දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Kurudu pela
Kurudu pela

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 13

දින 1
ආහාර-මාතර - Rambutan (රඹුටන්)
Rambutan (රඹුටන්)

මාතර, ආහාර

රු 3

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Anthuriyam plants
Anthuriyam plants

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 120

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - තේ පැල
තේ පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Bonsai tree
Bonsai tree

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200,000

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - පහසු මිලට කුරුදු පැල
පහසු මිලට කුරුදු පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10

දින 10
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-මාතර - BEE HONEY
BEE HONEY

මාතර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,900

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - 5 fox tail trees
5 fox tail trees

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30,000

දින 12
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Danxia Combine Harvester
Danxia Combine Harvester

මාතර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 450,000

දින 17
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - තේ පැළ
තේ පැළ

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Water Lily Yellow
Water Lily Yellow

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - ගම්මිරිස් මිරිස් පැල විකිනීමට තිබේ .
ගම්මිරිස් මිරිස් පැල විකිනීමට තිබේ .

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Birds nest plants
Birds nest plants

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Gaslabu pala (papaya plant)
Gaslabu pala (papaya plant)

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 80

දින 20
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - ඕකිඩි පැල
ඕකිඩි පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 21
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - කුරුඳු පැල විකිණීමට තිබේ .
කුරුඳු පැල විකිණීමට තිබේ .

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 22
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Vichiya green
Vichiya green

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 125

දින 24
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Black Anthurium
Black Anthurium

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 750

දින 25
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - ඕලු පැල
ඕලු පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 29
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - නිල් මානෙල්
නිල් මානෙල්

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 29
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - cane palm trees
cane palm trees

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,600

දින 30
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-මාතර - Surasa food products (gamboge cream)
Surasa food products (gamboge cream)

මාතර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 35

දින 33
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Pepper plant
Pepper plant

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 33
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Plant nursery | පැළ තවාන
Plant nursery | පැළ තවාන

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 35

දින 36
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Pineapple plants
Pineapple plants

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 18

දින 48

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!