - 45,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සුපරීක්ෂක - මැදවච්චිය
සුපරීක්ෂක - මැදවච්චිය

optimo international

රු 35,000 - 44,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
සහකාර කලමනාකරු - මැදවච්චිය

DMI International

රු 20,000 - 75,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 34
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සහය සුපරික්ෂක - මැදවච්චිය
සහය සුපරික්ෂක - මැදවච්චිය

optimo international

රු 31,500 - 45,500

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!