වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 129 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Real Land | Malabe Plot 07
Real Land | Malabe Plot 07

7.1 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 490,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Hokandara South
Land For Sale in Hokandara South

16.2 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 525,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale malambe
Land for sale malambe

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE AT MALABE, ARANGALA
LAND FOR SALE AT MALABE, ARANGALA

14.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 875,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Hokandara
Land for Sale in Hokandara

7.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 950,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land In Nawagmuwa
Land In Nawagmuwa

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale at Malabe
Land for sale at Malabe

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 925,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Malabe
Land for Sale - Malabe

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 795,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Malabe
Land in Malabe

22.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,075,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Thalahena, Malabe
Land For Sale in Thalahena, Malabe

9.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,295,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Malabe (kahanthota rd)
Land for sale in Malabe (kahanthota rd)

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - 11 Perch Land For Sale In Malabe
11 Perch Land For Sale In Malabe

22.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 920,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Hokandara South
Land For Sale in Hokandara South

16.2 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 525,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE IN ARANGALA / MALABE
LAND FOR SALE IN ARANGALA / MALABE

170.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale - Malabe
Land For Sale - Malabe

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,500,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale-Malabe
Land for sale-Malabe

15.3 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Malabe
Land for sale - Malabe

12.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 88,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Malabe | Pittugala
Land for sale in Malabe | Pittugala

40.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE - MALABE
LAND FOR SALE - MALABE

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 410,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE @ MALABE
LAND FOR SALE @ MALABE

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Malabe
Land for sale in Malabe

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,025,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Malabe land for sale
Malabe land for sale

15.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land | for sale Malabe
Land | for sale Malabe

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Malabe - Kothalawala
Land for sale in Malabe - Kothalawala

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 595,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Malabe
Land for Sale - Malabe

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 560,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Residential 14P Land For Sale in Malabe
Residential 14P Land For Sale in Malabe

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 7,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in malabe waliwita
Land for sale in malabe waliwita

24.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 690,000 පර්ච් එකකට

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!