වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 302 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota KDH Supper GL 2014
Toyota KDH Supper GL 2014

61,000 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,650,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Nissan Caravan E25 2008
Nissan Caravan E25 2008

115,750 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,975,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Mahindra Maximo Plus 2015
Mahindra Maximo Plus 2015

40,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,200,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Tata Tipper 2011
Tata Tipper 2011

120,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,400,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota dayana 2000
Toyota dayana 2000

110,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,825,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota LH113 (Dolphin) 1995
Toyota LH113 (Dolphin) 1995

267,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,250,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota crwe ceb 1991
Toyota crwe ceb 1991

350,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,235,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Isuzu Tiper 1997
Isuzu Tiper 1997

50,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,350,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland VIKING 2002
Ashok Leyland VIKING 2002

90,333 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,340,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota TOWN ACE 1988
Toyota TOWN ACE 1988

373,019 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,645,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland Fuel Bowser 2018
Ashok Leyland Fuel Bowser 2018

0 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,225,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland DOST container 2018
Ashok Leyland DOST container 2018

0 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,250,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland 1612 super gold 2010
Ashok Leyland 1612 super gold 2010

400,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,560,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota KDH 200 2007
Toyota KDH 200 2007

265,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,750,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland Comment Super 1979
Ashok Leyland Comment Super 1979

500,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,335,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland FORCE CARAVAN 2012
Ashok Leyland FORCE CARAVAN 2012

46,000 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,875,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland Fullbody Truck 2018
Ashok Leyland Fullbody Truck 2018

440 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,850,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota DOLPINE GL 1999
Toyota DOLPINE GL 1999

190,000 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,690,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Isuzu Bowser GiGa 2014
Isuzu Bowser GiGa 2014

80,000 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,500,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland Dost Mini Truck 2015
Ashok Leyland Dost Mini Truck 2015

18,000 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Isuzu FARGO 1993
Isuzu FARGO 1993

192,892 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,390,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota 119 1998
Toyota 119 1998

198,000 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,860,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Isuzu NKR 14.5 ft lorry 1992
Isuzu NKR 14.5 ft lorry 1992

150,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,550,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota Dolfin 1991
Toyota Dolfin 1991

338,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,450,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Tata 407 City Ride 2010
Tata 407 City Ride 2010

110,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,425,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland Viking 2002
Ashok Leyland Viking 2002

60,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,050,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Tata dimo batta 2015
Tata dimo batta 2015

41,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,100,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!