වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 118 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Malabe
Land for sale - Malabe

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,200,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE - MALABE
LAND FOR SALE - MALABE

105.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Malabe
Land For Sale in Malabe

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 6,750,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Malabe Land for Sale | LL583
Malabe Land for Sale | LL583

10.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 410,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Malabe
Land for Sale in Malabe

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 40,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Malabe Com Land for Sale - CC518
Malabe Com Land for Sale - CC518

172.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 950,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Residential Land plots in Malabe
Residential Land plots in Malabe

11.36 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 345,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Malabe (Closed to Rahula College)
Land for sale in Malabe (Closed to Rahula College)

15.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Residential Land for sale - Thalahena, Malabe.
Residential Land for sale - Thalahena, Malabe.

14.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,550,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Lake Road Malabe
Land for Sale Lake Road Malabe

8.54 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 485,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - 6p Land for Sale - Malabe
6p Land for Sale - Malabe

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE at MALABE
LAND FOR SALE at MALABE

35.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 340,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Malabe
Land for Sale - Malabe

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 5,650,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - 14 perches land for sale - Malabe
14 perches land for sale - Malabe

14.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 7,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Malabe
Land for Sale - Malabe

11.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 490,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE - MALABE
LAND FOR SALE - MALABE

9.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 820,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE @ MALABE
LAND FOR SALE @ MALABE

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE @ MALABE
LAND FOR SALE @ MALABE

22.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 920,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale - Malabe
Land For Sale - Malabe

170.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE - MALABE
LAND FOR SALE - MALABE

50.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 410,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE - MALABE
LAND FOR SALE - MALABE

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,500,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE @ MALABE
LAND FOR SALE @ MALABE

12.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 88,000,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Malabe
Land for sale - Malabe

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 460,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Malabe Land - can be divided
Malabe Land - can be divided

18.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 715,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - පනාගොඩ හංවැල්ල බස් මාර්ගයේ බිම් කොටස් 5ක්
පනාගොඩ හංවැල්ල බස් මාර්ගයේ බිම් කොටස් 5ක්

37.2 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Malabe
Land for Sale in Malabe

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 20,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Malabe
Land For Sale In Malabe

80.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 740,000 පර්ච් එකකට

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!