දැන්විම් 69 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි නිවාස

නිවාස-මාතර - House for Sale in Matara
House for Sale in Matara

කාමර: 4, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 5,000,000

පැය 5
නිවාස-මාතර - House For Sale Matara
House For Sale Matara

කාමර: 5, නානකාමර: 3

මාතර, නිවාස

රු 38,000,000

පැය 6
නිවාස-මාතර - House For Sale Kamburugamuwa
House For Sale Kamburugamuwa

කාමර: 5, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 10,000,000

නිවාස-මාතර - House For Sale Matara
House For Sale Matara

කාමර: 4, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 6,400,000

නිවාස-මාතර - Solidly Built House for Sale in Matara.
Solidly Built House for Sale in Matara.

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාමාතර, නිවාස

රු 14,500,000

දින 2
නිවාස-මාතර - Large House Sale In Akuressa.
Large House Sale In Akuressa.

කාමර: 6, නානකාමර: 3

මාතර, නිවාස

රු 40,000,000

දින 4
නිවාස-මාතර - House for sale in Matara
House for sale in Matara

කාමර: 4, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 10,500,000

දින 4
නිවාස-මාතර - House For Sale in Kaburupitiya
House For Sale in Kaburupitiya

කාමර: 5, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 27,500,000

දින 5
නිවාස-මාතර - House sale in Matara
House sale in Matara

කාමර: 3, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 3,800,000

දින 6
නිවාස-මාතර - Brand New house In Matara
Brand New house In Matara

කාමර: 2, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 5,000,000

දින 6
නිවාස-මාතර - House for sale in matara
House for sale in matara

කාමර: 6, නානකාමර: 3

මාතර, නිවාස

රු 50,000,000

දින 7
නිවාස-මාතර - අංග සම්පූර්ණ නිවස විකිනීමට වැලිගම
අංග සම්පූර්ණ නිවස විකිනීමට වැලිගම

කාමර: 2, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 6,000,000

දින 7
නිවාස-මාතර - House for sale in Kamburugamuwa
House for sale in Kamburugamuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 8,000,000

දින 8
නිවාස-මාතර - නිවස සමග තේ ඉඩම විකිණීමට-දෙනියාය
නිවස සමග තේ ඉඩම විකිණීමට-දෙනියාය

කාමර: 4, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 7,300,000

දින 9
නිවාස-මාතර - House For Sale In Walasgala
House For Sale In Walasgala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 4,500,000

දින 13
නිවාස-මාතර - House with Land for Sale Matara
House with Land for Sale Matara

කාමර: 3, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 40,000,000

දින 13
නිවාස-මාතර - House For Sale in Kokawela
House For Sale in Kokawela

කාමර: 5, නානකාමර: 3

මාතර, නිවාස

රු 27,500,000

දින 14
නිවාස-මාතර - House for sale in Matara
House for sale in Matara

කාමර: 3, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 5,500,000

දින 15
නිවාස-මාතර - House For Sale in Matara
House For Sale in Matara

කාමර: 4, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 30,000,000

දින 16
නිවාස-මාතර - House for sale in weligama
House for sale in weligama

කාමර: 4, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 6,500,000

දින 16
නිවාස-මාතර - House for sale in Matara Weligama Town
House for sale in Matara Weligama Town

කාමර: 2, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 2,600,000

දින 17
නිවාස-මාතර - House in Matara
House in Matara

කාමර: 2, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 4,800,000

දින 18
නිවාස-මාතර - Fully tiled House In Kekanadurra
Fully tiled House In Kekanadurra

කාමර: 3, නානකාමර: 3

මාතර, නිවාස

රු 4,550,000

දින 19
නිවාස-මාතර - House for Sale in Dikwella
House for Sale in Dikwella

කාමර: 2, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 9,000,000

දින 19
නිවාස-මාතර - House and Land in Deniyaya (මොරවක )
House and Land in Deniyaya (මොරවක )

කාමර: 3, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 7,000,000

දින 20

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!