දැන්විම් 174 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ඉඩම්

ඉඩම්-මාතර - Land for sale Matara
Land for sale Matara

12.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 2,950,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-මාතර - Land For Sale In Mirissa
Land For Sale In Mirissa

60.0 පර්චස්

සාමාජිකයාමාතර, ඉඩම්

රු 245,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-මාතර - Residential Land Matara
Residential Land Matara

13.5 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 525,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-මාතර - Land For Sale in Dickwella
Land For Sale in Dickwella

66.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-මාතර - Land for Sale in Matara
Land for Sale in Matara

440.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 5,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-මාතර - Land for sale - Dikwella
Land for sale - Dikwella

130.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-මාතර - Land For Sale Mirissa
Land For Sale Mirissa

25.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-මාතර - Land & house for sale kamburupitiya
Land & house for sale kamburupitiya

70.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 9,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-මාතර - අක්කර 10 තේ ඉඩම විකිණීමට ඇත - අකුරැස්ස
අක්කර 10 තේ ඉඩම විකිණීමට ඇත - අකුරැස්ස

10.0 අක්කර

මාතර, ඉඩම්

රු 45,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-මාතර - Land for Sale in Kadawadhuwa
Land for Sale in Kadawadhuwa

38.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 60,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-මාතර - Land Property for Sale in Matara.
Land Property for Sale in Matara.

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයාමාතර, ඉඩම්

රු 5,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-මාතර - තෙලිජ්ජව්ල,කුරුදු ඉඩමක් විකිනිමට ඇත.
තෙලිජ්ජව්ල,කුරුදු ඉඩමක් විකිනිමට ඇත.

76.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 170,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-මාතර - Land for sale in Hiriketiya
Land for sale in Hiriketiya

10.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 15,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-මාතර - තේ ඉඩමක් විකිණීමට - අකුරැස්ස
තේ ඉඩමක් විකිණීමට - අකුරැස්ස

1.0 අක්කර

මාතර, ඉඩම්

රු 2,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-මාතර - Valuable land sale from Mirissa beach
Valuable land sale from Mirissa beach

40.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 80,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-මාතර - ඉඩමක් විකිණීමට දික්වැල්ල
ඉඩමක් විකිණීමට දික්වැල්ල

40.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 1,900,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-මාතර - Mirissa cheap 20P Land - Weligama
Mirissa cheap 20P Land - Weligama

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාමාතර, ඉඩම්

රු 245,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-මාතර - Land for sale Matara
Land for sale Matara

12.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 2,950,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-මාතර - Land for sale - Matara
Land for sale - Matara

14.5 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-මාතර - Land In Kubalgama for sale
Land In Kubalgama for sale

10.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-මාතර - Commercial Land Matara - MCP683
Commercial Land Matara - MCP683

18.5 පර්චස්

සාමාජිකයාමාතර, ඉඩම්

රු 125,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-මාතර - 8 acre land for sale in Mirissa
8 acre land for sale in Mirissa

8.0 අක්කර

සාමාජිකයාමාතර, ඉඩම්

රු 352,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-මාතර - Land For Sale in Kamburupitiya
Land For Sale in Kamburupitiya

4.0 අක්කර

මාතර, ඉඩම්

රු 50,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-මාතර - Land for sale in Kamburugamuwa
Land for sale in Kamburugamuwa

10.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 80,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-මාතර - Land for Sale in Hakmana
Land for Sale in Hakmana

10.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 65,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-මාතර - Land for Sale in Thihagoda
Land for Sale in Thihagoda

9.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!