වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 105 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet Cruze 2002
Daihatsu Hijet Cruze 2002

151,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,530,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace Lotto 1992
Toyota Townace Lotto 1992

248,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,890,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Serina 1991
Nissan Serina 1991

241,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,525,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace 1998
Toyota Townace 1998

126,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,900,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki every 2007
Suzuki every 2007

173,742 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,895,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra maxximio plus 2013
Mahindra maxximio plus 2013

119,520 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 775,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland Taurus 2516 2010
Ashok Leyland Taurus 2516 2010

58,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,750,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland E.Commet 2007
Ashok Leyland E.Commet 2007

33,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,890,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Subaru TK521 2004
Subaru TK521 2004

35,877 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,250,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi ROSA 33 SEAT MANUAL 2018
Mitsubishi ROSA 33 SEAT MANUAL 2018

1,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 13,250,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Town ace 1992
Toyota Town ace 1992

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,000,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace CR 41 1999
Toyota Townace CR 41 1999

154,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,695,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi ROSA BUS 2016
Mitsubishi ROSA BUS 2016

665 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,890,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 1999
Suzuki Every 1999

93,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,485,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Ashok Leyland Dost lorry 2015
Ashok Leyland Dost lorry 2015

33,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,160,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace CR36 1994
Toyota Townace CR36 1994

298,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,290,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolpin 1992
Toyota Dolpin 1992

452,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,175,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Subaru Auto Mini Van 1999
Subaru Auto Mini Van 1999

145,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,385,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan NV350 2015
Nissan Caravan NV350 2015

52,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,800,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin... 1991
Toyota Dolphin... 1991

242,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,990,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KR42 1998
Toyota KR42 1998

180,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,560,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF (Freezer) 2008
Isuzu ELF (Freezer) 2008

114,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,600,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Lite Ace 1991
Toyota Lite Ace 1991

163,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,450,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet 2000
Daihatsu Hijet 2000

148,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,590,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin 1991
Toyota Dolphin 1991

195,230 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,775,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!