දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - ගම්මිරිස් පැල විකිණීමට
ගම්මිරිස් පැල විකිණීමට

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - ගම්මිරිස් පැල විකිණීමට
ගම්මිරිස් පැල විකිණීමට

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Green seeds
Green seeds

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 40

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Kurudu pela
Kurudu pela

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 18

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Komarika
Komarika

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 13
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Water Lily Queen of Shiam
Water Lily Queen of Shiam

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - තේ පැල
තේ පැල

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 19

දින 15
ආහාර-මාතර - String hopper flour
String hopper flour

මාතර, ආහාර

රු 100

දින 17
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Red palm plant
Red palm plant

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,000

දින 19
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-මාතර - තේ කොල
තේ කොල

මාතර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 800

දින 20
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Boganwila
Boganwila

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 24
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Black Anthurium pala
Black Anthurium pala

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 24
ආහාර-මාතර - Karawala/Umbalakada
Karawala/Umbalakada

මාතර, ආහාර

රු 600

දින 25
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Kurudu pala
Kurudu pala

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 13

දින 25
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Arthurian
Arthurian

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,200

දින 26
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Kurundu pela
Kurundu pela

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 12

දින 26
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Orkid flowers
Orkid flowers

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 33
ආහාර-මාතර - Goraka, ගොරකා
Goraka, ගොරකා

මාතර, ආහාර

රු 375

දින 34
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Kurudu pala
Kurudu pala

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 35
ආහාර-මාතර - උම්බලකඩ
උම්බලකඩ

මාතර, ආහාර

රු 950

දින 35
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Root Ball Tree
Root Ball Tree

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,500

දින 36
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Dragon fruit Plants
Dragon fruit Plants

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 37
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Orchid
Orchid

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 475

දින 39
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - ගොයම් කාපන යන්ත්‍රයක්
ගොයම් කාපන යන්ත්‍රයක්

මාතර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,200,000

දින 43
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Lily Plants with Flowers
Lily Plants with Flowers

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 650

දින 43
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතර - Tea pala
Tea pala

මාතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 22

දින 43

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!