දැන්විම් 191 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ඉඩම්

ඉඩම්-මාතර - Land For Sale Matara
Land For Sale Matara

10.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 1,300,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-මාතර - Land for sale in - Matara
Land for sale in - Matara

38.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 3,200,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-මාතර - Facing River Land For Sale - Matale
Facing River Land For Sale - Matale

18.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-මාතර - TEA LAND FOR SALE IN PITABEDDARA
TEA LAND FOR SALE IN PITABEDDARA

1.0 අක්කර

මාතර, ඉඩම්

රු 1,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-මාතර - Land in dikwalla
Land in dikwalla

15.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 1,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-මාතර - Multi-purpose land for sale - Matara
Multi-purpose land for sale - Matara

218.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 15,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-මාතර - Land for Sale in - Akuressa
Land for Sale in - Akuressa

10.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 17,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-මාතර - Land for sale - Matara
Land for sale - Matara

150.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 3,900,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-මාතර - Land for Sale Matara
Land for Sale Matara

27.91 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-මාතර - Land For Sale In Matara
Land For Sale In Matara

21.79 අක්කර

මාතර, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-මාතර - Land For sale in - Matara
Land For sale in - Matara

11.11 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 460,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-මාතර - Land for Sale Near Matara Kamburugamuwa
Land for Sale Near Matara Kamburugamuwa

18.5 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 95,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-මාතර - Commercial Land sale near Mirissa
Commercial Land sale near Mirissa

47.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 100,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-මාතර - Land for sale - Matara
Land for sale - Matara

28.5 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-මාතර - LANDS FOR SALE IN MATARA
LANDS FOR SALE IN MATARA

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාමාතර, ඉඩම්

රු 79,500 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-මාතර - අගනා තේ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත - Deniyaya
අගනා තේ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත - Deniyaya

1.0 අක්කර

මාතර, ඉඩම්

රු 2,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-මාතර - Land in Hadinawatta , Sulthanagoda
Land in Hadinawatta , Sulthanagoda

82.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 130,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-මාතර - Land in weligama
Land in weligama

8.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-මාතර - Land for Sale -Sulthanagoda - Matara
Land for Sale -Sulthanagoda - Matara

25.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-මාතර - Land for sale directly located at the beach of Weligama!
Land for sale directly located at the beach of Weligama!

60.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-මාතර - 8 acre land for sale in Mirissa
8 acre land for sale in Mirissa

8.0 අක්කර

සාමාජිකයාමාතර, ඉඩම්

රු 352,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-මාතර - Land for Sale - Kaburugamauwa
Land for Sale - Kaburugamauwa

11.7 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-මාතර - Land For Sale in Weligama
Land For Sale in Weligama

25.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-මාතර - Land in Kamburupitiya
Land in Kamburupitiya

45.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 4,950,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-මාතර - Land for sale-Mirissa
Land for sale-Mirissa

25.8 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 25,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-මාතර - Commercial Land For Sale - Akuressa
Commercial Land For Sale - Akuressa

30.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-මාතර - Land For Sale in Matara
Land For Sale in Matara

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාමාතර, ඉඩම්

රු 65,000 පර්ච් එකකට

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!