වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 967 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy Grand (Used)
Samsung Galaxy Grand (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J6+ (Used)
Samsung Galaxy J6+ (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 27,990

පැය 2
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Nova 3i (Used)
Huawei Nova 3i (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 37,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y3 2017 (Used)
Huawei Y3 2017 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-මාතර - Micromax Canvas Spark Plus (Used)
Micromax Canvas Spark Plus (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

පැය 3
ජංගම දුරකථන-මාතර - HTC Desire 628 (Used)
HTC Desire 628 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-මාතර - Nokia 1 (Used)
Nokia 1 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

පැය 4
ජංගම දුරකථන-මාතර - Nokia 1 (Used)
Nokia 1 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

පැය 4
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy Y duos ii (Used)
Samsung Galaxy Y duos ii (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 5,500

පැය 4
ජංගම දුරකථන-මාතර - Nokia 3.1 (Used)
Nokia 3.1 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

පැය 4
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y3 (Used)
Huawei Y3 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

පැය 4
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 4S 64GB (Used)
Apple iPhone 4S 64GB (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 10,500

පැය 5
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy A7 (Used)
Samsung Galaxy A7 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

පැය 5
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy S5 (Used)
Samsung Galaxy S5 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

පැය 5
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J7 2015 (Used)
Samsung Galaxy J7 2015 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

පැය 6
ජංගම දුරකථන-මාතර - HTC Desire 826 (Used)
HTC Desire 826 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

පැය 6
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei P9 (Used)
Huawei P9 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 26,000

පැය 7
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy On7 Pro 2016 Gold (Used)
Samsung Galaxy On7 Pro 2016 Gold (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

පැය 7
ජංගම දුරකථන-මාතර - China Mobile Symphony B22 (Used)
China Mobile Symphony B22 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 950

පැය 8
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J7 Prime (Used)
Samsung Galaxy J7 Prime (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

පැය 9
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy Core Used (Used)
Samsung Galaxy Core Used (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

පැය 9
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei GR5 2017 Dual camera (Used)
Huawei GR5 2017 Dual camera (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

පැය 9
ජංගම දුරකථන-මාතර - Vivo Y85 (Used)
Vivo Y85 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 35,000

පැය 10
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y6 (Used)
Huawei Y6 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

පැය 11
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 6S 16 GB (Used)
Apple iPhone 6S 16 GB (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 28,500

පැය 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!