වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 228 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතලේ හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Huawei Y5 gold (Used)
Huawei Y5 gold (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Samsung Galaxy S6 Edge (Used)
Samsung Galaxy S6 Edge (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Samsung Galaxy Note 3 (Used)
Samsung Galaxy Note 3 (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - BlackBerry Bold 9790 (Used)
BlackBerry Bold 9790 (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 4,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Oppo F1s (Used)
Oppo F1s (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Samsung Galaxy S6 Edge (Used)
Samsung Galaxy S6 Edge (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 27,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Samsung Galaxy S (Used)
Samsung Galaxy S (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 4,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Apple iPhone 5S 32GB Gold (Used)
Apple iPhone 5S 32GB Gold (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - LG G Pro (Used)
LG G Pro (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 9,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Samsung Galaxy J6+ (Used)
Samsung Galaxy J6+ (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Samsung Galaxy J5 2016 (Used)
Samsung Galaxy J5 2016 (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Nokia X2 (Used)
Nokia X2 (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Samsung Galaxy J4+ Plus (Used)
Samsung Galaxy J4+ Plus (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Huawei Y6 Used (Used)
Huawei Y6 Used (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 9,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Sony Xperia XZ Blue (Used)
Sony Xperia XZ Blue (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Apple iPhone 6S 16Gb (Used)
Apple iPhone 6S 16Gb (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 37,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Huawei Y6 pro (Used)
Huawei Y6 pro (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 9,500

දින 4
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Samsung Galaxy J2 4G (Used)
Samsung Galaxy J2 4G (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 4,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Huawei Y5 2 2017 (Used)
Huawei Y5 2 2017 (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Samsung Galaxy J7 Max (Used)
Samsung Galaxy J7 Max (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Oppo F3 Plus (Used)
Oppo F3 Plus (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Apple iPhone 5S 64GB F/u (Used)
Apple iPhone 5S 64GB F/u (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Samsung Galaxy S (Used)
Samsung Galaxy S (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 5,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!