දැන්විම් 147 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ඉඩම්

ඉඩම්-මාතර - Land for sale in Matara
Land for sale in Matara

10.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 620,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-මාතර - Land for Sale in Matara (Walgama)
Land for Sale in Matara (Walgama)

17.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-මාතර - BEACH FRONT 71 P SALE AT MATARA
BEACH FRONT 71 P SALE AT MATARA

71.0 පර්චස්

සාමාජිකයාමාතර, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-මාතර - Land For Sale Kamburugama
Land For Sale Kamburugama

63.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 725,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-මාතර - Land for Sale in Weligama
Land for Sale in Weligama

33.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

පැය 6
ඉඩම්-මාතර - Land For Sale In Matara
Land For Sale In Matara

20.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 135,000 පර්ච් එකකට

පැය 7
ඉඩම්-මාතර - Land with house in Hakmana
Land with house in Hakmana

80.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 80,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-මාතර - Land and house for sale in Kamburupitiya
Land and house for sale in Kamburupitiya

67.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-මාතර - Land For Sale In Kamburupitiya
Land For Sale In Kamburupitiya

40.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 105,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-මාතර - Land in Matara
Land in Matara

10.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-මාතර - Land For Sale in Kumbalgama,Weligama.
Land For Sale in Kumbalgama,Weligama.

10.5 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 8,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-මාතර - Mirissa | Land MCP L0514
Mirissa | Land MCP L0514

320.0 පර්චස්

සාමාජිකයාමාතර, ඉඩම්

රු 1,100,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-මාතර - Land in Kekanadura
Land in Kekanadura

14.55 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 1,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-මාතර - 133 P FACING BEACH SALE AT DEVENDARA
133 P FACING BEACH SALE AT DEVENDARA

133.0 පර්චස්

සාමාජිකයාමාතර, ඉඩම්

රු 340,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-මාතර - Land for Sell Matara
Land for Sell Matara

15.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 215,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-මාතර - Land for Sale in Thalpawila
Land for Sale in Thalpawila

120.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 260,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-මාතර - Land For Sale in Weligama
Land For Sale in Weligama

21.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 20,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-මාතර - Land with a house in Akuressa
Land with a house in Akuressa

25.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 192,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-මාතර - Land for sale in Matara
Land for sale in Matara

10.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 620,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-මාතර - කුරැදු වගාකල ඉඩම අතුරලිය
කුරැදු වගාකල ඉඩම අතුරලිය

2.0 අක්කර

මාතර, ඉඩම්

රු 5,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-මාතර - Lands for sale in Morawake
Lands for sale in Morawake

46.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 12,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-මාතර - Land For Sale In Matara
Land For Sale In Matara

44.44 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 10,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-මාතර - Land for Sale in Fort Matara
Land for Sale in Fort Matara

18.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 875,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-මාතර - Land For Sale In Weligama
Land For Sale In Weligama

10.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-මාතර - මාකාවිට වැව අසලින් පදිංචියට ඉඩමක්
මාකාවිට වැව අසලින් පදිංචියට ඉඩමක්

11.2 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-මාතර - පරිසරයක පිහිටි අගනා බිම් කොටස තල්පාවිල
පරිසරයක පිහිටි අගනා බිම් කොටස තල්පාවිල

8.86 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 265,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-මාතර - Land for Sale in Weligama
Land for Sale in Weligama

15.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!