වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 367 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota Shell Hiace 1987
Toyota Shell Hiace 1987

768,740 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,427,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Suzuki Every 2001
Suzuki Every 2001

68,560 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,520,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - JAC Crew Cab full Body 2018
JAC Crew Cab full Body 2018

0 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,350,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota Shell Hiace 1987
Toyota Shell Hiace 1987

768,740 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,427,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Suzuki Every PC 2015
Suzuki Every PC 2015

3,500 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,590,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Mazda Bongo 1992
Mazda Bongo 1992

175,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,900,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Dimo Batta Tata 2013
Dimo Batta Tata 2013

47,100 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 960,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Nissan Caravan E24 / TD27 1994
Nissan Caravan E24 / TD27 1994

275,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,800,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Dimo Batta Tata 2012
Dimo Batta Tata 2012

88,000 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 695,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland Tipper 2005
Ashok Leyland Tipper 2005

475,175 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,825,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Daihatsu Hijet 2002
Daihatsu Hijet 2002

140,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,510,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Nissan VRG 1982
Nissan VRG 1982

87,545 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 985,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Isuzu NPR LORRY 1999
Isuzu NPR LORRY 1999

227,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,475,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - JAC 14'5 Full Body 2013
JAC 14'5 Full Body 2013

95,000 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,375,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland Comet Bus 1994
Ashok Leyland Comet Bus 1994

100,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota Coaster 1988
Toyota Coaster 1988

50,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,000,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota Dolphin LH113 Van 1991
Toyota Dolphin LH113 Van 1991

180,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,800,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota 201 2014
Toyota 201 2014

35,000 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,650,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota Liteace petrol 2015
Toyota Liteace petrol 2015

60,000 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,350,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Nissan VANET 4 DOORS 1991
Nissan VANET 4 DOORS 1991

147,000 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,490,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland Tipper - 3 Cub 2005
Ashok Leyland Tipper - 3 Cub 2005

5,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,700,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Suzuki CARRY BUDDY TRUCK 2017
Suzuki CARRY BUDDY TRUCK 2017

0 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,075,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota KDH 2007
Toyota KDH 2007

135,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,500,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota Townace Lotto CR27 1995
Toyota Townace Lotto CR27 1995

140,320 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,875,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Nissan vanette 1986
Nissan vanette 1986

150,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 660,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Tata Dimo Batta 2011
Tata Dimo Batta 2011

10,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,077,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!