වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 140 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF CREW CAB MANUAL 2014
Isuzu ELF CREW CAB MANUAL 2014

76,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,575,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota LH172 Super GL 2002
Toyota LH172 Super GL 2002

182,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,850,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota LH 109 HIACE 1991
Toyota LH 109 HIACE 1991

198,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vanette white 1991
Nissan Vanette white 1991

180,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,395,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2011
Suzuki Every 2011

45,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,195,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi Minicab 1999
Mitsubishi Minicab 1999

103,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,355,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 1999
Suzuki Every 1999

102,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,455,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY 2014
Suzuki EVERY 2014

40,339 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,490,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every van 2013
Suzuki Every van 2013

34,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,450,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata Dimo Batta 2015
Tata Dimo Batta 2015

60,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,125,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF CREW CAB MANUAL 2014
Isuzu ELF CREW CAB MANUAL 2014

76,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,575,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota LITEACE 1990
Toyota LITEACE 1990

298,162 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,795,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin Japan 2001
Toyota Dolphin Japan 2001

227,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,475,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan SERENA - FX 1997
Nissan SERENA - FX 1997

183,939 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,490,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra maxximo plus 2013
Mahindra maxximo plus 2013

110,258 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 865,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Buddy Van 2015
Suzuki Buddy Van 2015

22,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,525,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Fargo 1994
Isuzu Fargo 1994

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,900,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace Loto 1993
Toyota Townace Loto 1993

265,320 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,385,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Bongo 1998
Nissan Bongo 1998

372,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,290,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi FUSO FIGHTER TRUCK 2008
Mitsubishi FUSO FIGHTER TRUCK 2008

89,686 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,850,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi center Boom truck. 2006
Mitsubishi center Boom truck. 2006

64,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,890,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan CLIPPER NV100 2017
Nissan CLIPPER NV100 2017

2,197 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,690,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - 460 PRIME MOVER 2012
460 PRIME MOVER 2012

564,161 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,590,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Sino Howo Trucks 2015
Sino Howo Trucks 2015

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,695,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi FUSO CANTER TRUCK 2013
Mitsubishi FUSO CANTER TRUCK 2013

12,965 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,490,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi ROSA BUS 2016
Mitsubishi ROSA BUS 2016

665 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,890,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan CLIPPER NV100 2014
Nissan CLIPPER NV100 2014

43,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,390,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!