වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 37 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Komatsu Loader
Komatsu Loader

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 675,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - JCB 3CX
JCB 3CX

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,100,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Dugfang Wargaye Tractor
Dugfang Wargaye Tractor

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 190,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Kobelco Excavator
Kobelco Excavator

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 580,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Kubota Tractor
Kubota Tractor

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,990,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Mitsubishi Me 30
Mitsubishi Me 30

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 775,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Tafe 45 DI
Tafe 45 DI

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 530,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - JCB 3cx 2006
JCB 3cx 2006

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,000,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Komatsu Loader
Komatsu Loader

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 675,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Kubota 4 Wheel Tractor
Kubota 4 Wheel Tractor

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,075,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Excavator
Excavator

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 775,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - JCB Bulldozer
JCB Bulldozer

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,325,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Cometssu 40 Dash7 Excavator
Cometssu 40 Dash7 Excavator

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,300,000

දින 20
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Jcb 1999
Jcb 1999

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,200,000

දින 21
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Komatsu 30
Komatsu 30

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,000,000

දින 22
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Tata Kamish 2007
Tata Kamish 2007

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,700,000

දින 23
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Excavator
Excavator

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 625,000

දින 23
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Mitsubishi MM35T Excavator
Mitsubishi MM35T Excavator

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,500,000

දින 29
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - TCM 810A Loader
TCM 810A Loader

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,200,000

දින 29
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Komatsu WA 80 loader
Komatsu WA 80 loader

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,000,000

දින 29
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Hitachi EX 60 Dash 2 Excavator
Hitachi EX 60 Dash 2 Excavator

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,500,000

දින 29
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Excavator
Excavator

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,850,000

දින 30
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Forklift Ton 10
Forklift Ton 10

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,500,000

දින 32
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Kobelko 35
Kobelko 35

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,400,000

දින 32
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - RK 80
RK 80

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 365,000

දින 33
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - John Deere 5045 D
John Deere 5045 D

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,000,000

දින 33
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Japan 6 Super
Japan 6 Super

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,500,000

දින 36

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!