දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ආහාර-මාතර - Tea Powder
Tea Powder

මාතර, ආහාර

රු 750

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Tracter
Tracter

මාතර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 90,000

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - tea pela
tea pela

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 22

දින 8
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Kubota DC 68
Kubota DC 68

මාතර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,500,000

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Orchids Plants
Orchids Plants

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - බෝග සහ pela
බෝග සහ pela

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10

දින 13
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Anthurium Lady Jane
Anthurium Lady Jane

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Anthurium Pot mix
Anthurium Pot mix

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 225

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Anthurium - Lady jane
Anthurium - Lady jane

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 14
ආහාර-මාතර - Coconut
Coconut

මාතර, ආහාර

රු 45

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - විසිතුරු පැල වර්ග
විසිතුරු පැල වර්ග

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Orchid
Orchid

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 17
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Anthurium million flowers
Anthurium million flowers

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 17
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Golden Vichiya (With Pots)
Golden Vichiya (With Pots)

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 4,000

දින 22
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - ඔකිඩ් පැල
ඔකිඩ් පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 320

දින 22
ආහාර-මාතර - Surasa food products(goraka cream)
Surasa food products(goraka cream)

මාතර, ආහාර

රු 30

දින 27
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Red anthurium
Red anthurium

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 31
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Orchid plants
Orchid plants

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 33
ආහාර-මාතර - කුකුල් මස්
කුකුල් මස්

මාතර, ආහාර

රු 500

දින 33
ආහාර-මාතර - කාබනික වැල්දොඩම්
කාබනික වැල්දොඩම්

මාතර, ආහාර

රු 250

දින 35
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-මාතර - Coco peat
Coco peat

මාතර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 100

දින 36
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - කුරැදු අැට මිලදි ගනු ලබයි.
කුරැදු අැට මිලදි ගනු ලබයි.

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 36
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Wheel
Wheel

මාතර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 16,000

දින 38
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - කුරැදු පැල (cinnamon plant )
කුරැදු පැල (cinnamon plant )

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 38
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Black Anthurium
Black Anthurium

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 750

දින 39

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!