වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 369 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Tata 1615 2012
Tata 1615 2012

110,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,050,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Isuzu ELF 150 2004
Isuzu ELF 150 2004

140,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,950,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Isuzu ELF350 1993
Isuzu ELF350 1993

263,009 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,850,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland Harf Body 2011
Ashok Leyland Harf Body 2011

100,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,900,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Suzuki Every Auto 2008
Suzuki Every Auto 2008

85,000 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,025,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Mahindra Maximo 2011
Mahindra Maximo 2011

26,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 875,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota Hiace 1989
Toyota Hiace 1989

600,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,800,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland 2516 2009
Ashok Leyland 2516 2009

315,828 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,300,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland Tourus 2516 2008
Ashok Leyland Tourus 2516 2008

218,786 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,300,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland Tusker 1994
Ashok Leyland Tusker 1994

45,889 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 750,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Tata 1615 1996
Tata 1615 1996

214,857 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,800,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Mitsubishi Canter 1982
Mitsubishi Canter 1982

263,009 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,700,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Tata 3 Cube 2010
Tata 3 Cube 2010

100,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,450,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Foton 4JB1 ISUZU 10'5 2017
Foton 4JB1 ISUZU 10'5 2017

5,000 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,175,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland Ruby 2010
Ashok Leyland Ruby 2010

200,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,525,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota Town Ace CR 27 1991
Toyota Town Ace CR 27 1991

140,000 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,775,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota KR42 3C CONVERTED 1998
Toyota KR42 3C CONVERTED 1998

147,000 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,790,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota REGUISE ACE AUTO 1998
Toyota REGUISE ACE AUTO 1998

190,000 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,190,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Nissan SERINA DIESEL 1998
Nissan SERINA DIESEL 1998

178,000 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,790,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Toyota Dolpin Lh113 1995
Toyota Dolpin Lh113 1995

300,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,350,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland Sheet 54 viking 2014
Ashok Leyland Sheet 54 viking 2014

140,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 18,000,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Isuzu ELF 350 Truck 1994
Isuzu ELF 350 Truck 1994

250,000 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,900,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Tata Dimo batta 2012
Tata Dimo batta 2012

41,300 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 795,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Tata Dimo Lokka 2014
Tata Dimo Lokka 2014

58,500 km

මාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,450,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Isuzu FARGO 1986
Isuzu FARGO 1986

133,107 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,100,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Suzuki Every F/Join 2017
Suzuki Every F/Join 2017

0 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,875,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතර - Ashok Leyland Boss 2017
Ashok Leyland Boss 2017

0 km

සාමාජිකයාමාතර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,860,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!