වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 296 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - FAW Crew Cab 2015
FAW Crew Cab 2015

42,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,790,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Suzuki Every van 2016
Suzuki Every van 2016

14,681 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,950,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Mercedes-Benz VITO,VAN,Extralong 2017
Mercedes-Benz VITO,VAN,Extralong 2017

16,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 9,900,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota Townace 1990
Toyota Townace 1990

300,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,875,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Tata ACE Xpress 2015
Tata ACE Xpress 2015

70,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,300,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Dimo Batta Tata 2012
Dimo Batta Tata 2012

50,100 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 780,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Mitsubishi Van 1995
Mitsubishi Van 1995

180,000 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,675,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Eicher 1110 2014
Eicher 1110 2014

100,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,700,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Mahindra maximo plus 2017
Mahindra maximo plus 2017

16,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,190,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota CR36 TOWN ACE 1991
Toyota CR36 TOWN ACE 1991

147,000 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,690,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - JAC 10.6 Truck Lorry 2018
JAC 10.6 Truck Lorry 2018

0 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,695,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota Dolphin Hiroof 123 1997
Toyota Dolphin Hiroof 123 1997

253,652 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,975,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Mahindra Maximo Plus VX 2015
Mahindra Maximo Plus VX 2015

37,500 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,150,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota KDH Super GL 201 2014
Toyota KDH Super GL 201 2014

60,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,475,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Isuzu Tipper 1Cube 1980
Isuzu Tipper 1Cube 1980

1,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,200,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Mazda brawny 1993
Mazda brawny 1993

50,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,200,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Tata Dimo Lokka 2012
Tata Dimo Lokka 2012

71,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota Dolphin 1991
Toyota Dolphin 1991

400,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,175,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland Tipper 2007
Ashok Leyland Tipper 2007

85,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,950,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Nissan Caravan QD32 1999
Nissan Caravan QD32 1999

217,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,200,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Micro Loader 2015
Micro Loader 2015

2,476 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,025,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota DYNA LORRY 1995
Toyota DYNA LORRY 1995

342,589 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,390,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Isuzu Lorry 2010
Isuzu Lorry 2010

200,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Tata Tiper 2017
Tata Tiper 2017

30,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,900,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Mitsubishi Canter Tipper 2000
Mitsubishi Canter Tipper 2000

210,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,150,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Mazda Browni 1993
Mazda Browni 1993

19,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,900,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - JAC Full body 14'5 2017
JAC Full body 14'5 2017

23,000 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,950,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!