දැන්විම් 44 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - තේ පැල ලොකු බාස්කට්
තේ පැල ලොකු බාස්කට්

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 1
ආහාර-මාතර - Tea Powder - තේ කාෙළ
Tea Powder - තේ කාෙළ

මාතර, ආහාර

රු 650

දින 2
ආහාර-මාතර - Coconut
Coconut

මාතර, ආහාර

රු 45

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - සියලු ම මල් වර්ග තොග සහ සිල්ලරට
සියලු ම මල් වර්ග තොග සහ සිල්ලරට

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - එළවළු පලතුරු පැල වර්ග
එළවළු පලතුරු පැල වර්ග

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - මානෙල් වර්ග
මානෙල් වර්ග

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - වද මල් වර්ග
වද මල් වර්ග

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 5
ආහාර-මාතර - Tea powder (BOP F)
Tea powder (BOP F)

මාතර, ආහාර

රු 475

දින 7
ආහාර-මාතර - ස්විටි නිෂ්පාදන
ස්විටි නිෂ්පාදන

මාතර, ආහාර

රු 25

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Foxtail greenfarm plant
Foxtail greenfarm plant

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - කුරුදු පැල
කුරුදු පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 8

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - විසිතුරු පැල
විසිතුරු පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - ගෘහ අලංකරන විසිතුරු පැල
ගෘහ අලංකරන විසිතුරු පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 13
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - K7 tractor japan
K7 tractor japan

මාතර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 110,000

දින 13
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - විසිතුරු පැල
විසිතුරු පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 13
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - මානෙල් පැල
මානෙල් පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 750

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - නිල මානෙල් පැල
නිල මානෙල් පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - කළු උණ පෝච්චි
කළු උණ පෝච්චි

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25,000

දින 15
ආහාර-මාතර - Nido Milk
Nido Milk

මාතර, ආහාර

රු 3,450

දින 15
ආහාර-මාතර - White Oats
White Oats

මාතර, ආහාර

රු 550

දින 15
ආහාර-මාතර - Hoda ummalakada
Hoda ummalakada

මාතර, ආහාර

රු 900

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - මුසැන්ඩාස් රතු
මුසැන්ඩාස් රතු

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - කහ මල් පැල
කහ මල් පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - වද මල්
වද මල්

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Orchid Plants
Orchid Plants

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!