වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 61 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Assistant Cook - Weligama
Assistant Cook - Weligama

Indian Gate Family Restaurant

රු 28,000 - 35,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Waiter - Weligama
Waiter - Weligama

Indian Gate Family Restaurant

රු 21,000 - 25,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - ගිණුම් සහායක - මාතර
ගිණුම් සහායක - මාතර

තමළු සමුහ ව්‍යාපාරය

රු 22,000 - 38,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Office Assistant - Matara
Office Assistant - Matara

Lanka Ashok Leyland Plc

රු 15,000 - 20,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - හොටෙල් කාමර සහායක - මාතර
හොටෙල් කාමර සහායක - මාතර

DL groups

රු 25,000 - 40,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Promotion Assistant Manager - Matara
Promotion Assistant Manager - Matara

optimo international

රු 30,000 - 55,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
Type Setting Operator - Akuressa

Ocean Graphics

රු 12,500 - 14,500

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - කලමනාකරු - මාතර
කලමනාකරු - මාතර

granton international

රු 55,000 - 65,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
Customer Care Executive - Matara

Water Front - Mirissa

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - පුහුණු සුපරීක්ෂක (කාන්තා /පිරිමි)- මාතර
පුහුණු සුපරීක්ෂක (කාන්තා /පිරිමි)- මාතර

DMI (PVT) LTD

රු 32,000 - 36,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Waiter - Weligama
Waiter - Weligama

Aloha Home&Kitchen

රු 20,000 - 30,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Sales Executive - Matara
Sales Executive - Matara

Etisalat Sri Lanka

රු 30,000 - 50,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Computer Operator (Female) - Matara
Computer Operator (Female) - Matara

Nilmini Copy Bureau

රු 12,500 - 13,500

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Marketing Executives (Fixed Deposits)
Marketing Executives (Fixed Deposits)

Commercial Leasing & Finance PLC

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - සහාය කලමනාකරු - අකුරැස්ස
සහාය කලමනාකරු - අකුරැස්ස

innovage international

රු 28,000 - 46,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Crew Member - Matara
Crew Member - Matara

Gamma PizzaKraft Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
Chef - Weligama

Lost Indigo

රු 40,000 - 60,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Sales Representative - Matara
Sales Representative - Matara

Berner

රු 35,000 - 60,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
Barista Cum Waiter for Cafe - Midigama

Lost Indigo

රු 20,000 - 25,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
Sales Representative - Kamburupitiya

Wickramarachchi Distributors (PVT)LTD

රු 17,000 - 25,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශාඛා අලෙවි නිලධාරී - මාතර

The Battery Shop

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - කාර්යාල නිළධාරිනියන්
කාර්යාල නිළධාරිනියන්

PRIVATE POSTER

රු 18,000 - 30,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Delivery Drivers - Matara
Delivery Drivers - Matara

Daraz.lk

රු 18,000 - 30,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
Chef - Weligama

Expanding Resto

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
Hotel Manager - Weligama

JJ's Hostel Mirissa

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!