දැන්විම් 54 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-මාතර - 02 Aluminium Sliding Windows 6x4.20Ft | උසස්ම තත්වයේ ජනෙල් 2ක් අඩුම මිලට
02 Aluminium Sliding Windows 6x4.20Ft | උසස්ම තත්වයේ ජනෙල් 2ක් අඩුම මිලට

මාතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 30,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-මාතර - Iron Door
Iron Door

මාතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 15,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - garden chair
garden chair

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Wood Sofa
Wood Sofa

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Glass Top Table
Glass Top Table

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 4
ගෙවතු-මාතර - Ryobi Grass Cutter
Ryobi Grass Cutter

මාතර, ගෙවතු

රු 7,500

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Glass Show Case
Glass Show Case

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Safe Locker
Safe Locker

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 160,000

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-මාතර - Electronic Kitchen Scale
Electronic Kitchen Scale

මාතර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,500

දින 7
Dining Table

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Used Damro Cupboard
Used Damro Cupboard

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 10
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-මාතර - Iron Door Set
Iron Door Set

මාතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 40,000

දින 12
නිවාස අලංකරණ-මාතර - තිරරෙදි
තිරරෙදි

මාතර, නිවාස අලංකරණ

රු 375

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Teak Bed
Teak Bed

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Thekka Almariya
Thekka Almariya

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Sofa Set
Sofa Set

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 16
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-මාතර - Windows
Windows

මාතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5,000

දින 16
නිවාස අලංකරණ-මාතර - සිවිලින් ගසනු ලබෙ
සිවිලින් ගසනු ලබෙ

මාතර, නිවාස අලංකරණ

රු 30

දින 16
නිවාස අලංකරණ-මාතර - ⁣දොර රෙදි
⁣දොර රෙදි

මාතර, නිවාස අලංකරණ

රු 375

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Antique Safe Locker
Antique Safe Locker

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 100,000

දින 19
මුළුතැන්ගේ උපාංග-මාතර - Air Fryer
Air Fryer

මාතර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 10,000

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-මාතර - Pantry Cupboard
Pantry Cupboard

මාතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 360,000

දින 19
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-මාතර - Aluminium doors
Aluminium doors

මාතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 45,000

දින 21
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-මාතර - උළු කැට
උළු කැට

මාතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25

දින 22
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-මාතර - Aluminium Sliding Window
Aluminium Sliding Window

මාතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5,500

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!