වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 97 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet 2007
Daihatsu Hijet 2007

118,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,820,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace Noah KR-42 2003
Toyota Townace Noah KR-42 2003

159,630 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,290,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu FREEZER ELF TRUCK 2007
Isuzu FREEZER ELF TRUCK 2007

111,934 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,750,000

විනාඩි 50
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata 1313 1998
Tata 1313 1998

140,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,100,000

පැය 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota HIACE 1999
Toyota HIACE 1999

210,040 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,590,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan CLIPPER NV100 2017
Nissan CLIPPER NV100 2017

5,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,590,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota KG-LY132 1999
Toyota KG-LY132 1999

42,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,675,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - OMINI 2008
OMINI 2008

58,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,175,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota LH 123 1992
Toyota LH 123 1992

271,220 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,375,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2017
Suzuki Every 2017

11,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,545,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi ROSA BUS 2016
Mitsubishi ROSA BUS 2016

665 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,890,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota LITEACE - NOAH 2003
Toyota LITEACE - NOAH 2003

106,913 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,550,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu FREEZER ELF TRUCK 2007
Isuzu FREEZER ELF TRUCK 2007

90,890 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,750,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Lorry 2007
Isuzu Lorry 2007

211,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,950,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki OMNI 2006
Suzuki OMNI 2006

45,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,190,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet 2007
Daihatsu Hijet 2007

118,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,820,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi FUSO FIGHTER TRUCK 2008
Mitsubishi FUSO FIGHTER TRUCK 2008

89,686 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,850,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - 460DXI PRIME MOVER 2012
460DXI PRIME MOVER 2012

348,113 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,790,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota DOLPHIN LH 102 1992
Toyota DOLPHIN LH 102 1992

326,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,690,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota TOWNACE 1986
Toyota TOWNACE 1986

120,685 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,190,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi CANTER 2013
Mitsubishi CANTER 2013

12,964 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,490,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - 460 PRIME MOVER 2012
460 PRIME MOVER 2012

564,161 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,590,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu FREEZER ELF TRUCK 2011
Isuzu FREEZER ELF TRUCK 2011

67,798 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,950,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Lorry 2001
Isuzu Lorry 2001

210,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,550,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota TRH Super GL 2015
Toyota TRH Super GL 2015

51,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,700,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki BUDDY TRUCK 2015
Suzuki BUDDY TRUCK 2015

13,920 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,890,000

දින 12
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu FREEZER ELF TRUCK 2008
Isuzu FREEZER ELF TRUCK 2008

111,934 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,650,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!