වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 82 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි නිවාස

නිවාස-මාතර - House for sale in Matara
House for sale in Matara

කාමර: 4, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 13,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-මාතර - House for sale in Matara
House for sale in Matara

කාමර: 4, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 13,500,000

නිවාස-මාතර - House for sale in Matara
House for sale in Matara

කාමර: 3, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 12,500,000

දින 1
නිවාස-මාතර - House for sale in Matara
House for sale in Matara

කාමර: 5, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 13,500,000

දින 1
නිවාස-මාතර - House for sale in Matara
House for sale in Matara

කාමර: 6, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 9,000,000

දින 1
නිවාස-මාතර - House For Sale
House For Sale

කාමර: 6, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 15,000,000

දින 1
නිවාස-මාතර - House For Sale - Matara
House For Sale - Matara

කාමර: 5, නානකාමර: 3

මාතර, නිවාස

රු 45,000,000

දින 1
නිවාස-මාතර - House for sale in Matara
House for sale in Matara

කාමර: 3, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 11,500,000

දින 3
නිවාස-මාතර - House For Sale Hakmana
House For Sale Hakmana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 2,300,000

දින 4
නිවාස-මාතර - House For Sale In Puhulwalla
House For Sale In Puhulwalla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 9,000,000

දින 4
නිවාස-මාතර - House For Sale - Matara
House For Sale - Matara

කාමර: 2, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 3,700,000

දින 4
නිවාස-මාතර - New House in Matara Kuruduwatta
New House in Matara Kuruduwatta

කාමර: 3, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 5,400,000

දින 5
නිවාස-මාතර - House for sale - Weligama
House for sale - Weligama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 5,500,000

දින 5
නිවාස-මාතර - House for sale - Matara
House for sale - Matara

කාමර: 3, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 5,600,000

දින 5
නිවාස-මාතර - මාතරින් අගනා නිවසක් හා ඉඩමක් විකිණීමට
මාතරින් අගනා නිවසක් හා ඉඩමක් විකිණීමට

කාමර: 6, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 28,500,000

දින 6
නිවාස-මාතර - දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට මාතර
දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට මාතර

කාමර: 7, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 12,500,000

දින 8
නිවාස-මාතර - House for sale in Matara
House for sale in Matara

කාමර: 5, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 4,500,000

දින 8
නිවාස-මාතර - House for sale - Dehigaspe
House for sale - Dehigaspe

කාමර: 6, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 11,500,000

දින 8
නිවාස-මාතර - House For Sale - Matara
House For Sale - Matara

කාමර: 3, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 3,700,000

දින 10
නිවාස-මාතර - House for sale in Akuressa
House for sale in Akuressa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 6,000,000

දින 10
නිවාස-මාතර - නිවසක් විකිණීමට - මාතර
නිවසක් විකිණීමට - මාතර

කාමර: 3, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 6,200,000

දින 13
නිවාස-මාතර - House for Sale in Telijjawila
House for Sale in Telijjawila

කාමර: 2, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 25,000,000

දින 15
නිවාස-මාතර - House for Sale in matara
House for Sale in matara

කාමර: 3, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 5,500,000

දින 17
නිවාස-මාතර - House For Sale akuressa
House For Sale akuressa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 2,500,000

දින 19
නිවාස-මාතර - House For Sale In Matara
House For Sale In Matara

කාමර: 4, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 35,000,000

දින 21
නිවාස-මාතර - House For Sale In Weligama
House For Sale In Weligama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 3,500,000

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!