වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 305 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota KDH 221 2015
Toyota KDH 221 2015

110,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,700,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota KR42 1998
Toyota KR42 1998

200,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,525,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland Tipper 2017
Ashok Leyland Tipper 2017

200 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,950,000

විනාඩි 36
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland Boss 2017
Ashok Leyland Boss 2017

0 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,860,000

පැය 1 යි
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota Hiace 1993
Toyota Hiace 1993

397,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota Townace 1997
Toyota Townace 1997

150,000 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,425,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Mitsubishi Canter 10.5 1989
Mitsubishi Canter 10.5 1989

200,000 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,300,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - JAC Lorry 14.5 2011
JAC Lorry 14.5 2011

80,000 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,350,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota Dolphin 119 1995
Toyota Dolphin 119 1995

378,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,850,000

පැය 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota LH113 1994
Toyota LH113 1994

234,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,850,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Nissan VANETTE 2000
Nissan VANETTE 2000

198,542 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,890,000

පැය 7
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota KDH 221 2015
Toyota KDH 221 2015

110,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,700,000

පැය 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Mazda Bongo Lion face 2002
Mazda Bongo Lion face 2002

271,435 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,950,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland Tipper 2013
Ashok Leyland Tipper 2013

18,500 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,675,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Isuzu Crew Cab 2001
Isuzu Crew Cab 2001

155,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,590,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Hyundai H100 2004
Hyundai H100 2004

100,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,900,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Tata DIMO LOKKA 2015
Tata DIMO LOKKA 2015

32,749 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,775,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota TOWN ACE 1990
Toyota TOWN ACE 1990

446,591 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,740,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota shell lh61v 1989
Toyota shell lh61v 1989

25,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,475,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland Viking 2017
Ashok Leyland Viking 2017

120,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,800,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Suzuki Every 2001
Suzuki Every 2001

92,200 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,575,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Mahindra Bolero 2016
Mahindra Bolero 2016

16,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,840,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Isuzu townace 1995
Isuzu townace 1995

260,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Isuzu TLD26 1988
Isuzu TLD26 1988

200,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,100,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland Hyva G45 2012
Ashok Leyland Hyva G45 2012

124,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,580,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota Liteace 1990
Toyota Liteace 1990

300,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota LITE ACE CM36 1991
Toyota LITE ACE CM36 1991

175,000 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,775,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!