දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Commercial Property for Sale in Makandura
Commercial Property for Sale in Makandura

1,000 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,500,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Service Centre for Sale - Beliata
Service Centre for Sale - Beliata

1,800 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 7,500,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Commercial Property Kamburugamuwa.
Commercial Property Kamburugamuwa.

2,500 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Colonial Villa for Sale in Weligama
Colonial Villa for Sale in Weligama

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාමාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 80,000,000

දින 13
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Matara Luxury Villa for sale | MCP653
Matara Luxury Villa for sale | MCP653

40 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාමාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 150,000,000

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Polhena Hotel for Sale | MCP564
Polhena Hotel for Sale | MCP564

18,021 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාමාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 210,000,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Villa for Sale in Kamburugamuwa
Villa for Sale in Kamburugamuwa

6,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාමාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 42,500,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Hotel for sale at Talalla beach
Hotel for sale at Talalla beach

10,000 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 170,000,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල සහිත නිවස දෙනියාය
ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල සහිත නිවස දෙනියාය

1,600 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,875,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Shop in Matara Town
Shop in Matara Town

950 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 12,000,000

දින 24
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - SEA VIEW 04 STOREY HOTEL WELIGAMA
SEA VIEW 04 STOREY HOTEL WELIGAMA

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාමාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 197,500,000

දින 28
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Property For Sale in Matara
Property For Sale in Matara

2,500 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 27,500,000

දින 33
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Commercial Building in Walgama for Sale
Commercial Building in Walgama for Sale

10,200 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාමාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 100,000,000

දින 36
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - HOTEL & 90 P SALE MIRISSA MATHARA
HOTEL & 90 P SALE MIRISSA MATHARA

15,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාමාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 330,000,000

දින 36
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Building for Sale Matara
Building for Sale Matara

2,000 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 10,000,000

දින 43
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - අළුත්ම තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක්- දෙනියාය
අළුත්ම තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක්- දෙනියාය

5,800 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 10,000,000

දින 44
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Commercial Property For Sale - Akuressa
Commercial Property For Sale - Akuressa

6,000 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 34,500,000

දින 54
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - SEA VIEW 04 STORY HOTEL SALE AT WELIGAMA
SEA VIEW 04 STORY HOTEL SALE AT WELIGAMA

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාමාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 197,500,000

දින 54
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Well Reputed Hotel for Sale in Mirissa
Well Reputed Hotel for Sale in Mirissa

5,445 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 40,000,000

දින 57
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - කඩකාමර 4ක් විකිණීමට ඇත - වැලිගම
කඩකාමර 4ක් විකිණීමට ඇත - වැලිගම

1,500 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 30,000,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!