වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 107 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Dimo Batta Xpress 2015
Dimo Batta Xpress 2015

36,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,200,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi FUSO FIGHTER TRUCK 2008
Mitsubishi FUSO FIGHTER TRUCK 2008

89,686 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,850,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KDH 201 2008
Toyota KDH 201 2008

167,698 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,290,000

පැය 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet Atrai Auto 2017
Daihatsu Hijet Atrai Auto 2017

19,650 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,675,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2016
Suzuki Every 2016

22,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,640,000

පැය 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi CANTER TIPPER 2004
Mitsubishi CANTER TIPPER 2004

200,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,390,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan atlas vip limousine 1997
Nissan atlas vip limousine 1997

73,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,390,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu journey 1984
Isuzu journey 1984

400,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,575,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC Car Carrier 2011
JAC Car Carrier 2011

70,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,350,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Dimo Batta Xpress 2015
Dimo Batta Xpress 2015

36,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,200,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra Maxximo Plus VX 2015
Mahindra Maxximo Plus VX 2015

32,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,075,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet 1999
Daihatsu Hijet 1999

151,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,300,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota DOLPHIN LH 109 1991
Toyota DOLPHIN LH 109 1991

198,350 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,785,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Hino SDG-HX9JLBE 2014
Hino SDG-HX9JLBE 2014

150,712 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,690,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan Homy 1999
Nissan Caravan Homy 1999

165,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,050,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Micro Tourer 2012
Micro Tourer 2012

145,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,750,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Hino Bus 2010
Hino Bus 2010

112,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,200,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota CR42 1999
Toyota CR42 1999

173,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,350,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi FUSO CANTER TRUCK 2013
Mitsubishi FUSO CANTER TRUCK 2013

12,965 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,490,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan CLIPPER NV100 2017
Nissan CLIPPER NV100 2017

2,197 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,690,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan SERENA 1997
Nissan SERENA 1997

139,450 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,895,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota 201 2011
Toyota 201 2011

11,219 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,490,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi ROSA BUS 2016
Mitsubishi ROSA BUS 2016

665 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,890,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Honda GD-HH6 2000
Honda GD-HH6 2000

100,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota HIACE GL PETROL 2013
Toyota HIACE GL PETROL 2013

36,582 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,200,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota TOWNACE 1994
Toyota TOWNACE 1994

132,193 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,650,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!