දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - බෝග සහ ඩන්නය
බෝග සහ ඩන්නය

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

පැය 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-මාතර - පොල් ලෙලි විකිනීමට
පොල් ලෙලි විකිනීමට

මාතර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 4

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Banana Nethrappalam Plants
Banana Nethrappalam Plants

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Boganvila pots
Boganvila pots

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - කුරැදු පැල
කුරැදු පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 5
ආහාර-මාතර - පොල් (pol )
පොල් (pol )

මාතර, ආහාර

රු 40

දින 5
ආහාර-මාතර - Coconut
Coconut

මාතර, ආහාර

රු 45

දින 6
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - ට්‍රැක්ටර් රොටරිය
ට්‍රැක්ටර් රොටරිය

මාතර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 315,000

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - අලුත් කුරුඳු පැළ
අලුත් කුරුඳු පැළ

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 6

දින 13
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Arthurian Plant
Arthurian Plant

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 20
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Gammiris Pala || Pepper plant
Gammiris Pala || Pepper plant

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 21
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Cinnamon Plant | Jambo kurundu pala
Cinnamon Plant | Jambo kurundu pala

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 21
ආහාර-මාතර - Ceylon cinnamon
Ceylon cinnamon

මාතර, ආහාර

රු 200

දින 23
ආහාර-මාතර - කරත්තකොලොම්බා
කරත්තකොලොම්බා

මාතර, ආහාර

රු 55

දින 25
ආහාර-මාතර - කෙසෙල්
කෙසෙල්

මාතර, ආහාර

රු 50

දින 25
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - කුරැදු පැල
කුරැදු පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 25
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Australian beech cherry
Australian beech cherry

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 26
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - puwak pala
puwak pala

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 12

දින 26
ආහාර-මාතර - Umbalakada
Umbalakada

මාතර, ආහාර

රු 750

දින 27
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Anthurium
Anthurium

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 28
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - බැන්කොක් ඕලු පැළ
බැන්කොක් ඕලු පැළ

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 30
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - තේ පැල
තේ පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 27

දින 42
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-මාතර - Surasa food products
Surasa food products

මාතර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 27

දින 43
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Cinnamon Plant (Kurudu Pela)
Cinnamon Plant (Kurudu Pela)

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 43
බිම් තේ පැල අවශ්‍යයි

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

දින 47

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!