මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
දැන්වීමේ ස්වභාවය

දේපළ විකිණීමට හෝ කුලියට දීමට මාලබේ

දැන්විම් 1,757 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි